Eğitim Sunumları

Bakım Onarım İşlerinde Güvenlik Tedbirleri

 

 

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

 

Bakım ve onarım hizmetleri; makine, tezgah ve tesislerin  daha uzun sürelerle, arızasız ve problemsiz olarak çalışmasını, beklenmedik arızalar sebebiyle tehlikeli durumların ortaya çıkmaması, istenmeyen olaylara, kazalara, yaralanmalara, malzeme hasarlarına, zaman kaybına sebep olmaması için yapılan planlı ve düzenli çalışmalardır.

 

Bakım ve onarım işlerinin yapılmasında hedef:

1-Sistemin düzgün  çalışmasını sağlamak,

2-Makine ve Tesisin ömrünü uzatmak,

3-Beklenmedik arızalar sebebiyle kazalar meydana gelmesini önlemek için arıza ve kaza olmadan, tespit yapıp gerekli önlemleri almaktır.

 

Bakım ve onarım çeşitleri:

1-Arızı vuku buldukça (problem ortaya çıktıkça) yapılan bakın ve onarım,

2-Problem ortaya çıkmadan yapılan (Programlı) bakım ve onarım,

a)Parça değişikliği yapmadan bakım,

b)Ömrü bitmiş parçalar değiştirilerek yapılan bakım,

 

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ÇOK RASTLANAN KAZA TÜRLERİ:

Yapılan istatistikler, tamir, bakım ve onarım çalışmaları esnasında çok fazla sayıda kazaların meydana geldiğini göstermektedir. Bu kazalar, tamir ve bakım çalışmalarının yeterli emniyet tedbiri alınmadan yapılmış olmasından kaynaklanmaktadır.

Bakım ve onarım işlerindeki kazalar en çok, işe başlamadan önce ve işin bitiminde meydana gelmektedir.

1- Elektriğe çarpılma:

 1. a) Sistemin enerjisinin kesilmemiş olmasından,
 2. b) Ortamın çok iletken bir ortam olmasından,
 3. c) Kullanılan seyyar elektrikli cihazların izolasyonunun uygun olmamasından,
 4. d) Seyyar aydınlatma lambalarının düşük gerilimli(24 Volt) olmamasından kaynaklanmaktadır.

 

 

2- Hareketli kısımlarda yaralanma: (Kayış-kasnak sistemleri, dişli, kaplın, operasyon noktalarında yaralanma şeklinde). Bu tür kazalar daha çok makine veya tezgah durdurulmadan koruyucu donanımları sökülerek tamir bakım yapılıyor olmasından dolayı meydana gelmektedir.

3- Zararlı zehirli gaz, toz ve sisler dolaysıyla zehirlenme ve boğulmalar: Çalışma yapılan yerde uygun havalandırma yapılmaması veya yeterli olmamasından meydana gelmektedir.

4- Parlama, patlama, yanma şeklinde meydana gelen  kazalar: Parlama patlama yanma ihtimali bulunan işyerlerinde çalışmaya başlamadan önce , parlama ve patlamaya karşı tedbir alınmadan çalışılması sonucu ortaya çıkmaktadır.

5- Düşme şeklindeki kazalar: Yüksekte yapılan çalışmalarda uygun platform ve iskele  kullanılmamasından veya bunların yeterli korkulukları kaynaklanmaktadır.

6- Kişisel koruyucu malzemeler: Baret, eldiven, emniyet ayakkabısı, emniyet kemeri, temiz hava maskesi gibi kişisel koruyucu malzemelerin kullanılmaması kaza ve etkilenmeler meydana gelmektedir.

 

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE KAZALARIN MEYDANA GELİŞ SEBEPLERİ:

1- Yapılan çalışmaların aceleye getirilmesi, planlı yapılmaması,

2- Gerekli yerlerden izin alınmaması, izin veren makamların gerekli tedbiri almaması,

3- Uzman kişilerin veya ekiplerin bulunamaması, (Ani durumlarda bulunamaması ve kim bulunursa onla çalışma yapılması) veya ekiplerin noksan oluşu,

4- Çalışma ortamının uygun aydınlatılmamış olması,

5- Bakım onarın öncesinde gerekli tedbirlerin alınmamış olması, işe hemen başlanması,

6- Yapılan bakım ve onarım işlerinin uygun çalışma yerlerinde ve koşullarında yapılmamış olması,

7- İşin bitiminde, daha önce sökülmüş olan emniyet tedbirlerinin tekrar yerleştirilmeden kontrol edilmesi,

8- Çalışmalar esnasında uygun kişisel koruyucuların kullanılmaması,  (Emniyet kemeri, baret, vb.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE KAZA SEBEPLERİNİ  VE KAZA

DAĞILIMINI GÖSTEREN  BİR İSTATİSTK ÇALIŞMASI

________________             _________________________________________

Kaza                                      Yüzde

Kaza sebebi                                                            sayısı                                     Oranı 

 

Çalışma izni                         Yok                            20

Uygun değil                6      64               % 21,8

Uyulmamış               38

 

Kişisel                                   Yok              10

koruyucular                          Uygun değil            15                    42                   %14,3

Kullanılmamış          17

 

Çalışma sistemi                                                                              41                   %14.0

 

Tesis                          Yanlış tasarım          14

Yanlış tesis               12                   31                   % 10,5

Yetersiz bakım            5

 

Makine                                  Yok                  5

koruyucuları                         Uygun değil             14                   29                   % 9,9

Arızalı                        10

 

Çalışılan yer                         Yüksekte çalışma    14

Giriş -çıkış                   8                   25                   % 8,5

Temizlik                       3

 

Eğitim, Denetim,                  Yetersiz eğitim         10

gözetim                                 Yetersiz Göz-Den      5                   24                   %8,2

Kurallara uymama    9

 

 

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

       

A-YÖNERGELERDE VE TALİMATLAR :

İşyerlerinde, bakım onarım işlemleri için bir sistem yerleştirilmeli, talimatlar ve yönergeler hazırlanmalıdır.                                     

Çalışma izin şartları net olarak belirlenmeli, işi yapanların, bundan sorumlu olanların, böyle izinleri imzalayacak kişilerin açık ve net bir şekilde belirlenmesi, bu kişilerin de doğru ve etkin karar vermeleri gerekmektedir.

Bakım onarım çalışmalarına izin verilmesi hususunda bir sistem kurulmalıdır. Bu sistemde; yöneticilerin, işçilerin ve diğer şahısların uymaları gerekli tedbirler ve şartlar açık ve net bir şekilde belirlenmelidir.

 

 

 

 

Bu sistemde;

 • Yapılacak iş,
 • İşi kimin denetleyeceği,
 • Alınacak güvenlik tedbirleri,
 • İşe başlamadan önce çalışanlar tarafından alınacak gerekli tedbirler, (Örneğin; kilitleme aygıtlarının takılması, tehlike uyarı levhalarının asılması gibi)
 • Çalışma alanının güvenli olup olmadığının tespiti ve güvenli hale getirilmesi,
 • Çalışma izninin kaldırılmasından önce yapılması gerekli işlemlerin belirtilmesi ve bu işlemlerin kimler tarafından yapılacağı,

açık olarak yazılmalıdır.

 

Bakım ekibine eğitim verilmesi;

İşyerinde bulunan makineler ve bunların tehlikeleri,

Bakım işlerinde uyulacak kurallar,

Bakım ve onarım sırasında takip edilecek yöntemler,

Kullanılması gereken kişisel koruyucular, hususlarında  yeterli eğitim verilmelidir.

 

B-MUAYENE VE BAKIM PROGRAMI:

Tesis, makine, alet ve koruyucuları güvenli çalışma durumunda tutacak şekilde periyodik muayene, bakım ve onarım programları yapılmalıdır.

Programlanarak zamanında yapılan bakım ve onarımlar ile çalışma esnasında meydana gelebilecek olan arızalar daha önceden giderilmektedir. Hazırlanan programlarda yapılacak işlemler ile gerekli olan malzeme ve personelinde belirlenmesi gerekmektedir.

 

C-ETKİLİ KONTROL VE DENETİM ;

İşyerinde bakım ve onarım işlerinin yapılması esnasında etkili bir DENETİM SİSTEMİ kurulmalıdır. Otokontrol mekanizmaları geliştirilmelidir. (Çünkü insanlar sadece bilmedikleri için hata yapmazlar. Daha çok bildikleri konularda da hata yaparlar. Bu tür hataların yapılmaması için de uygun denetim mekanizmalarının geliştirilmesi, kurulması ve çalıştırılması gereklidir.)

 

 

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

 1. İşyerinde çalışanlar; bina veya bina kısmında, inşaatta, makinede, tesisatta, alette ve edevatta göreceği noksan veya tehlikeli durumu, amirine veya bakım ve onarım işleriyle görevli olanlara hemen bildirecek ve işveren de bu kusurları en kısa zamanda ve uygun şekilde giderecektir.
 2. Bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için, koruyucu tertibatın kaldırılması gerektiği hallerde, bunlar makine durdurulduktan ve onarım işlerinden sorumlu olanlardan izin alındıktan sonra kaldırılacak ve onarım işlerinden sorumlu kişi, onarılan makine, cihaz veya tesisatın çalışmasına izin vermeden önce, koruyucu tertibatın uygun şekilde tekrar yerlerine konulup konulmadığını kontrol edecektir.
 3. Bakım ve onarım işlerinde, uygun ve yeterli bir aydınlatma sağlanacak ve gerektiğinde özel aydınlatma yapılacak, bakım ve onarım işleriyle görevli işçilere, alev geçirmez el lambaları verilecektir.
 4. Bakım ve onarım işleri ile görevlendirilenlere, yapılacak işlerin gerektiği bütün aletleri alabilecek büyüklükte ve işyerindeki platform veya diğer yüksek yerlere tehlikesizce çekebilecek takım çantaları veya kutuları verilecek, bakım ve onarım işlerinde kullanılan büyük aletlerin taşınması için, özel el arabaları bulundurulacaktır.
 5. Bina ve tesisatta yapılacak bakım ve onarım işlerinde, geçici olarak uygun ve güvenli sabit merdivenle platformlar, geçit veya iskeleler yapılacaktır.
 6. İşyerlerinde bakım ve onarım işleri, bu yerlerdeki çalışmalar durdurulmadan yapıldığı hallerde, gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.
 7. Kuyu veya diğer yeraltı tesislerinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde; zararlı, zehirleyici, boğucu veya parlayıcı gaz veya sıvıların tehlikeli bir şekilde toplanacakları göz önünde bulundurularak gerekli ve yeterli güvenlik tedbirleri alınacaktır.

Bu gibi yerlerde, tecrübeli ve usta işçiler çalıştırılacak, bunlara uygun kişisel koruma teçhizatı verilecek ve tecrübeli bir veya birden fazla gözlemci görevlendirilecektir.

 1. Hendek, çukur ve diğer kazı işlerinin yapıldığı yerlere, uygun şekilde payandalar ve korkuluklar yapılacak ve buralara, geceleri ışıklı uyarma levhaları konulacaktır.
 2. Sürekli olarak transmisyonla çalışılan işyerlerinde, bakım ve onarım sırasında boşa alınan kayışlar, sabit kancalara veya uygun diğer tertibata takılacaktır.
 3. Basınçlı kazanlar ve kaplar, basınç altında iken onarılmayacaktır.
 4. Tehlikeli gaz, buhar veya sislerin meydana gelebileceği tank veya depolar içinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde; işçilere maskeler, solunum cihazları ile emniyet kemerleri gibi uygun kişisel korunma araçları verilecek ve iş süresince tank veya depo ağızlarında bir gözlemci bulundurulacaktır.
 5. Onarılacak depo veya tanklar, başka depo veya tanklarla bağlantılı bulunduklarında, bağlantı borularının vanaları, güvenli bir şekilde kapatılacak veya bu borular sökülerek bağlantı ağızları, kör tapa veya kapaklarla kapanacaktır.
 6. 13. Onarılacak tank veya depoların içinde mekanik karıştırma tertibatı bulunduğu hallerde, bakım ve onarıma başlanmadan önce, karıştırıcı tertibatın güç kaynağı ile bağlantısı kesilecek ve karıştırıcılar, uygun şekilde takozlanacak, desteklenecek veya bağlanacaktır.
 7. Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar, en geç yılda bir defa kontrol edilecek ve onarımda bunlar tamamen boşaltılacak, bağlantı boruları sökülecek veya uygun kör tapalarla tıkanacak veya vanaları kapatılacaktır.

Dışarıdan temizlenemeyen büyük depolara işçilerin girmesi gerektiği hallerde, bu işçilere; çizme, eldiven, gözlük, elbise veya temiz hava maskesi gibi uygun kişisel korunma araçları verilecek ve depo ağzında, işin süresince bir gözlemci bulundurulacaktır. İçinde işçilerin çalışmakta olduğu küçük depo veya kapalı yerlere, gerektiğinde sürekli olarak ve uygun şekilde temiz hava verilecektir.

 1. Tehlikeli maddelerin taşındığı boru ve kanalların onarım işleriyle görevlendirilen işçilere, taşınan maddelerin özelliklerine uygun kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları çalışırken kullanacaklardır.
 2. Parlayıcı veya patlayıcı maddeler taşınmış olan kaplara, üzerinde kaynak veya oksijenle kesme işi yapılmadan önce, bunlar buharla veya diğer bir usul ile temizlenecek, zararlı veya tehlikeli gazların, kap içinde kalıp kalmadığı kontrol edilecek ve kaplar, karbondioksit veya azot veya asal gazlar veya benzerleri ile doldurulacak, oksijenle kesme işleri yapıldığı sürece bu gazlardan biri, yavaş yavaş verilecektir.
 3. Korkuluklu platformlarla çalışılması imkanı sağlanamayan ve 4 metreden fazla yüksekliği bulunan binaların dış kısımlarında, çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde, bakım veya onarım işleriyle her türlü bina sökme ve yıkma işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaklardır.

Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 + 8 =

Kapat
Araç çubuğuna atla