Görev Tanımları

Pazarlama Müdürü Görev Tanımı

Pazarlama Müdürü

GÖREV ÜNVANI: Pazarlama Müdürü
BÖLÜMÜ: Pazarlama Bölümü
ÜST YÖNETİCİSİ: Genel Müdür
VEKALETİ: Pazarlama Şefleri

AMAÇ: Üretim İşletmelerinden gelen ürünlerin istenilen kalite ve terminde müşteriye ulaştırılması için gerekli koordinasyonları sağlamak.

SORUMLULUKLAR :
1.Mahiyetindeki personeli sevk ve idare etmek.
2.Üretim ve hizmet akışı içinde bir uygunsuzluk tespit edildiğinde gerekli müdahalede bulunmak.
3.Üretiml yelpazesine yeni ürünler katılmasını, diğer iürünlerin satışına yardımcı olacak yarı mamul maddelerin üretilmesini sağlamak.
4.Diğer ürünlere göre daha karlı ve bu ürünlerin satışına yardımcı olabilecek destek ürünlerin üretilmesini sağlamak.
5.Ticaretini yapabileceği her türlü ürünün temin edilmesi ve satılması için gerekli koordinasyonları sağlamak.
6.Piyasadaki güncel talep eğilimlerini takip etmek ve konuyla ilgili Genel Müdürü bilgilendirmek.
7.Müşterilerde olan alacakların takibini sağlamak, aksamalar olduğu taktirde sorunu çözmek amacıyla gerekli görüşmeler yapmak.
8.Piyasadan talep ettiği, fabrikanın kabiliyetine uygun, diğer ürünlere göre daha karlı ürünlerin üretilmesini ve satışlarının yapılmasını gerçekleştirmek.
9.Yeni müşteriler bulmak, daha verimli müşterilere yönelmek.
10.Satış sonrası çıkması muhtemel sorunlar için önceden tedbir almak, sorun çıktığında çözüm yolları bulmak.
11.Yetkilendirme, yaratıcılık, eğitim ve yenilikçilik konularında çalışanları özendirmek.
12.Çalışanların, gereksinim ve beklentilerini saptamak, anlamak, yanıtlamak.
13.Üretim kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.
14.Üretim ve ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi için öneriler geliştirmek ve yönetim gözden geçirme toplantılarına katılmak.
15.İşletme karlılık ve maliyet hesapları yapmak.
16.İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile müşterek eğitim planları yapmak ve uygulamak.
17.İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda ilgili tedbirleri almak.
18.Mükemmellik Modeli, Kalite Yönetim Sistemleri ve diğer sistem uygulamalarına katılmak, katkıda bulunmak ve gerçekleştirilen uygulamaların etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak.

YETKİLER:

1.Belirlediği ürün fiyatlarını Genel Müdüre bildirmek ve bu fiyatların müşterilere ulaştırılmasını sağlamak.
2.Temel faaliyet sonuçlarının ölçülmesine, gözden geçirilmesine ve iyileştirilmesine ilişkin sürecin uygulanmasını sağlamak.
3.Kuruluş dışı iş birlikleri ve organizasyonlara katılmak ve ilgili durumlarda kuruluşu temsil etmek.
4.Kendisine bağlı birimlerin terfi ve izinlerini onaylamak.
5.Gerektiğinde işletme hakkında görüş ve bilgi alış- verişi için işletme çalışanları ile toplantılar yapmak, gündem hazırlamak, bu toplantılara başkanlık etmek veya toplantıyı yönetmesi için vekil tayin etmek.
6.İmzalanıp kendisine onaya gönderilen terfi, izin, sipariş vb. belgeleri tetkik etmek ve son kararı almak.
7.Mahiyetindeki personelin parasal ve ayni hakları hakkında ilgili birimler ile görüşmek.
8.Gerekli durumlarda personeli mükafatlandırmak veya cezalandırmak için ilgili prosedürü uygulamak. (Moral yemeği, ihtar, ikaz, vb.)

NİTELİKLER :
EĞİTİM : Tercihen ……. Mühendisliği veya üniversitelerin dört yıllık bölümlerinden mezun olmak.
TECRÜBE : En az beş yıl pazarlama sorumluluğu/ şeflik tecrübesine sahip olmak.
YABANCI DİL : İngilizce veya Almanca
BİLGİSAYAR : Word, Excel, Power Point
TEKNİK BİLGİ/BECERİ : Üretilen ürünler hakkında bilgi sahibi olmak.
KİŞİSEL BİLGİ/BECERİ : Sevk ve idare kabiliyetine sahip olmak. Geniş müşteri portföyüne sahip olmak.

İLİŞKİLER ZİNCİRİ :
BAĞLI ÇALIŞANLAR : Pazarlama Şefleri, Pazarlama Elemanı
TEDARİKÇİLER : İşletme Şefi, İşletme Müdürleri, İşletme Planlama Sorumluları, Laboratuar Şefi
MÜŞTERİLER : Grup Firmalar, İşletme Planlama Sorumlusu, Dış Müşteriler.

Hazırlayan : Onaylayan :

Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

thirteen − 9 =

Ayrıca Kontrol Edin

Kapat
Kapat
Araç çubuğuna atla