Yargıtay Kararları

YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞINA SÖZLEŞMENİN FESHİ TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR

[YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ] __________________
E. 2006/13948
K. 2006/32792
T. 13.12.2006
___________________________________________________________________

DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin, ücret, fazla
mesai, hafta tatili, genel tatil, yıllık izin ve vergi iadesi alacaklarının
ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm, süresi içinde davalı temsilcisi tarafından temyiz edilmiş olmakla
dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR: 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni
gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında
kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı, iş akdinin haksız olarak feshedildiğini iddia etmiş, davalı ise
devamsızlık nedeni ile iş akdini haklı sebeple feshettiğini savunmuştur.
Mahkemece, davalı tarafça İş Kanunu’na aykırı hükümler içeren sözleşme
imzalatılmak istenmesi ve baskılar neticesinde davacının işi bıraktığı kabul
edilerek kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin kabulüne karar verilmiştir.

Davacının, haklı sebeple iş sözleşmesini feshetmiş olsa da ihbar
tazminatına hak kazanamayacağı düşünülerek ihbar tazminatı isteğinin reddine
karar verilmesi gerekirken mahkemece kabulü doğru değildir.

3- Davacı, iş akdinin 08.03.2003 tarihinde son bulduğunu iddia ederek bu
tarihe kadar olan süre için tazminat isteğinde bulunmuştur. Gerçekten
08.03.2003 tarihinden sonra davacının işyerinde çalışması bulunmadığı, dosya
içeriğinden anlaşılmaktadır. Bilirkişinin fesih tarihini 14.03.2003 kabul
edip, kıdem süresini bu tarihe göre hesaplamasına itibar edilerek hüküm
kurulması da HUMK’nın 74. maddesindeki taleple bağlılık kuralına aykırılık
oluşturur.

4- İş Kanunu’nda fesih tarihinden faiz uygulanması sadece kıdem tazminatı
için öngörülmüştür. Davalı temerrüde de düşürülmediğine göre, yıllık izin
ücreti alacağına ilk dava ile istenen kısma dava, ıslah ile artırılan kısma
ıslah tarihinden itibaren faize hüküm kurulması gerekirken, fesih tarihinden
itibaren faiz yürütülmüş olması da hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,
13.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

12 − eleven =

Kapat
Araç çubuğuna atla