Yargıtay Kararları

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE MEVCUT OLDUĞU İDDİA EDİLEN İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN SPOR AİDATI KESİLMESİ YOLUNDAKİ DÜZENLEMELER GEÇERLİ DEĞİLDİR

[YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ] _________________
E. 2006/13262
K. 2006/16538
T. 08.06.2006
______________________________________________________________

 DAVA: Davacı, ihbar tazminatı ile spor aidatı alacağının ödetilmesine karar
verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya
incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 KARAR: 1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni
gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan
temyiz itirazları yerinde değildir.

2. 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu’nun 61. maddesi gereği sendika üyelik
aidatı kesilmesi dışında toplu iş sözleşmelerinde işçilerin ücretlerinden
kesinti yapılmasına dair hüküm konulamaz. Toplu İş Sözleşmesinde mevcut olduğu
iddia olunan işçi ücretlerinden spor aidatı kesilmesi yolundaki düzenlemeler
geçerli değildir. Bu sebeple davacının ücretinden spor aidatı adı altında bir
kesinti yapılmışsa bunların belirlenerek davacının isteği de gözönünde
bulundurularak hüküm altına alınması gerekir. Yazılı şekilde anılan isteğin
reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,
08.06.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Etiketler
Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twelve + 13 =

Kapat
Araç çubuğuna atla