Sözleşmeler

Ödünç İş İlişkisi Sözleşmesi

ÖDÜNÇ İŞ İLİŞKİSİ SÖZLEŞMESİ

 

ÖDÜNÇ VEREN İŞVEREN

Şirket  Unvanı          :

Şirket vekili             :

Adresi                    :

SSK işyeri sicil no     :

Bölge Çalışma no:             :

ÖDÜNÇ ALAN İŞVEREN

Şirket  Unvanı          :

Şirket vekili             :

Adresi                    :

SSK işyeri sicil no     :

Bölge çalışma no                :

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ  :

Başlangıç tarihi                  :  …../…../…….

Bitiş tarihi               :  …./……/…….

  1. Bu sözleşme ileyukarıda işyeri unvanı, SSK ve Bölge Çalışma Müdürlüğü işyeri numaraları yazılı ödünç veren işveren ile ödünç alan işveren  arasında  Aşağıdaki Kimlik bilgileri yazılı işçileri ve  isimleri karşısında belirtilen işin yapılması  için …….süre ile 4857 sa. İş Kanunu Md. 7 uyarınca ödünç iş ilişkisi kurulmuştur.
  2. İşçinin ödünç veren işveren ile akdetmiş olduğu iş sözleşmesi uyarınca kendisine tanınan hakları bu süre içinde saklı kalacak olup, ödünç alan işveren emrinde gerçekleştirdiği geçici iş süresinde kazandığı hakları asıl İş Sözleşmesi’ne eklenecektir.

İş bu sözleşme 2 maddeden ibaret olup, iki  nüsha olarak düzenlenmiştir.

Ödünç Verilen işçilerin;

                                       Doğum yeri

        Adı Soyadı   Baba adı  ve Tarihi       İkamet Adresi      Yapacağı iş        İşçinin imzası

  1. …………..    …………   …………      …………….        ……………….      …………….
  2. …………..   …………. …………..       ……………        ………………..      …………..
  3. ..
  4. .

Tarih…./…./…….

ÖDÜNÇ VEREN İŞVEREN İŞÇİ                                                       ÖDÜNÇ ALAN İŞVEREN

             Vekili                                                                                          Vekili

         Adı soyadı,                                                                                  Adı soyadı,

         imza, kaşe                                                                                   imza, kaşe

Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6 − 3 =

Ayrıca Kontrol Edin

Kapat
Kapat
Araç çubuğuna atla