Yargıtay Kararları

TARAFLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK DAVACININ AYLIK ÜCRETİNDEN KAYNAKLANMAKTADIR. BU NEDENLE, DAVACININ FİİLEN YAPTIĞI İŞ VE ÇALIŞTIĞI TARİHLER DİKKATE ALINARAK NE MİKTARDA ÜCRET ALABİLECEĞİ İLGİLİ MESLEK KURULUŞLARINDAN SORULARAK, DEĞERLENDİRME SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI GEREKİR

[YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ] __________________
E. 2006/4886
K. 2006/26692
T. 09.10.2006
______________________________________________________________________

DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ile ücret alacağının
ödetilmesine, karşı davacı İse avans alacağının ödetilmesine karar verilmesini
istemiştir.

Yerel mahkeme, asıl davayı kısmen hüküm altına almış, karşı davayı
reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya
incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: Davacının aylık ücreti taraflar arasında ihtilaf konusudur. Davacı
işçi, aylık ücretin 400.000.000 TL. olduğunu ileri sürmüş, davalı işveren ise
150.000.000 TL aylık ücret ödendiğini savunmuştur.

Dosya içinde aylık ücretlerin ispatına dair yazılı bir belge
bulunmamaktadır. Davacı işçinin arkadaşı olan bir tanık ve işyerinde çalışmış
üç kişi bu noktada iddiayı doğrulamışlar, davalı tanıkları ise ücret hususunda
beyanda bulunmamışlardır. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacı işçinin
aylık ücretleri ile ilgili kesin bir sonuca ulaşılması mümkün olmamıştır.

Mahkemece, davacının fiilen yaptığı iş ve çalıştığı tarihler bildirilmek
suretiyle ne kadar ücret alabileceği ilgili meslek kuruluşundan sorulmalı ve
alınacak olan yazı tüm dosya kapsamıyla birlikte yeniden bir değerlendirmeye
tabi tutularak aylık ücretlerle ilgili gerekirse bilirkişiden ek rapor
alınarak sonuca gidilmelidir. Eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olup
bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,
09.10.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7 + 15 =

Kapat
Araç çubuğuna atla