Yargıtay Kararları

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYGULAMASI BULUNAN İŞYERİNDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YÜRÜRLÜK SÜRESİNCE SÖZLEŞMEDEN YARARLANAN İŞÇİLER İLE SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE AYKIRI ŞEKİLDE YAPILAN AKİTLERE DEĞER VERİLEMEZ. İŞVERENİN, İŞÇİLERİN AÇIK VE ZIMNİ RIZALARI DIŞINDA YAPTIĞI ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARMA UYGULAMASI AKDİN FESHİ NİTELİĞİNDEDİR

[YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ] __________________
E. 2006/24775
K. 2006/26831
T. 10.10.2006
___________________________________________________________________

DAVA: … Sendikası adına Av. Z.Ş. ile Urla Belediye Başkanlığı adına Av.
T.S. aralarındaki dava hakkında İzmir 4. İş Mahkemesinden verilen 17.05.2006
günlü ve 152/306 sayılı hüküm, davalı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya
incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: Davacı işçi sendikası davalı Belediyenin bazı işçileri bir iki ay
süre ile ücretsiz izne çıkardığını, bu uygulamanın yasaya aykırı olduğunu
İddia ederek işverenin bu işleminin iptalini İstemiştir. Davalı, işçiler ile
yaptığı sözleşme gereği bu işlemi gerçekleştirdiğini davanın reddini
savunmuştur.

Öncelikle belirtmek gerekir, toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunan
işyerinde toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresince toplu iş sözleşmesinden
yararlanan işçiler ile toplu iş sözleşmesine aykırı şekilde yapılan hizmet
akitlerine değer verilemez. Bu nedenle davalının savunması yerinde değildir.
Dosya içeriğinden bu kısa süreli ücretsiz izne çıkarmak suretiyle yapılan
İşlem sonucu sürenin bitimde işçilere yeniden işbaşı yaptırıldığı
anlaşılmaktadır. İşverenin ücretsiz izin uygulamasına işçilerin karşı
çıkakları hususunda dosyada bir delil mevcut değildir. Böyle olunca işçiler
ile işveren arasında ücretsiz izne ayrılma konusunda örtülü bir anlaşmanın
varlığının kabulü gerekir. İşçiler ücretsiz izin uygulamasına karşı
çıkmamışlardır. Dairemizin uygulamasına göre işverenin işçilerin açık ve zımni
rızaları dışında yapağı ücretsiz izne çıkarma uygulaması akdin feshi
niteliğindedir. Dava konumuzda akdin feshi iddia edilmemiş, işçilik alacakları
talep edilmemiştir. Sendikanın davaya dayanak yaptığı 4857 sayılı İş
Kanunu’nun 65. maddesinin bu somut olayda uygulama yeri bulunmamaktadır.
Sendikanın davasının reddi gerekir iken kabulü hatalı olup bozmayı
gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,
10.10.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

20 − 19 =

Kapat
Araç çubuğuna atla