Yargıtay Kararları

DAVACI İŞÇİNİN, FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADEYE KARAR VERİLMESİ YÖNÜNDE YASAL SÜRESİ İÇERİSİNDE TALEPTE BULUNMADIĞI ANLAŞILMAKLA; FESİH GEÇERLİ HALE GELMİŞ SAYILIR. BU DURUMDA İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI İSTENEMEYECEĞİNİN KABULÜ GEREKİR

[YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ] _________________
E. 2006/11064
K. 2006/19070
T. 28.06.2006
_______________________________________________________________

DAVA VE KARAR: Davacı, davalı işyerinde çalışırken iş sözleşmesinin haklı
bir neden olmadan feshedildiği dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.
Davacının üyesi bulunduğu sendika ile işveren taraf arasında bağıtlanan
TİS.nin 40. Maddesinde öngörülen iş güvencesi tazminatı, iş sözleşmesinin
keyfi ve haksız feshini önlemek amacıyla kabul edilmiştir. 4857 sayılı
Yasa’nın uygulandığı dönemde iş sözleşmesi feshedildiğinden, davacı işçinin
süresinde feshin geçersizliği ve işe iadeye karar verilmesini mahkemeden
istememesi sonucu fesih geçerli hale gelmiştir. İş Kanunu’nun 21. Maddesi
gözönünde bulundurulduğunda TİS ile kararlaştırılan iş güvencesi tazminatının
sınırlandırıldığı kabul edilmelidir.

Davacının işyerinde altı aydan fazla kıdemi bulunduğu gibi, işyerinde
30’dan fazla işçi çalıştığı da dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Bu durumda
iş güvencesi tazminatının feshin geçerli hale gelmesi nedeniyle
istenemeyeceğinden reddi gerekirken, mahkemece yazılı şekilde kabulü
hatalıdır.

SONUÇ
: Temyiz edilen kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,
28.06.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

20 − 11 =

Kapat
Araç çubuğuna atla