Yargıtay Kararları

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ KONUMUNDA ÇALIŞAN DAVACININ; FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ, HAFTA TATİLİ İLE BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETLERİNE HAK KAZANMASI OLANAKSIZDIR

[YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ] _________________
E. 2006/15189
K. 2006/20637
T. 11.07.2006
_________________________________________________________________

DAVA:
 Taraflar arasındaki kıdem, ihbar, kötü niyet tazminatı, izin, fazla
çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, bayram ve genel tatil ücreti ve ikramiye
alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı
nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya
verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi
davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi
olduğu anlaşılmış ve duruşma için 11.07.2006 Salı günü tayin edilerek
taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat Ç.E.
ile karşı taraf adına Avukat H.C.T. geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır
bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son
verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: 1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle, kararın dayandığı kanuni
gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan
temyiz itirazları yerinde değildir.

2. Davacı işçi davalı şirkete ait huzurevinde genel koordinatör olarak ve
işyerindeki en yetkili kişi konumunda çalışmıştır. Bu husus davacının sunduğu
organizasyon şeması ile tüm tanık beyanlarından anlaşılmaktadır. O halde
davacının işyerindeki çalışma düzenini kendisinin belirlediği sonucuna
varılmalıdır. Üst düzey çalışan davacının ayrıca fazla çalışma ücreti, hafta
tatili ile bayram ve genel tatil ücretlerine hak kazanmasına olanak
bulunmamaktadır. Mahkemece anılan isteklerin reddi yerine yazılı şekilde
kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davalı
yararına takdir edilen 450 YTL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa
yükletilmesine, 11.07.2006 gününde oybirliğ iile karar verildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

five + 19 =

Kapat
Araç çubuğuna atla