Yargıtay Kararları

ÜCRET ÖDEMELERİNİN YAPILDIĞINI KANITLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENE AİTTİR

[YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ] _________________
E. 2005/36947
K. 2006/15997
T. 01.06.2006
________________________________________________________________

DAVA: Davacı, ihbar, kıdem tazminatı ücret alacağı ile hafta ve genel tatil
gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya
incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: 1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni
gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan
temyiz itirazları yerinde değildir.

2. Davacı, asgari ücretin altında ücret ödendiğini son 2 ayda aylık
60.000.000 TL., daha önceki aylarda ise aylık 40.000.000 TL. ücret ödemesi
yapıldığını, genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai ücretlerinin
ödenmediğini talep etmesine rağmen eksik ücret ödenmesinde ısrar ettiğini, bu
nedenle haklı olarak iş sözleşmesini sona erdirdiğini iddia ederek, ücret
farkı, genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai ücretlerini ve kıdem
tazminatını dava etmiştir.

Davalı ise davacının hafta tatillerinde ve genel tatillerde çalışmadığını,
fazla mesai yapmadığını, ücret alacağı bulunmadığını, haklı bir neden olmadan
işyerini terk ettiğini bu sebeple davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkeme, genel tatil ve hafta tatili çalışma isteklerini kabul etmiş, ancak
davacı tarafından kanıtlanamadığı gerekçesiyle ücret farkı alacak isteği,
fazla mesai ücreti ve kıdem tazminatı alacaklarını reddetmiştir.

Davacının iddia ettiği tarihlerde davalı işyerinde çalıştığı mahkemece de
kabul edilmiştir. Çalışmanın part-time olduğu hususunda mahkemenin tespiti de
mevcut değildir. Ücret ödemelerinin yapıldığını kanıtlama külfeti işverene
aittir. İşveren, davacının kabul ettiği miktarı aşan ve asgari ücretin altında
kalan ücretleri ödediğini yazılı belgelerle kanıtlamış değildir. Bilirkişiden
fark ücret alacağı ile ilgili ek rapor alınmalı ve sonucuna göre fark ücret
alacağı hüküm altına alınmalıdır.

3. Davacının fark ücret alacağı ödendiği işverence kanıtlanamadığı gibi,
genel tatil ve hafta tatili ücret alacağının bulunduğu, mahkemenin de
kabulündedir. Davalı hüküm altına alınan genel tatil ve hafta tatili ücret
alacaklarının tahsili ile ilgili karara karşı temyiz yoluna da başvurmamıştır.
Açıklanan nedenlerle davacının hizmet akdini haklı nedenle feshettiği
anlaşıldığından kıdem tazminatı isteğinin bilirkişi raporu bir değerlendirmeye
tabi tutularak karar verilmelidir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,
01.06.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

9 + 3 =

Kapat
Araç çubuğuna atla