Yargıtay Kararları

YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞININ HESAPLANMASINDA DAVACININ ÇIPLAK ÜCRETİNİN ESAS ALINMASI GEREKİR

[YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ] __________________
E. 2006/634
K. 2006/19259
T. 03.07.2006
__________________________________________________________________

DAVA: Davacı, yıllık izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini
istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde
davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği
konuşulup düşünüldü:

KARAR: 1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni
gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan
temyiz itirazları yerinde değildir.

2. Yıllık izin ücreti alacağının çıplak ücretten hesaplanması gerekir.
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda mahiyeti açıklanmadan bu ücrete “ek
ödeme” şeklinde bir ilave yapıldığı görülmüştür. Mahkemece bilirkişiden bu
hususta ek rapor alınarak bir irdelemeye tabi tutulduktan sonra sonucuna göre
karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazdı sebepten BOZULMASINA,
03.07.2006 gününde oybirliği de karar verildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

19 + two =

Kapat
Araç çubuğuna atla