Formlar

Çalışan Memnuniyet Anketi

XXXXXXX…A.Ş.   ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ

 

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

 

NEDEN BU ARAŞTIRMAYA GEREK DUYULDU?

Bilindiği gibi bütün şirketlerin amacı, başarılı ve kalıcı olma işlevini geliştirmektir. Bir şirketin başarılı ve kalıcı olmasında, şirket personelinin önemi çok büyüktür. İşi en iyi, yapanların bildiğine inanıyoruz. Elbette ki, siz ve çalışma arkadaşlarınız da, İşletmemiz’ in daha başarılı olması yolunda neler yapılması gerektiği konusunda değerli görüşlere sahipsiniz.

 

Bu nedenle, şirketimizde yapılacak çalışma için bir soru formu hazırlanmıştır.

 

CEVAPLARIN GİZLİLİĞİ

Araştırma, şirketimizin ve sizlere sağlanan çalışma ortamının, siz çalışanlarımızın gözüyle değerlendirilmesini ve iyileştirilmesi gereken hususların tespitini amaçlamaktadır. Bu nedenle, araştırmanın değeri ve başarısı, tümüyle sizin gerçek düşüncelerinizi ifade etmenize bağlıdır. Bu nedenle araştırmada vereceğiniz cevaplar tamamen gizli tutulacaktır. Lütfen soru formu üzerine hiçbir şekilde adınızı yazmayınız, kimliğinizi belli edecek herhangi bir işaret koymayınız.

 

Soru formları, tarafınızdan doldurulduktan sonra İnsan Kaynakları departmanımız tarafından toplanarak değerlendirilecek ve sonuçlar hiçbirinizin kimliğini ortaya çıkarmayacak şekilde istatistiki tablolar ve rakamlar haline dönüştürülecektir. Bu şekilde elde edilen sonuçlar doğrultusunda İşletmemiz ve ilgili bölümler, gereken iyileştirmeleri gerçekleştirme imkanına kavuşacaklardır.

 

ARAŞTIRMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu araştırmanın sonuçlarına göre yapılması gereken iyileştirmeler ile ilgili olarak kimlerin görev alacağı şimdiden belirlenmiştir.

 

Araştırma sonuçları, İnsan Kaynakları departmanımız tarafından rapor edildikten sonra, bu sonuçlar, uygun zaman ve ortamlarda sizlere açıklanacak, böylelikle sonuçların doğrultusunda atılacak adımları izleme imkanı verilecektir.

 

Sizlere daha iyi bir çalışma ortamı sağlayabilmek için giriştiğimiz bu çabaya zamanınızı ayırarak katkıda bulunduğunuz için şimdiden teşekkür ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

GENEL MÜDÜR                            İK MÜDÜRÜ

 

İmza                                            İmza

 

 

 

SORU FORMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

Soru formu 4 bölümden oluşmaktadır:

 

Bölüm – I’de çeşitli başlıklar altında çalışma hayatını etkileyen hususların sizin açınızdan ne ölçüde önemli olduğu ve İşletmemiz’ in bu konularda ne kadar başarılı olduğu, bir başka deyişle, sizi bu konularda ne ölçüde memnun edebildiği belirlenmeye çalışılacaktır.

 

Bölüm – II‘de yer alan sorular, sizin İşletmemiz ile ilgili genel değerlendirmenizi öğrenmeyi amaçlamaktadır.

 

Bölüm – III’de ise demografik sorular yer almaktadır. Bu sorular, soru formunu cevaplayanların kimliğinin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde sınırlanmıştır.

 

Bölüm – IV, ek sorular ve soru formunda yer almayan, ancak bu araştırma vesilesiyle dile getirmek istediğiniz hususlar için ayrılmıştır.

 

 

Soru formunda, değerlendirme şıkları 1-2-3-4-5 şeklinde rakamlarla gösterilmiştir. Bu rakamlardan 5 en yüksek puana, 1 ise en düşük puana karşılık gelmektedir. Lütfen uygun bulduğunuz değerlendirme ifadesinin hizasındaki rakamı daire içine alarak işaretleme yapınız.

 

Lütfen bütün soruları cevaplamaya gayret ediniz. Herhangi bir konuda belirgin ve açık bir görüş veya değerlendirmeniz olmasa bile, nasıl hissediyorsanız o şekilde bir cevap veriniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM – I

 

Bu bölümde çalışma hayatında ve iş ortamında karşılaşılan, yaşanan olayları ve konuları tanımlayan bazı unsurlar yazılmıştır. Bunların yanında, bu unsurları iki ayrı değerlendirme sütunu bulunmaktadır: “Önem derecesi” sütunu ve “İşletmemiz’in başarı derecesi” sütunu. “Önem derecesi” sütununu cevaplarken, şu andaki şartlarınızı düşünmeden, size göre bir iş yerinde bu unsurların ne derece önemli olduğunu değerlendirin. “İşletmemiz’in başarı derecesi” sütununu cevaplarken, İşletmemiz. çalışanı olarak içinde bulunduğunuz ortam, yaptığınız işi ve genel olarak İşletmemizi’ i dikkate alarak önem derecelerini belirtmiş olduğunuz hususların yerine getirilmesinde İşletmemizi’i nasıl değerlendirdiğinizi belirtmenizi rica ederiz. Sizce, unsurların Yönetimimiz  tarafından ne ölçüde yerine getirilmekte olduğunu, yani, xxxxx..A.Ş.  ne ölçüde başarılı bulduğunuzu belirtiniz.

Değerlendirmeleri yaparken tablo başlıklarında yeralan ve önem derecesini ve başarı derecesini tanımlayan kısaltmalara dikkat ediniz. Önem ve başarı dereceleri aşağıda belirtildiği gibi puanlanmıştır:

                  

                   Önem Derecesi                                           İşletmemiz’ in  Başarı Derecesi

SDÖ  : Son derece önemli        5                 SDB   : Son derece başarılı       5

ÇÖ     : Çok önemli                   4                 ÇB     : Çok başarılı                  4

Ö       : Önemli                          3                 B       : Başarılı                         3

PÖD  : Pek önemli değil           2                 PBD   : Pek başarılı değil          2

HÖD  : Hiç önemli değil            1                 HBD   : Hiç başarılı değil           1

 

 

 

 

Sizce bir çalışma ortamında aşağıdaki konular ne derece önemli ve bu konuların yerine getirilmesi açısından İşletmemiz ne ölçüde başarılıdır?

 

 

 

 

 1. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

 

Önem derecesi

 

 

SDÖ ÇÖ     Ö    PÖD HÖD

 

İşletmemiz’in

başarı derecesi

 

SDB  ÇB     B     PBD  HBD

 

 1. Çalışma ortamının işin kolay ve rahat yapılabilmesine uygun olması

 

 1. İşyerindeki sağlık koşulları (ilkyardım, maske ve kulak tıkacı kullanımı, vb.)

 

 1. İşyerindeki işyeri güvenliği koşulları (yangın, saha ve makina güvenliği, iş elbisesi, vb.)

 

 1. İşyerindeki fiziki (boya, zemin vb.) koşullar

 

 1. İşyerindeki aydınlatma / ısıtma / havalandırma

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sizce bir işyerinde yapılmakta olan iş ve iş organizasyonu ile ilgili olarak aşağıdaki konular ne derece önemli ve İşletmemiz’de yaptığınız işi düşünerek, İşletmemiz size aşağıdaki hususları sağlama açısından ne ölçüde başarılıdır?

 

 

 

 

 1. İŞ VE İŞ ORGANİZASYONU

 

Önemlilik derecesi

 

 

SDÖ ÇÖ     Ö    PÖD HÖD

 

İşletmemiz’in

başarı derecesi

 

SDB  ÇB     B     PBD  HBD

 

 1. Yapılan işle şirket hedefleri arasındaki bağlantının çalışanlar tarafından görülebilmesi

 

 1. Yapılan işin çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun olması

 

 1. Yapılan işin ve o işle ilgili bilgi ve yeteneklerin açık ve net biçimde tanımlanmış olması

 

 1. Çalışanlara yaptıkları işle ilgili bireysel karar verebilmek için yeterli imkan sağlanması

 

 1. Organizasyon değişiklikleri ve işe alımlarda, oryantasyon programı uygulanması

 

 1. İş sürecinin iyileştirilmesini hedefleyen “kalite standartları prosedürleri”nin uygulanması

 

 1. İşe alma ve yerleştirmede; adayların, yapılan işin gerektirdiği bilgi ve yeteneklere göre değerlendirilmesi

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

Çalışma hayatında, sizce aşağıdaki konular ne derece önemli ve İşletmemiz bu konularda ne ölçüde başarılıdır?

 

 

 

 

 

III.      İLETİŞİM, BİLGİLENDİRME VE İŞBİRLİĞİ                                                   

 

Önemlilik derecesi

 

 

SDÖ ÇÖ     Ö    PÖD HÖD

 

İşletmemiz’in

başarı derecesi

 

SDB  ÇB     B     PBD  HBD

 

 1. Yönetimin şirkete ilişkin konularda (hedefler, ürünler ve faaliyet sonuçları,vb.) çalışanlara bilgi vermesi

 

 1. Yönetimin bölümlerin ve çalışanların performansı ile ilgili olarak çalışanlara bilgi vermesi

 

 1. Çalışanlara yönelik yayın çıkarılması

 

 1. İletişim araçlarının etkin olarak kullanılması (pano, e-mail, düzenli toplantılar, telefon, v.b.)

 

 1. Bölüm içindeki çalışanlar arasında işbirliği olması

 

 1. Farklı birimler ve bölümler arasında işbirliği olması

 

 1. Şirket içinde herkesin birbirinin görüş ve önerilerine açık olması

 

 1. Çalışanların bağlı oldukları yöneticileri ile olan iletişimlerinin iyi olması

 

 1. Bölüm içindeki çalışanlar arasında iletişimin iyi olması

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

Çalışma hayatında çalışanların davranışları ile ilgili olarak size göre aşağıdaki konular ne derece önemli ve İşletmemiz çalışanı olarak, kendi yaptığınız işi ve bu işteki başarı düzeyinizi dikkate alarak İşletmemiz’i aşağıdaki konularda ne ölçüde başarılı buluyorsunuz?

 

 

 

 

 1. ÇALIŞANLARIN DAVRANIŞLARI

 

Önemlilik derecesi

 

 

SDÖ ÇÖ     Ö    PÖD HÖD

 

İşletmemiz’in

başarı derecesi

 

SDB  ÇB     B     PBD  HBD

 

 1. Çalışanlarda verimlilik bilinci olması

 

 1. Çalışanlarda kalite bilinci olması

 

 1. Tüm çalışanların maliyet bilinci (gereksiz masraftan kaçınılması) ile davranması

 

 1. Tüm çalışanların hedef bilinciyle (saptanan hedeflere ulaşabilme amacı ile) davranması

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

 

 

Çalışma hayatında, en yakın yöneticilerinizin davranışları ile ilgili olarak size göre aşağıdaki konular ne derece önemli ve İşletmemiz’in bağlı olduğunuz yöneticinin davranışları ile ilgili aşağıdaki konular açısından ne ölçüde başarılı olduğunu belirtir misiniz?

 

 

 

 

 1. LİDERLİK VE YÖNETİM ANLAYIŞI

 

Önemlilik derecesi

 

 

SDÖ ÇÖ     Ö    PÖD HÖD

 

İşletmemiz’ in

başarı derecesi

 

SDB  ÇB     B     PBD  HBD

 

 1. Bağlı olunan yöneticinin çalışanlarını eğiterek onların bilgi ve becerilerini geliştirmesi

 

 1. Bağlı olunan yöneticinin, bölüm içi işlerin gelişmesi için çalışanların katılımına imkan sağlaması

 

 1. Bağlı olunan yöneticinin iyi yapılan işi takdir etmesi ve çalışanlarını teşvik ederek motivasyon sağlaması ve cesaretlendirmesi

 

 1. Bağlı olunan yöneticinin bölümsel ve kişisel hedeflerin belirlenmesinde çalışanların görüş ve önerilerine açık olması

 

 1. Bağlı olunan yöneticinin sorunlar karşısında çalışanlarına karşı açık fikirli ve yapıcı yaklaşabilmesi ve sorunları tartışarak çözmeye hazır olması

 

 1. Bağlı olunan yöneticinin işlerin sorumluluğunu üstlenmesi

 

 1. Bağlı olunan yöneticinin şirketin vizyon, misyon, politika ve hedeflerini çalışanlara benimsetebilmesi

 

 1. Bağlı olunan yöneticinin tutum ve davranışlarıyla çalışanlara örnek olması

 

 1. Bağlı olunan yöneticinin zamanında, etkin ve gerçekçi kararlar alabilmesi

 

 1. Bağlı olunan yöneticinin çalışanların özel görüşmeleri için ihtiyaç duyulan anda zaman ayırması

 

 1. Bağlı olunan yöneticinin işin yapılması için gerekli kaynakları sağlaması

 

 1. Bağlı olunan yöneticinin çalışanlarına din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan eşit fırsatlar tanıması

 

 

(5) (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

 

Bildiğiniz gibi, çalışma hayatında çalışanların emekleri, maaş-ücret ve diğer sosyal haklar ile karşılanmaktadır, sizce aşağıda maaş-ücret ve sosyal haklarla ilgili olarak aşağıdaki konular ne derece önemli ve İşletmemiz bu konularda ne ölçüde başarılıdır?

 

 

 

 

 1. MAAŞ, ÜCRET VE SOSYAL HAKLAR                

 

Önemlilik derecesi

 

 

SDÖ ÇÖ     Ö    PÖD HÖD

 

İşletmemiz’in

başarı derecesi

 

SDB  ÇB     B     PBD  HBD

 

 1. Çalışanların ücret sistemini (maaş, ve ikramiye gibi) bilmesi

 

 1. Maaşımın / ücretimin niteliklerime, yaptığım işe ve piyasa koşullarına göre tatmin etmesi

 

 1. Maaşların performansa bağlı olarak belirlenmesi

 

 1. * Verilen sosyal imkanların yeterliliği

 

 1. Erzak yardımı (sadece yapan şirketler)
 2. Yabancı dil teşviği
 3. Personel avansı
 4. Balayı tatili
 5. Sağlık sigortası
 6. Her türlü personel indirimi (alışverişlerdeki)

 

 1. Ulaşım / servis hizmetlerinin kalitesi

 

 1. Yemekhane hizmetlerinin kalitesi

 

 1. İşyeri sağlık hizmetleri

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

* İşletmeniznde uygulananlara göre değiştiriniz..

 

 

Aşağıda yer alan “maaş, ücret ve sosyal haklar” ile ilgili unsur sadece AYLIK ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR tarafından değerlendirilecektir.

 

 

 

 

 1. MAAŞ, ÜCRET VE SOSYAL HAKLAR

 

Önemlilik derecesi

 

 

SDÖ ÇÖ     Ö    PÖD HÖD

 

İşletmemiz’ in

başarı derecesi

 

SDB  ÇB     B     PBD  HBD

 

 1. Ücret artışlarının insan kaynakları ve personel politikasına uygun olması

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışma hayatında gelişme imkanları ile ilgili aşağıdaki konular sizce ne derece önemli ve kişisel gelişme imkanları açısından İşletmemiz yönetiminin bu konularda ne derece başarılı olduğunu belirtir misiniz?

 

 

 

 

 

VII.    GELİŞME İMKANLARI    

 

Önemlilik derecesi

 

 

SDÖ ÇÖ     Ö    PÖD HÖD

 

İşletmemiz’ in

başarı derecesi

 

SDB  ÇB     B     PBD  HBD

 

 1. Mesleki eğitimlerin yeterliliği

 

 1. Çalışanların kişisel gelişimine yönelik eğitimlerin yeterliliği

 

 1. Mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitimlerin işe etkin olarak yansıması

 

 1. Çalışanlara kendi görev alanları dışındaki projelere katılım imkanı verilmesi (ekip çalışmaları, bölüm eylem planları, kilit hedefler, proje ekipleri, v.b.)

 

 1. İş imkanları yaratılırken kadın ve erkekler için fırsat eşitliği sağlanması

 

 1. Terfi için verimlilik, yetenek, işe istekli olma ve başarının esas alınması

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

 

Aşağıda yer alan “gelişme imkanları” ile ilgili unsur, sadece AYLIK ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR tarafından değerlendirilecektir.

 

 

 

 

VII.    GELİŞME İMKANLARI

 

Önemlilik derecesi

 

 

SDÖ ÇÖ     Ö    PÖD HÖD

 

İşletmemiz’ in

başarı derecesi

 

SDB  ÇB    B     PBD  HBD

 

 1. Çalışanların şirket içindeki gelişimine yönelik planlamanın yapılması

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son olarak, size göre çalışılan şirketin genel imajı açısından size göre aşağıdaki konular ne derece önemli ve İşletmemiz’in genel imajı açısından aşağıdaki konularda İşletmemiz’i ne derece başarılı bulduğunuzu belirtir misiniz?

 

 

 

 

VIII.   ŞİRKET İMAJI

 

Önemlilik derecesi

 

 

SDÖ ÇÖ     Ö    PÖD HÖD

 

İşletmemiz’ in

başarı derecesi

 

SDB  ÇB     B     PBD  HBD

 

 1. Şirket yönetiminin şirketin geleceğine ilişkin açık ve net görüşleri olması (şirketin vizyonu, misyonu, **stratejileri, politikaları ve hedefleri)

 

 1. Şirketin değişen pazardaki durumu ve performansı

 

 1. Kalite bilincine sahip şirket olması

 

 1. Faaliyet alanında piyasanın lideri olması

 

 1. Müşteri memnuniyetini esas alması

 

 1. Personel memnuniyetini esas alması

 

 1. Şirketin kurumsallaşması ve profesyonel yönetim anlayışına sahip olması

 

 1. Yenilikçi olması

 

 1. Topluma ve çevreye karşı sorumlu davranması

 

 1. Müşterilerine, rakiplerine ve tedarikçilerine karşı iş ahlakına uygun davranması

 

 1. Şirket yönetiminin çalışanlarına adil ve dürüst davranması

 

 1. Çalışanların şirket yönetimine güven duymaları

 

 1. Şirketin çalışanlarına güven duyması

 

 1. Şirket yönetiminin çalışanlarına değer vermesi

 

 1. Şirket yönetiminin şirketteki değişimi çalışanlarına hissettirmesi

 

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

(5)   (4)    (3)   (2)   (1)

 

 

 

 

BÖLÜM – II

 

1. Genel olarak düşündüğünüzde, İşletmemiz’de çalışmaktan ne ölçüde memnunsunuz? Son derece memnunum Çok memnunum Memnunum Biraz memnunum Hiç memnun değilim
(5) (4) (3) (2) (1)

 

2. Bugüne kadarki deneyimlerinize dayanarak İşletmemiz’de çalışmayı arkadaşlarınıza da tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye ederim Muhtemelen tavsiye ederim Tavsiye edebilirim Muhtemelen tavsiye etmem Kesinlikle tavsiye etmem
(5) (4) (3) (2) (1)

 

3. Bugün yeniden işe girecek olsanız, yine İşletmemiz’de çalışmak üzere başvurur muydunuz? Kesinlikle başvururdum Muhtemelen başvururdum Başvura-bilirdim Pek başvuracağımı zannetmiyorum Kesinlikle başvurmazdım
(5) (4) (3) (2) (1)

 

4. “Kendimi xxxx..A.Ş.  ailesinin bir ferdi olarak görüyorum” ifadesine ne ölçüde katılıyorsunuz? Tamamen katılıyorum Büyük ölçüde katılıyorum Katılıyorum Kısmen katılıyorum Hiç katılmıyorum
(5) (4) (3) (2) (1)

 

5. Çalıştığınız bölümdeki moti-vasyonu / çalışma şevkini nasıl değerlendiriyorsunuz? Son derece yüksek Çok yüksek Yüksek Biraz düşük Hiç motivasyon yok

 

 

BÖLÜM III

 

DEMOGRAFİK SORULAR

 

 

Yaşınız?                                   …………

Cinsiyetiniz?                    (  ) Kadın          (  ) Erkek

Eğitim durumunuz?          (  ) İlköğretim    (  ) Lise             (  ) Yüksek        (  ) Lisans         (  ) Yüksek

Okul                                         Lisans

Medeni durumunuz?        (  ) Evli             (  ) Bekar

Kadro tipi?                      (  ) İdari             (  ) İşçi

Kadro               Kadro

 

Bölümünüz?                    (  ) Üretim / İşletme

(  ) Destek Bölümleri (KYM,  İK,  Muhasebe,makine enerji v.b.)

(  ) Pazarlama / Planlama

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM IV

 

 

 1. XXXXX…A.Ş.’ nin BU ANKET ÇALIŞMASINDAN SONRA, ÇALIŞANLARIN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA GEREKLİ DÜZENLEMELERİN YAPILACAĞINA İNANIYOR MUSUNUZ? (TEK CEVAP İŞARETLEYİN)

 

EVET, İNANIYORUM…….(1)                                             HAYIR, İNANMIYORUM……..(2)

 

 

 1. BU ARAŞTIRMADA ELE ALINAN KONULAR DIŞINDA İŞLETMEMİZ’ DE ÖNCELİKLE İYİLEŞTİRİLMESİNİ VEYA GELİŞTİRİLMESİNİ İSTEDİĞİNİZ EN ÖNEMLİ KONU HANGİSİDİR? (TEK CEVAP YAZINIZ)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 + twelve =

Ayrıca Kontrol Edin

Kapat
Kapat
Araç çubuğuna atla