Acil Durum Evrakları

Acil Durum Eylem Planı

 

      İÇİNDEKİLER:

 

     GİRİŞ:

 

     ACİL DURUM EYLEM PLANININ AMACI VE KAPSAMI:

 

     ACİL DURUM EYLEM PLANI:

 

 1. KRİTİK GÖREVLİLER

1.KRİZ YÖNETİMİ

2.MÜDAHELE EKİPLERİ

3.ULAŞTIRMA

4.GECE GÖREVLİLERİ

 1. ACİL DURUM OPERASYONUNUN KAPSAMI VE YÖNETİMİ

1.KRİZ MERKEZİNİN OLUŞUMU YETKİ VE SORUMLULUKLARI

2.YANGIN SÖNDÜRME EKİBİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. KURTARMA EKİBİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 2. İLK YARDIM EKİBİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 3. KORUMA EKİBİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 4. SIZINTI KONTROL EKİBİ YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 5. YANGIN SÖNDÜRME EKİBİNİN YETKİLERİ, SORUMLULUKLARI VE

     YANGINLARDAN KORUNMA

1.AMAÇ

2.SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ

3.YANGINLARIN SEBEPLERİ VE SINIFLANDIRILMASI

4.YANGINA KARŞI KORUNMA TEDBİRLERİ

5.YANGIN VUKUUNDA YAPILACAK İŞLER

6.PLANIN TATBİK ŞEKLİ

 1. DOĞAL AFETLERDEN KORUNMA

1.AMAÇ

2.SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ

3.DOĞAL AFETLERİN SINIFLANDIRILMASI

4.DOĞAL AFETLERDEN KORUNMA TEDBİRLERİ

5.DOĞAL AFET VUKUUNDA YAPILACAK İŞLER

 

 

 

RİŞ:

 

ACİL DURUM EYLEM PLANININ AMACI VE KAPSAMI:

 

Acil Durum Eylem Planlaması,herhangi bir şekilde iş yapılırken,kesintiye neden olabilecek,özellikle ekipmandan kaynaklanabilecek aksiliklere karşı önlem alınmasıdır.Sorunların yada felaketlerin,tüm kaynaklar göz önünde bulundurularak iş aktivitelerine yada iş süreçlerine etkilerinin boyutlarının,olası çeşitli senaryoların ve müdahale ekibinin önceden belirlendiği,büyük çaplı bir plandır.

Bir felaket, deprem, sel yada hortum gibi bir doğal afet olabileceği gibi su basması,enerji problemi,yangın,patlama yada sabotaj gibi farklı biçimlerde de gerçekleşebilir.Felakete etki eden faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz;

A)Çevre Faktörü:                                                D)İş Faktörü

 • Savaş 1 Yangın
 • Biyolojik ve kimyasal saldırı 2  Patlama
 • Nükleer saldırı 3  Kimyasal sızıntılar
 • Bombalama,sabotaj,terörizm       4   Radyoaktif kaçaklar

B)Doğa Faktörü:

1    Deprem

2    Sel veya su baskını

3    Fırtına

C)İnsan Faktörü:

 • Sabotaj
 • Ayaklanma
 • Kırıp girme,tahrip etme

Olağanüstü Durumlarda Karşılaşılabilecek Sorunlar
Olağanüstü durumlarda karşılaşılabilecek olası sorunlar şu şekillerde olabilir:

1   Veri kaybı

2   Enerji kaybı

3   Telekomünikasyon/ iletişim ağı hizmetlerinin kaybı

4   Sistemlerin/uygulamaların kaybı

5   Hizmet sağlayıcıların devre dışı kalması

6   Çalışma alanlarının zarar görmesi, kullanılamaması

7   Kritik/ anahtar personele ulaşılamaması

8   Can kaybı ve yaralanmalar

           3 – ULAŞTIRMA:

 

Afet sırasında işyeri şoförü, fork-lift ehliyeti olan tüm işçiler (sadece fork-lift kullanmak için) ve güvenlik elemanları, her türlü ulaştırma işleminde görevlidirler.

4– GECE GÖREVLERİ:

 

Afet sırasında işyerinde gece vardiyası varsa yukarıdaki ekip üyelerindeki çalışanlar derhal görevlerinin başına geçerler. Güvenlikten sorumlu işçiler başta servis müdürü olmak üzere tüm gerekli kişilere ve/veya kurumlara haber verir.

 

 1. ACİL DURUM OPERASYONUNUN KAPSAMI VE YÖNETİMİ

1 – KRİZ MERKEZİNİN OLUŞUMU YETKİ VE SORUMLULUKLARI

İşyeri kriz merkezinin yeri idari bina önüdür. Kriz yönetim ekibi burada toplanır.Önceden hazırlanmış kriz yönetim malzemelerini ortaya çıkararak çalışmalarına başlar.

1-Öncelikli olarak işyerini besleyen enerji kaynaklarını keser.

2-Yangın çıkma olasılığı olan bölgeleri kontrol eder.

3-Elektrik kaynaklarını keser.

4-Yangın çıkma olasılığı olan bölgeleri belirler ve kontrol eder.

5-Kriz merkezi ile iletişim:Görevli ekip dışında kalan herkes acil çıkışları kullanarak ana toplanma yerine gelirler.Yaralı olanlar ilk yardım ve arama kurtarma ekibini oldukları yerde beklerler. Kriz merkezi ile iletişim ……….nolu dahili telefondan veya cep telefonlarından yapılabilir.

6-Arama kurtarma ekibinin binalara girmesine karar verir.

7-İşyeri dışındaki birimlerle iletişimi sağlar.(hastane,itfaiye,sivil savunma,il acil durum amirliği)

8-İşçilerle iletişimi sağlar.Toplanma yerine giderek açıklamalarda bulunur.

9-İşyerinden çıkışları veya sığınma amaçlı işyerine girişleri organize eder.

10-Enerji kaynaklarının kesilmesini sağlar.

11-İşyeri ulaşımını organize eder.

12-Tüm güvenlik faaliyetlerine karar verir.(Afetin çeşidine göre işçileri korumak için gerekli tedbirler)

13-Kriz merkezinde bulunacak malzemeler:

 • 1 adet masa
 • 1 adet telefon (dış hatlara erişimi olan) (dahili tel:……)
 • Acil durum eylem planları ve gerekli tüm telefon numaraları
 • İşyerinin detaylı projesi
 • Pilli radyo ve pil
 • 10 metre telefon kablosu
 • 1 adet megafon
 • 2 adet emniyet şeridi
 • 10 adet kırmızı tükenmez kalem
 • Not kağıtları
 • İl için acil durum telefon numaraları
 • Müdahale ekibi listeleri

 

2 YANGIN SÖNDÜRME EKİBİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

            Ekip, yangın durumunda derhal devreye girer.Toplanma yerinde toplanırlar. Yangın yeri amiri ve/veya ekip başının talimatlarıyla yangına müdahale eder. Ekip üyeleri işletmeyi,yangın risklerini ve yangın söndürme malzemelerinin yerini iyi bilmelidir.Yangın tüpleri ve hortumlarının yerlerini gösteren bir planda bulunmalıdır.

 

Ekip Başı: Kargaşa ve paniğe izin vermeden, ekibini sevk ve idare ederek yangına müdahaleyi sağlatır. Ekip başı, yanma ürünlerini ve yangın yerindeki tehlikeleri iyi bilmelidir. Yangın ihbarı olduğunda, yanan yerdeki yangına,hangi söndürücü ile nereden müdahale edileceğini söylemeli ve uygulatmalıdır.

 

Keşifçi / Nozulcu: Mevcut koruyucu teçhizatlarını giymiş olarak yangın mahallindeki ilk müdahale ile birlikte, yangının keşfini yapar. Neyin yandığını nerelere ve ne kadar hızla yayılabileceği, nereden ve hangi söndürücüyle müdahale edilmesi gerektiği ile ilgili keşif değerlerini ekip başına bildirir. Bu esnada ekipteki diğer personelin getirdiği söndürücülerle yangına müdahale  ederken, yangını kontrol altına almaya ve söndürmeye çalışır.

 

Hortumcu / Takımcı: Görevi,yangına direkt müdahale eden keşifçi /nozulculara söndürücü malzeme iletmektir.Yangın sınıfına göre ve ekip amirlerinin direktifi doğrultusunda su,köpük,kuru kimyevi toz ve CO2 vb. söndürücülerin yerlerini iyi bilmelidirler.Su ile yapılan söndürme çalışmalarında yangın söndürme dolaplarından hortumu ve vanayı açar,keşifçi ise vanayı kapatmak üzere hazır bekler.

Hortumcu / Takımcılarının birincisi,keşifçi / nozulcunun hemen arkasında yer alır.Hortumları,takımları takip ederken keşifçinin / nozulcunun can güvenliğinden de sorumludur.Yine yangın mahallinde ihtiyaç duyulabilecek balta,merdiven,kazma, kanca,vb. mekanik yardımcıları ulaştırmak hortumcu / takımcıların görevidir.

 

3 – KURTARMA EKİBİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a)Ekibin üyeleri afetten sonra toplandıkları yerden,hemen kriz merkezine intikal ederler.

b)Kriz merkezine intikal eden arama-kurtarma ekiplerinden ikişer kişilik gruplar oluşturulur,

c)Arama-kurtarma yapacakları bölgeye giderler.

d)Afet mahallinde,mahsur kalan personel başta olmak üzere,kıymetli evrak, para, vb. malzemeyi kurtarır

e)Ekip personeli yaralıyı kurtarma ve taşıma tekniklerini çok iyi bilmelidir.

f)Yangınla bağlantılı olan kapı,valfleri açıp-kapatmak,yangın mahalli civarında boşaltılması gereken yerlerdeki malzemeleri öncelik derecesine göre toplayıp, paketlemek ve güvenli bir yere nakledilmesini sağlamakla görevlidir.

g)Ekip personeli,görevinin gerektirdiği kurtarma ve taşıma tekniklerini iyi bilmeli, ayrıca kurtarma teçhizatı ile araç-gereçlerini işletme riskine uygun olarak bulundurup,uygun yerlerde muhafaza etmelidir.

h)Gerektiğinde kriz masasından takviye arama-kurtarma,ilk yardım ekibi ve teknik malzeme isterler.

I)Tahliye süresince tüm kitlenin koşmadan ve paniklemeden tahliye olması için

yönlendirmede bulunurlar

i)Tüm görev bölgesi elden geçene kadar arama-kurtarma çalışmalarını sürdürürler

j)Gerektiğinde kriz merkezi,görev yerlerini ve ekipleri değiştirebilir

 

4 – İLK YARDIM EKİBİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

Görevi,afet anında işyeri mahallinde yaralanan kişilere ilk yardım yapmak ve en yakın sağlık merkezine ulaştırılmalarını sağlamaktır.Öncelikle yangında boğulma, kanama ve kırıklar konusundaki ilk yardım teknikleri,ekipte görevli her personel tarafından çok iyi bilinmelidir.

 

 

a)Tahliye süresince tüm kitlenin koşmadan ve paniklemeden tahliye olması için yönlendirmede bulunurlar.

b)Ana toplanma alanına,ilk yardım malzemelerini getirerek yaralılara müdahale ederler.

c)Yürüyebilen yaralıları ilk yardım merkezine götürür (doktor odası), yürüyemeyecek durumda olan yaralılar için kriz merkezine haber verirler.

d)Yaralılarla ilgilenir,hastaneye sevk edilmesi gereken yaralıları saptar,kriz merkezi ile ilişkiye girerler.

 

5 – KORUMA VE GÜVENLİK EKİBİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 

 1. a) Olağanüstü hallerde (yangın,deprem,sel,sabotaj vs.) işletmelerin güvenlik tedbirlerini arttırır.
 2. İşyeri mahallinde araç ve personel trafiğini düzenler.
 3. Yardıma gelen itfaiye,ambulans ve güvenlik güçlerine (jandarma, polis)

kılavuzluk eder.

 1. İşyeri mahallinden veya civarından tahliye edilen malzemeyi emniyetle koruma

altına alır.

 1. Kapılarda görevli olan güvenlik ekibi,afetten hemen sonra tahliye kapılarından

çıkışı kolaylaştırmak için kapı önü birikmelerini önler.

 1. Deprem gibi afetlerde artçı şoklar olabileceği için dışarı çıkanların tekrar içeri

girmemelerini sağlarlar

 1. Tehlikeli bölgelere veya korunması gereken yerlere emniyet şeridi çeker.

 

6-SIZINTI EKİBİ  YETKİ VE SORUMLULUKLARI

     

      a)Kimyasal maddelerin bulunduğu depo,boru ve ekipmanlarında herhangi bir

kaçak olmadığını kontrol eder.

b)Tehlikeli olabilecek sahayı şeritlerle belirler,bu bölgeye personelin yaklaşmasını

önler.

c)Tehlikeli maddenin zehirli parlayıcı,patlayıcı olması durumuna göre gerekli ikaz

ve önlemleri aldırır.

 

 

 

 

 

C.YANGIN SÖNDÜRME EKİBİNİN YETKİLERİ,SORUMLULUKLARI VE YANGINLARDAN KORUNMA

 

KISIM I – AMAÇ :

 

SERDAR MAKİNA İMALAT SANAYİ işyerinde çıkacak yangınları önleme ve yangınlardan korunma hizmetleri hususunda alınacak tedbir ve yapılacak işlerin tespitidir.

 

KISIM II – SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ

SORUMLULUK :

 

SERDAR MAKİNA İMALAT SANAYİ işyerinde yangınlardan korunma hizmetlerinin aksaksız yürütülmesinden Fabrika Müdürüne karşı idari işler sorumludur.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

KISIM III – YANGINLARIN SEBEPLERİ VE SINIFLANDIRILMASI :

Yangın Sebepleri:Yangının oluş nedenlerini birkaç başlık halinde düşünüp incelemek mümkündür.

 

 • Korunma Tedbirlerinin Olmaması:Yangınların çıkmasındaki en büyük neden korunma tedbirlerinin alınmaması bir başka deyişle korunmanın olmamasıdır.Bu tedbirler amaca uygun malzeme kullanımı,teknik talimatlara uygun makine,cihaz ve teçhizat kullanılması gibi çok geniş kapsamlıdır.Can ve mal güvenliğine yönelik koruma tedbirleri gibi görünen bu önlemler yangın güvenliğinin sağlanmasında da temel faktörlerden biridir.İhtiyaç elektrik gücüne uygun kablo çekilmesi,doğalgazın kaçağının olmayacak şekilde bağlanması,soba boru ve bacaların temizlenmesi gibi bir çok örnek sayılabilir.

 

 • Tedbirsizlik:Kullanılan madde ve malzemelerin yangına sebebiyet verebilecek özelliklerinin bilinmemesi veya depolama yakınlarında sigara içilmesi ve izmaritinin atılması vs. başlı başına bir yangın nedenidir.Örneğin ocağa bağlanan doğalgaz tüpünde gaz kaçağı kontrol edileceğini bilmemek veya gaz kaçağının kontrolünün çakmak,kibrit vb. alevle değil de sabun köpüğü ile yapılacağını bilmemek,tavan arası ve çatıya kolay ve çabuk tutuşabilecek eşyalar koymak,gibi örnekler gösterilebilir.

 

 • İhmal:Yangından korunma tedbirleri olduğu ve bu tedbirleri bildiği halde üşenme,tembellik veya bir şey olmaz şeklindeki adamsendecilikte yangının çıkış nedenlerinden biridir.Örneğin benzin,tiner vb. maddelerle boya,temizlik gibi çalışmalar yapılırken sigara içmenin tehlikeli ve yasak olduğu bilinmesine rağmen içilmesi.Keza kullanılan elektrikli cihazların fişlerinin prize tam oturmayıp boşluk yapması ve olacak spark ile kablonun ısınıp tutuşacağının bilindiği halde kullanılması.Sıvı yakıt depo ve tanklarında gas-free yapılmadan kaynak vb. İşlem yapılması şeklinde çoğaltılabilir.

 

 • Kasıt ve Sabotaj:Bilerek zarar vermeye dayanan kundakçılıkta denilen bu yolla büyük can ve mal kaybına neden olan yangınlar çıkarmaktadır.Kişilerde davranış bozuklu,bazı suçluluk duyguları ve politik nedenlere dayanan kasıt ve sabotaj sansasyonel bir haber yaratma amacıyla da yapılmakta olduğu görülmüştür.Önlenebilmesi ise düşmanca tavra neden olacak uygulamaları kaldırırken fiziki güvenlik sistemlerinin artırılması ve güvenlik güçleri ile işbirliği yapılması ile mümkün olabilir.

 

 • Kaza:Zaman zaman istem dışı bazı olaylarda yangına neden olmaktadır. Ancak bu kendiliğinden gelişen bazı olaylar başlangıçta yeterli önlemlerin alınmaması sonucu olabildiği gibi bilgisizliğinde rol oynadığını görmekteyiz. Temelde bunlar olmaksızın kazaların rol açtığı yangınlarda olmaktadır. Örneğin;Trafik kazaları araç yangınlarına,iş kazaları makine ve bina yangınlarına,soba vb. elektrikli cihazlarda meydana gelen arıza ve kazalar ise bina yangınlarına sebep olmaktadırlar.

 

 • Doğal Afetler:Doğal afet olarak kendiliğinden ortaya çıkan yangınlardır. Örneğin;Yıldırım,deprem,lav (yanardağ),çiğ,sel rüzgar gibi afetler sonucu meydana gelen yangınlardır.

 

 • Hayvanlar:Evlerde beslenen kedi ve köpeklerin kazalara sebep olarak yangın vesilesi oluşturduğu gibi kemirgen hayvanların tesisatları kemirmesi (fare-elektrik kablosu) ve tilki,tavşan vb. hayvanlarda yangın bölgesinde tutuşarak kaçarken başka bölgelerde yangınlara sebep olmaktadır.Özellikle orman yangınlarında ve endüstriyel işletmelerde bu tip yangınlar görülmektedir.

 

 

 

 

 

Yangın Sınıfları:

 

Yangınların bir birinden farklı davranışlar,gösterdiği görülmektedir.Her yangının oluşumu,gelişimi farklı farklı tezahür etmesine rağmen bu farklılığın yanıcı maddeden kaynaklandığı bilinmektedir.Bu nedenle yangın;yanıcı maddenin fiziksel özelliklerine göre dört kategoride incelenmektedir.

 

A Sınıfı Katı Yanıcı Maddeler Yangını (ADİ YANGINLAR):

 

Artık olarak karbon tabakası bırakan ve genelde korlu olarak yanan katı yanıcı maddelerin tutuşması ile oluşan yangınlardır.Metallerin dışındaki yanıcı katı maddeleri kapsar.Odun,kağıt,tekstil maddeleri,kauçuk bazı örneklerdir.Bu yanıcılar için için yanmaya devam etme özelliklerine sahiptirler.Yani yanma yüzeyde sınırlı olmayıp maddenin iç hücrelerine doğru devam etmektedir.Naftalin,zift gibi yanarken eriyen A sınıfı içinde değerlendirilen yanıcılarda vardır.Bu tip yanıcılarda yanma derinliklere nüfuz edemeden yüzeyde oluşur.

 

B Sınıfı Sıvı Yanıcı Maddeler Yangını (AKARYAKIT YANGINLARI):

 

Yanıcı sıvıların oluşturduğu bu yangınlar genellikle petrol türevi ve bitkisel yağların tutuşması ile oluşan yangınlardır.Ancak B sınıfı yangınları yine yanıcı madde özelliklerine göre kendi içinde de üç kategoride düşünmek doğru bir değerlendirme olur.Birincisi su ile karışmayan ham petrol,benzin,gaz yağı,makine yağları,laklar vb. sıvılar.İkincisi su ile hemen karışan(suda çözülen)alkol vb. sıvılar.Üçüncüsü ise katran,asfalt,gres vb. ağır yağlardır.B sınıfı yangınlarda yanma yüzeydedir.Yani ısınan sıvıdan çıkan buharlar yanar.

 

C Sınıfı Gaz Yanıcı Maddeler Yangını (GAZ YANGINLARI):

 

Yanabilen gazların oluşturduğu yangınlardır.Doğalgaz vb. gaz yanıcılar bu sınıfa örnek bazı gazlardır.C sınıfı yangınlarda yanma gazın sızdığı yüzeydedir.Gaz basıncının atmosfer basıncından fazla olduğu yerlerde böyle devam eder.Gaz ve atmosfer basıncının eşit olduğu yerlerde yanma bütün bölgede devam eder.Gaz, depo vb. kapalı yerlerde ise bu durumda yanma bölgesindeki hızlı yanma basıncını yenecek açıklık (havalandırma) yoksa patlama kaçınılmazdır.

 

 

 

D Sınıfı Hafif Metal Yangınları:

 

Özel yangınlar olarak da nitelendirilen D sınıfı yangınlar gelişen teknoloji ile endüstriyel çevrelerde görülmeye başlayan yangınlardır.Bu yangınlar magnezyum, alüminyum,sodyum,zirkonyum vb. hafif metallerin yanması ile oluşur. ………………………………………………………………………………………………………….

 

YANGIN SÖNDÜRME PRENSİPLERİ :

 

Yangının sınıfı ne olursa olsun söndürme prensipleri ortaktır.Bu prensip yanmayı meydana getiren üç unsurdan yanıcı maddeyi,oksijen veya ısıyı ortadan kaldırmaktır.

 

YANICI MADDEYİ YOK ETMEK ISIYI YOK ETMEK OKSİJENİ YOK ETMEK
-Yanıcı maddeyi ortadan kaldırmak -Su ile soğutmak -Örtmek
-Yanıcı maddeyi ısıdan ayırmak -Yanıcı maddeyi dağıtmak -Boğmak
-Ara boşluğu meydana getirmek -Kuvvetli üflemek -Oksijeni azaltmak

 

Yanıcı maddeyi ortadan kaldırmak:Kırıp parçalamak,ayırmak veya sıvı akıcıyı kesmek suretiyle yanıcı maddeleri bazen ortadan kaldırmak mümkün olsa da, yanıcıların ağır ve taşınmaz mallar olduğu düşünülürse her zaman uygulama alanı bulunmayabilir.

 

Isıyı ortadan kaldırmak:Her yanıcı maddenin bir yanma ısısı olduğuna göre,yanan maddeleri bu ısının altına kadar soğutmak yangını söndürmek için iyi bir yöntemdir.

 

Oksijeni ortadan kaldırmak:Yangın mahalline ağır ve yanmaz gazlarla airesol sıvılar sevk etmek havada bulunan yaklaşık %21 oranındaki oksijen azaltılarak ortadan kaldırılmasını sağlar.

 

 

 

 

 

 

KISIM IV – YANGINLARA KARŞI KORUNMA TEDBİRLERİ :

 

A-GENEL ÖNLEMLER :

 

 1. İşletme kapıları,pencereleri,havalandırma menfezleri belirli bir basınç karşısında dışarıya doğru açılacak şekilde olacaktır.

 

 1. İşletmede bulunan yangın su tankı,yangın pompası ile işletme elektrikleri kesilse dahi sabit sulu yangın devresi,jeneratör ile sürekli beslenecektir..

 

 1. Yangın hortumları ve su tesisatları yangın amacı dışında,bahçe sulamak ve çevre temizlemek gibi maksatlarla kullanılmayacaktır.

 

 1. Merkezi yangın istasyonları,yangın dolapları (Yangın hidrant ve muslukları dahil) seyyar yangın söndürme cihazları vb. sabit söndürme sistemleri, otomatik ve manuel alarm/ikaz sistemleri,gibi yangın malzeme ve yerlerinin ön ve yanları asla kapatılmayacaktır.Yerlerinin görünmesi ve her an kullanıma hazır bulundurulması ön planda tutulacaktır.

 

 1. Yangın dolapları üzerine “YANGIN” kelimesi yazılmış olacak,hemen altında o dolabın sıra numarası bulunacaktır.Dolap üzerlerine talimatları asılacaktır.

 

 1. Yangın hidrantlarının anahtarları bir zincir vs. ile hidrant bedeni üzerine asılacaktır.

 

 1. Kapalı hacimlere dağıtılan seyyar yangın söndürücü tüpler en az 20 metre uzaktan görülecek şekilde yerleştirilmiş ve tüp üzerine yangın dolaplarında olduğu gibi numaralandırılacaktır.

 

 1. Elle taşınabilen seyyar yangın söndürücü tüpleri,mümkünse duvar/direk üzerine yerden 105-125 cm. yüksekliğe asılacaktır.Ancak;asılma imkanı yoksa paslanmayı önlemek üzere tüp altlarına tahta/plastikten altlık konulacaktır.

 

 1. İşletmelerdeki yangına hassas yerler (Kalorifer kazan dairesi,akaryakıt tesisleri,tehlikeli maddeler için ambar/depo vs.) ayrı bölmeler olarak yapılacaktır.

 

 

 

 1. Acil Durum Eylem Planı içerisinde hazırlanması gereken Yangından Korunma Talimatının ilgili bölüm sorumluları ve maddelerin içeriğini takip edecek görevliler belirlenecektir.Böylece görevlerin sahipsiz ve boşlukta kalması önlenecektir.

 

B- İDARİ BİNALARDA ALINACAK ÖNLEMLER : ( Büro/Ofis,Salon, vs. )

 

 1. İdari bina yangın dolabı,alarm-ikaz,algılama sistemi,kamera sistemi ve seyyar yangın söndürme cihazları ile korunacaktır.

 

 1. İdari binada bilgi işlem odası duman detektörü sistemi ile korunacaktır.

 

 1. Çöp kutuları kontrollü olarak ve dolmasını beklemeden her gün akşam boşaltılacaktır.

 

 1. Sigara izmaritlerinin gelişi güzel atılması önlenecek,kül tablaları zaman zaman ve emniyetli olarak boşaltılacak,yanan izmarit olmadığından emin olunacaktır.

 

 1. Çöp ve sigara izmaritleri bina dışındaki saç varil/kutulara konulacaktır.

 

 1. Isıtma amaçlı soba veya elektrikli ısıtıcıların kullanma zorunluluğu olduğu hallerde bu cihazların riziko şartlarına uygunluğu sağlanmalıdır.Yaşam mahalleri içerisinde LPG tüpü kullanılmayacaktır.

 

 1. Mesai bitiminde elektrik,gaz,soba,kalorifer vs. emniyet hususları kontrol edilerek odalar/bölümler terk edilecektir.

 

 1. Bütün oda kapıları numaralandırılacaktır.Oda anahtarlarına 3×3 cm. ebadında ve üzerinde oda numarası yazılı madeni etiket takılacaktır.Bu anahtarlar oda kapıları kilitlendikten sonra ilgilisince bekçi ve aynı maksatla görevlendirilen personele ait odalardaki anahtar dolabına takılmak üzere teslim edilecektir.

 

 1. Yangından korunması gereken para,kıymetli evrak ve eşyalar önem derecesine göre kasa veya özel kilitli bölmelerde muhafaza edilecektir.

 

10.Yangın mahallerinde kurtarılması gereken eşya,dolap ve kasa üzerine

“YANGINDA İLK ÖNCE KURTARILACAKTIR” yazılı etiketler konulacaktır.

 

11.Yangın anında kıymetli evrakın tahliye edilmesi için buralarda ve merkezi bir

yerde brandadan yapılmış ağzı bağlanabilir olan yeteri kadar büyüklükte

çuval/torbalar bulundurulacaktır.

 

C-ARŞİVLERDE ALINACAK ÖNLEMLER:

 

Arşivlerde alınacak önlemler  TS 12115’e uygun olacaktır.Bu maksatla;

 

 1. Arşiv kapılarına 7×15 cm. ebatlı içten ve dıştan camlı gözetleme pencereleri açılmalı ve yalnız gündüz ve sorumlu memurların refakatinde girilecektir.

 

 1. Isıtmak için ne tip olursa olsun asla soba kullanılmayacak,keza aydınlatma sadece elektrikle yapılacaktır.

 

 1. Mesai bitiminde görevli memur tarafından arşiv dairesinin elektrikleri ana şalterden kesilecek,kapıları kilitlenecektir.Güvenlik görevlileri / nöbetçileri kontrollerini kapı pencerelerinden yapacaklardır.

 

 1. Arşiv malzemesini tahliye edebilecek kadar ağzı bağlanabilir branda torbalar uygun yerde bulundurulacaktır.

 

D- ÇATI KATLARI/ARALARINDA ALINACAK ÖNLEMLER:

 

 1. Çatı aralarına asla elektrik tesisatı yapılmayacaktır / çekilmeyecektir.

 

 1. Çatı aralarına çıkan kapılar sürekli kilitli tutulacaktır.Giriş – çıkış için seyyar veya sabit merdiven bulundurulacak,ancak sorumlusunun bilgi ve kontrolü ile giriş – çıkış sağlanacaktır.

 

 1. Çatı arasında onarım,bakım vs. yapılması gerektiğinde;Çatı arasında sigara içilmeyecek,aydınlatma için pille çalışan el fenerleri ve akü ile çalışan seyyar aydınlatma lambaları haricinde kibrit,çakmak,mum,gaz lambası vs. kullanmayacaktır.Bu uyarı sorumlular tarafından çalışanlara tekrar hatırlatılacak,hatta talimat olarak imza karşılığı tebliğ edilecektir.(Tutanak  yangın işleri dosyasında muhafaza edilmelidir.)

 

 1. Çatı aralarındaki onarımlarda kaynak ve kesme işleri yapılacaksa o işletmede görevlendirilen iş emniyet veya yangın güvenlik personeli tarafından seyyar yangın söndürme cihazı ve yangın dolabından açılacak su hortumu ile çalışma süresince yangın emniyeti alacaktır.

 

 1. Çatı aralarında yanıcı,parlayıcı/patlayıcı malzemeler muhafaza edilmeyecektir, depo,yatakhane vs. maksatla kullanılmayacaktır.

 

E- ELEKTRİK TESİSATI VE TEÇHİZATINDA ALINACAK ÖNLEMLER:

 

 1. İşletmelerde yapılacak elektrik tesisatları “03.12.2003 tarih ve 25305 sayılı resmi gazetede yayınlanan elektrik iç tesisatı yönetmeliği ve fenni şartnamesi ” standartlarına uygun olarak ve yasal yetkiye sahip teknik personele yaptırılacaktır.Kuvvetli akım tesisatının kuruluş ve işletilmesi esnasında “30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı resmi gazetede yayınlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” ve “21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar yönetmeliği”  kurallarına uygunluk sağlanacaktır.

 

 1. Elektrikli cihaz ve teçhizlerin bulunduğu mahallerde yanma ve parlamalara karşı kullanılmak üzere tercihen halokarbon,karbondioksit veya kuru kimyevi toz sıralamasına uygun olarak seyyar yangın söndürme cihazları ve/veya sabit söndürme sistemleri kullanılacaktır.İşletme personelince elektrik/elektronik sistemlerindeki yangınlarda su ve sulu söndürücüler kullanılmayacaktır.

 

 1. İşletmelerin elektrik tesisat durumları kendi mühendis,teknisyen veya ustaları tarafından en az yılda bir kez kontrol edilecektir.Teknik arızalar ilgililerce onarılacak,kontrol ve arıza onarım sonuçları rapor halinde tanzim edilerek muhafaza edilecektir.

 

 1. Geçici bile olsa gelişi güzel bağlantılarla elektrik kablosu çekilmeyecek,tesisat yapılmayacaktır.

 

 1. İşletmenin elektrik tesisat projeleri cam çerçeveli olarak ilgili şefliğin odasında asılı bulundurulacaktır.

 

 1. İşletmelerdeki elektrik kutularında otomatik sigorta kullanılacaktır.

 

 1. İşletme içindeki muhtelif elektrik pano ve sigorta kutularının önleri asla kapatılmayacaktır.

 

 1. İşletmelerde kullanılan elektrikli cihazlarda priz-fiş uyumuna dikkat edilecek tam temas etmeyen, bozuk olan priz-fiş kullanılmayacaktır.

 

 1. İşletmelerde meydana gelebilecek yangınlarda hangi kısmın elektriklerinin kesileceğine olay yerindeki elektrik görevlisi ve bölge itfaiye yetkilisi müştereken karar verecektir.

 

 1. Acil olaylarda elektriklerin kesilmesi işlemini trafo merkezlerindeki nöbetçi elektrik sorumlusu yapacak,zorunlu olmadıkça yangın sistemleri durdurulmadan çalıştırılacaktır.

 

 1. Yangın alarm sistemleri en geç altı ayda bir periyodik test ve bakım kontrolüne tabii tutulacaktır.

 

 1. Otomatik yangın ihbar,alarm ve söndürme sistemlerini yapan firmalarda dünya standartlarına uygun nitelikte üretim,montaj ve bakım yapmaları aranacak,TSE ile ilgili esaslar bulunduğu takdirde bu dikkate alınacaktır.

 

 1. İşletmeler bütün bu tedbirlere ilaveten “İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğünün” elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik tedbirlerini yerine getirilecektir.

 

F- ISITMA ARAÇLARINDA ALINACAK ÖNLEMLER :

 

 1. Kazan dairesinin baca ve boruları sık sık temizletilecek,kurum toplama / birikmesi önlenecektir.Temizlik tarihleri kazancı defterine kaydedilecektir.

 

 1. Baca tesisatı TS 2165’deki esaslara uygun olacak,baca duvarlarının dış yüzeylerinin sıvanması ise TS 1481’e uygun olacaktır.

 

 1. Aynı bacayı kullanan iki ayrı odanın baca delikleri birbiriyle karşılaşmayacak,birinin diğerine göre yüksekliği en az 25 cm olacaktır.

 

 1. Soba altlarında, yanlarında ve etrafında kolay tutuşabilen yanıcı maddeler bulundurulmayacaktır. (Yedek gaz bidonu, kağıt vs.)

 

 1. Kazan daireleri TS 1257 ve TS 2736’ya,sıvı yakıt tankları ise TS 712 ve TS 2192’ye uygun olacaktır.

 

 1. Ocak,kazan vs. üzerindeki temizliklerde gaz,benzin,motorin gibi akaryakıt ürünleri,solvent ve alkol kullanılmayacaktır.

 

 1. Kazan dairesi 2×12 kg.lık otomatik söndürme cihazı ile korunacak, ayrıca; gaz kaçak ve algılama detektörü bulunacaktır.

 

G- SİGARA VE GÜNEŞ IŞINLARI İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER :

 

 1. İçerisinde hava kabarcığı bulunan cam,ayna,cam küreler ve şişeler mercek görevi yaparak güneş ışınını bir noktada toplamak suretiyle yangın çıkmasına sebep olabilirler.Bu nedenle bu tip camların kolay tutuşabilen pamuk,selüloit, viskon gibi yanıcı ve parlayıcı maddelerin depo edildiği ambarlara takılmaması uygundur.Zorunlu takılanlar ise içten ve dıştan boyanarak emniyete alınmalıdır

 

 1. İşletmelerde sigara içilebilecek yerler tahsis edilmeli ve bunların dışında sigara içilemeyeceği tüm personele tebliğ edilmelidir.

 

 1. Sigara içilmesi tehlikeli olan yerlere “SİGARA İÇMEK YASAKTIR” levhaları

takılmalıdır.Ancak bu yasağa uyulmasının sağlanması ilgililerce takip

edilmelidir.

 

 1. Sigara içme mahallerine içi kum/çakıl dolu özel kül tablaları/kutuları

konulmalıdır.Söndürülmemiş izmaritlerin gelişi güzel atılması önlenmelidir.

 

 1. Ofis,büro ve çalışma odalarına kül tablaları,koridorlara ise içi kum/çakıl dolu

kutular konulmalıdır.Kül tablalarının kağıt sepetleri yerine bu kutulara

boşaltılması sağlanmalıdır. Kutulardaki izmaritler ise özel olarak toplanıp

atılmalıdır.

 

 1. Ambarlarda depolanan malzeme ve miktarı ne olursa olsun,sigara

içilmemelidir.Kibrit, çakmak yakılmamalıdır.

 

7.Park-bahçe ve Piknik/dinlenme sahalarında gelişi güzel ateş yakılması,cam şişe

atılması, kontrolsüz  sigara içilmesi kesinlikle önlenmelidir.Özellikle yaz

aylarında ve işletme sahasındaki büyük yangın rizikosu sık sık hatırlatılmalıdır.

 

H- GARAJ VE ARAÇ BAKIM/TAMİR ATÖLYELERİNDE ALINACAK ÖNLEMLER :

 

Garaj/Otopark ile ilgili alınacak önlemler  TS 11922’ye uygun olmalıdır.

 

 1. İşletmelere ait her araçta tonajı ve amacına uygun seyyar yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.

 

 1. Araçların içinde,bagajında vs. yerlerinde plastik kaplarda yedek vb. amaçla benzin,motorin vs. yakıt taşınacaktır.Yakıt taşıma zarureti olduğunda bu amaçla yapılmış özel madeni kaplarda taşınacaktır.

 

 1. Garaj ve bakım/tamir atölyelerinde yakıt depolanmaktan kaçınılmayacak,yakıt bulundurulması için mutlak zaruret varsa uygun kaplarda ve az miktarda keza araçlardan uzak bir yerde tutulmalı ve “DİKKAT TEHLİKE-SİGARA İÇMEYİNİZ” şeklinde uyarı levhası takılmalıdır.

 

 1. Muhtemel araç arızalarına yetkili kişilerce müdahale yapılmalıdır.Özellikle kışın zor çalışan araçların altında ateş yakılmamalı,ısıtma için pürmüz vs. kullanılmamalıdır.Araçlarda herhangi bir çalışma,onarım halinde akünün pozitif (+) ucu çıkartılmalıdır.Şarj edilen akü yakınlarına sigara ve ateşle yaklaşılmamalıdır.

 

I- İMALAT/ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ALINACAK ÖNLEMLER :

 

 1. İmalathaneler her sektör için kendi özelliğine uygun olarak değerlendirilmelidir. Özellik arz eden sektörel risklerin dışında ortak ilke olarak tek katlı olmalı, üretim şekline ve amacına uygun olarak tercihen çatıdan havalandırılabilir ve aydınlatılabilir olmalıdır.

 

 1. Yapılacak işe göre standartlara uygun malzeme ve takım kullanılmasına özen gösterilmelidir.(Örneğin;oksifuelgaz kesme ve kaynak hortumları TSE veya uluslararası normlarda olmalı,yapıştırılmış ve bantlanmış hortumlar standartlara uygun kabul edilmemelidir).İmalathanelerde kullanım vs. sonucu kirlenen üstübü,paçavra gibi temizlik malzemeleri rasgele atılmayıp özel olarak yapılmış madeni bidon/kaplara konulmalıdır.

 

 1. Üretim yeri,kullanılan hammadde,üretim şekli,üretilen mamul maddenin özelliklerine bağlı riskleri karşılayacak şekilde,sayıda ve tipte seyyar yangın söndürme cihazı konulmalıdır.

 

 1. İmalathanelerdeki makine,cihaz,takım vs. alet ve edevatlar imalatçı firmanın kullanma kılavuzuna uygun olarak çalıştırılmalı ve emniyet tedbirleri alınmalıdır.

 

 1. İşletmelerde kaynak/kesme işlemleri güvenli alanlarda yapılmalıdır.Bütün yanıcı maddeler yatay olarak en az 20 metre uzaklığa çekilmeli ve 10 metre civarındaki duvarlarda kıvılcım sıçramasına karşı delik olmadığı görülmelidir. Koruyucu teçhizat (Elbise-eldiven-gözlük vs.) giyilmeli,kaynak/kesme tamiratların üretim saatleri dışında yapılmalı,yangın gözcüsü konulmalı, çevredeki yanıcı,parlayıcı,patlayıcı maddelerin tespiti vs. ile bir kaynak kesme işleri talimatı  hazırlanıp ilgililere tebliğ edilmeli ve işlerliği takip ve kontrol edilmelidir.

 

 1. İmalathanelerde üretim cinsi,özelliği ve safhalarına uygun ve her üretim alanındaki kendi riziko şartlarına bağlı olarak toz toplama sistemleri konulmalıdır.Toz toplama sistemleri vakum sistemi olmalıdır.Vakum yerine asla basınçlı hava kullanılmamalıdır.Vakum toz toplama torbaları sık sık değiştirilmelidir.

 

J- AMBAR/DEPOLARDA ALINACAK ÖNLEMLER :

 

 1. Depolama ilgili alınacak önlemler TS 10661,10663,10882,10976,11369 ve 11528’e uygun olmalıdır.

 

 1. Depo alanı yangın dolabı,seyyar yangın söndürme cihazları,kapalı devre kamera sistemi, alarm-ikaz sistemi,algılama sistemi ile korunmalıdır.

 

 1. Çalışma saatleri sonunda görevlisi tarafından gezilen ambar/depo elektrikleri kesilerek (ana şalterden kapatılır) kapıları kilitlenmeli ve anahtarları gece bekçi güvenlik görevlisine teslim edilmelidir.Kapının mühürlenmesi gerekiyorsa bu işlem sorumlu ambar görevlisi ile bekçi/güvenlik görevlisi tarafından birlikte yapılmalıdır.Ambar/depoda ambalaj maddeleri, ambalajlı ham ve mamul maddeleri ile yanıcı özellikteki ambalajsız maddeler riziko şartlarına uygun olarak istiflenmelidir.(Üretim safhalarında riziko ve önlemleri TSE veya uluslar arası normlarda olmalıdır.)Depo/ambarlar istiflenen malzeme özelliklerine uygun olarak seyyar yangın söndürme cihazları ile donatılmalıdır.Depo/ ambarlar riziko şartlarına uygun olarak tabii ve cebri olarak havalandırılmalıdır.

 

 1. Ambar/depoların açılış ve kapanışlarını gösterir bir talimat işletme müdürlüklerince hazırlatılarak ambar/depoların görünür bir yerine asılmalıdır.Açılış ve kapanışlar bu talimata uygun olarak yapılmalıdır.

 

K- LABORATUARLARDA ALINACAK ÖNLEMLER :

 

 1. Laboratuarlar ile ilgili alınacak önlemler TS 9705’e uygun olmalıdır.

 

 1. Laboratuarlar çok iyi havalandırılmalıdır.

 

 1. Laboratuarlar yangının yayılmasını önlemek üzere küçük bölümlere ayrılmalıdır.

 

L- CAN EMNİYETİ İÇİN ALINACAK İLAVE ÖNLEMLER :

 

Kaçış yolu bir yapının herhangi bir noktasından yer seviyesine kadar olan devamlı ve engellenmemiş yolun tamamıdır.Kaçış yoluna engelleyici bir şey konulmamalı, çıkış kapatılmamalıdır.Bu güvenliğin sağlanması bina sorumlusu veya güvenlik görevlisinin sorumluluğundadır.

 

 1. İşletme idari bölümlerde “EXIT” şeklinde  acil çıkış aydınlatmalar mevcut olmalıdır.

 

 1. Acil çıkış kapıları asla kilitli tutulmamalı,herhangi bir çarpma anında açılacak durumda olmalıdır.

 

 1. UYARI:Asansörler asla kaçış yolu olarak kullanılmamalıdır.Yangın merdiveni olarak düşünülmemelidir.

 

 1. Binalarda çıkışa giden koridor,galeri,balkon,çatı vs. olmalıdır.Kapalı alandaki çıkış/kaçış koridorunun azami uzunluğu 30 m olmalıdır.Ancak sprinklerle korunan kaçış yolu uzunluğu 45 metre kadar olmalıdır.

 

 1. Binaların kaçış yolları elektrikler kesilse dahi çok iyi aydınlanacak şekilde dizayn edilmelidir. Merdivenler,koridorlar,köşe,merdiven sahanlığı,kapı vs. görülebilmelidir.

 

M- DOĞALGAZ VE TESİSATI İLE İLGİLİ ALINACAK ÖNLEMLER :

 

 1. Acil durumlarda kapatılacak Ana Kesme Vanasının yerini mutlaka öğrenin.

 

       
 1. Can ve mal güvenliğiniz için doğalgaz yetkililerin bilgisi dışında tesisatta değişiklik yapmayın.
 
 1. Tehlike anları haricinde Ana Kesme Vanasını kapatmayın.

 

               
      4.  Mecburi hallerde kapatılan Ana Keme Vanası sadece yetkili görevliler tarafından  
           açılacaktır.

 

                                                 
5.   Havalandırma menfezlerini iptal etmeyin,kapamayın veya yerlerini

değiştirmeyin.

 

     
      6.  Doğalgaz cihazlarının bakım ve onarımlarını yetkili servislere yaptırın.

 

       
7.   Gaz Alarm detektörlerinin sesli uyarısının akabinde gaz akışı otomatik olarak

kesilir.

 

   
      8.  Acil durumlarda elektrik cihazlarını çalıştırmayın,aydınlatma düğmesi açıksa

kapatmayın,kapalıysa açmayın.

 

9.    Ortamı havalandırın.

 

10.   Doğalgazın 187 no’lu acil telefonunu arayın,açık adres ve bilgi vererek yardım isteyin.

 

 

KISIM V – YANGIN VUKUUNDA YAPILACAK İŞLER :

 

A-YANGIN,ÇALIŞMA SAATLERİ İÇİNDE OLURSA:

 

 1. Herhangi bir yangın meydana geldiğinde işletme personeli toplanma yerinde bölümlere ayrılarak kısa sürede mevcut alınmalı,işletme içinde kalan personel mevcudu çıkarılmalıdır.İlk müdahale söndürme ekibi tarafından şehir itfaiye gelinceye kadar yapılmalıdır.

 

 1. Eğer haberleşme telefon ile yapılıyorsa,İtfaiyeye (110) telefonla,irtibat kurulamıyorsa,ulaşım ve pasaparola ekiplerinden birer kişi bir araçla İtfaiyeye haber vermelidir.

 

 1. Ekip personeli itfaiye ile koordine halinde çalışmalıdır.

………………………………………………………………………………………………………….

B-YANGIN,ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA OLURSA :

 

 1. Yine aynı işlemler takip edilmeli,farklılık gerektiren durumlar göz önünde tutulmalıdır.(İşletme yetkilisinin bulunmaması,elektrik sorunu vs.) Herhangi bir yangın meydana geldiğinde işletme personeli toplanma yerinde bölümlere ayrılarak kısa sürede mevcut alınmalı,içeride kalan personel mevcudu çıkarılmalıdır.

 

C-YANGIN İŞYERİ YAKININDA OLURSA :

 

 1. Yangın komşu işletmelerde olursa protokol gereği emir beklemeksizin ehil personel yardım için olay yerine en kısa zamanda gelmelidir.Çağrıldığı takdirde gelmeyenler hakkında yasal işlem yapılmalıdır.

 

 1. Gerekli olan malzemeler işletmeye tutanakla verilerek olay sonrası geri temin edilmelidir.

 

KISIM VI – PLANIN  TATBİK ŞEKLİ :

 

1.Bu plan SERDAR MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ. tarafından uygulanır.

 

2.Bu planda SERDAR MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ. nin  müsaadesi alınmadan herhangi bir değişiklik yapılmaz.

 

3.Bu planda yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

 

YANGINLA MÜCADELE TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ

 

YANGIN AMİRİNİN GÖREVLERİ  :

 

1.Yangınla mücadeleyi sevk ve idare eder,paniğe mani olur.

 

2.Yangın alarmını duyar duymaz yangın mahalline gider;yangın yerini keşfe

çalışır ve uygun söndürme sistemini belirler.

 

3.Yangın bölgesinde mücadeleye başlamış olan yangın söndürme personelinin çalışmalarını izler.Yangın yeri; şekli ve şartlarına göre gerekli tertip,tedbir ve düzenlemeler veya takviyeler için emirler verir.

 

4.Yangının biran evvel kontrol altına alınarak söndürülmesine çalışır.

 

5.Yangınla mücadele personelinin güvenli çalışmasını temin eder.

 

6.Yangına gelen itfaiye ekibine bilgi aktararak yangın yeri amirliği görevini itfaiye müdürü veya adına yetkili itfaiye ekip şefine devreder.

 

7.Ekipleri ve gelen itfaiyenin uyumlu ve koordineli çalışmasını sağlar.

 

YANGIN AMİR YARDIMCISININ GÖREVLERİ :

 

1.Yangınla mücadelede yangın amirine yardım eder,yangının başka bölgelere atlamasına mani olur.

 

2.Su ile yangın mahalline yakın olan binaların çatı ve duvarlarını diğer eşyaları ıslattırarak soğutur,alevlere karşı su ile sis perdesi yaptırır.

 

3.Yangına henüz maruz kalmamış fakat yangın sıcaklığından etkilenebilecek stok tanklarını ve tüpleri soğutur.Çevre kontrolünü sağlar.

 

HABER İLETME EKİBİNİN GÖREVLERİ:

 

Kuruluşu:Ayrıca yangın mahallinde ekipler arası ve ekipler ile yangın amiri arasında haberleşmeyi sağlamak üzere haber taşıma (Pasaparola) personeli görevlendirilir.Keza telefon santral personeli Haberleşme ekibi olarak sınıflandırılabilir.Görevi;

 

1.Alarmla birlikte yangın bölgesine koşar,yangın amirinin daima yanında bulunur.

 

2.Yangın amirinden alacağı emirleri ast kademelere,ast kademelerden gelecek haberleri yangın amirine iletir.Haber iletmek için pilli megafonu yanında taşır.

 

3.Ast kademelerle daima göz irtibatında bulunur.

 

 

HABERLEŞME EKİBİNİN GÖREVLERİ:

 

1.Yangın alarmının duyulması ile dahili ve harici bütün telefon konuşmalarını keser.

 

2.Baştan itibaren yanında bulunan önemli kademelerin telefon numaralarını arayarak yangını bildirir ve öncelikle itfaiye olmak üzere yardım ister.Dış kargaşalıkların önlenmesi için jandarma ve emniyet teşkilatları ile temasa geçer.

 

3.Yangın devam ettiği süre içinde kendisine verilen ilgili telefonlara bilgi verir.

 

4.Yaralıların tedavisi için hastanelerle temas ederek yatak ve ön hazırlıkları sağlar.

5.Yangın amirinin emirlerini yerine getirir.

 

6.Yangın sonunda temasa geçtiği bütün numaralara bilgi verir.

 

7.Yangın veya tatbikat sonunda yaptığı işlerle ilgili tesis müdürüne bilgi verir.

 

8.Haberleşmede tesis gizlilik durumuna riayet etmesi esastır.

 

 

YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ GÖREVLERİ:

 

Kuruluşu:Her vardiyada çalışan personel arasından işletme büyüklüğü ve yangın riskine uygun olarak 6 ile 8 kişiden meydana gelen söndürme ekip/ekipleri kurulur.Ekip şefliğini bir teknisyen veya usta başının yaptığı söndürme ekibinin görevi;yangın çıkmasını önleyici tedbir almalarına ilaveten ekip olarak çıkabilecek yangınlara ilk müdahaleyi yaparak söndürmek veya itfaiye teşkilatı gelinceye kadar büyümesini önleyecek tedbir ve tertipleri almaktır.Bu ekiplerde görev alan personele işletme yetkililerince uygun zamanlarda yangın ve söndürme yöntemleri hususunda eğitim verilir/yaptırılır.

 

1.İkaz ve alarm haberleriyle birlikte yangınla mücadele plan ve talimatları uygulamaya konulur.

 

2.Ekip Amiri/şefinin talimatı ile yangın mahalline sevk edilen ekip tarafından yangına hemen müdahale edilir.

 

3.Yangına mücadele civardaki yangın söndürme cihazları ile yapılır.

 

4.Yangına müdahale ederken önce can emniyeti göz önünde bulundurulmalıdır.

 

5.İtfaiye yangın mahalline intikal edinceye kadar yangının çevreye sirayeti ve genişlenmesinin önlenmesine çalışılmalıdır.

 

6.İtfaiye gelince tesisin yangın söndürme ekibi İtfaiye Müdürü/vekili talimatına göre görevine devam eder.

 

7.Can kurtarma faaliyetleri ve enkaz kaldırmasına yardımcı olacaktır.

 

KURTARMA VE TAHLİYE EKİBİ GÖREVLERİ:

 

Kuruluşu:Her vardiyada çalışan personel arasından tefrik edilen 2-4 kişiden kurulan bir ekiptir.Görevi;Yangın, deprem,su baskını vs. olağan üstü durumlarda can ve malzeme kurtarılmasını temin etmektir.(Mal tahliyesinde malzeme vs. paketlemek/ taşımak üzere emre intizar personelden istifade edilir.)Bu maksatla kurtarma ekibinde görev alan personel özellikle yangından can ve mal kurtarılması,depremden kurtarma  konularında eğitilmelidir.

 

1.İkaz ve alarm haberiyle birlikte tesisin toplanma bölgesinde toplanacaktır.

 

2.Yangın Amiri talimatı ile yangın mahallinde kurtarılacak can ve mal varsa kurtarır.

 

3.Yangın mahallinde açılacak / kapatılacak valf – kapı vs. varsa verilen talimata göre gerekeni yapar.

4.Kurtarılacak malzeme ve eşyayı yangın yerinden uzaklaştırmak üzere öncelik sırasına göre toplama/ paketleme yapar.

 

5.Enkaz altında kalanların kurtarılmasında diğer personele kılavuzluk yapar.

 

6.Yangın amiri talimatları ile söndürme, koruma ve trafik / kılavuzluk ve ilk yardım ekipleri ile koordineli olarak görev yapar.

 

 

 

 

KORUMA VE TRAFİK/KILAVUZ EKİBİ GÖREVLERİ:

 

Kuruluşu:İşletmelerde istihdam edilen güvenlik görevleri ve/veya vardiyada çalışan personel arasından büyüklüğüne göre 2 – 4 kişiden kurulan bir ekiptir.Görevi;

 

1.Alarmın duyulması ile birlikte tesisin giriş / çıkış yolunu trafiğe kapatır. Lüzumsuz giriş ve çıkışları önler.

 

2.Yangın mahalline gelen ekiplere yol gösterir.

 

3.Yangına çağrılan itfaiye,polis,jandarma,ilkyardım,elektrik vs. kuvvetlerin dışındaki trafiği önler.

 

4.Yangın yerinde trafik düzenini sağlar.

 

5.Yangın mahallinden kurtarılarak tahliye edilen malzemelerin muhafaza edilmesini sağlar.

 

6.Yangın Amiri talimatı ile Söndürme, Kurtarma/Tahliye Koruma/Trafik Kılavuz ve ilkyardım ekibiyle koordineli olarak görevini yürütür.

 

İLK YARDIM EKİBİ GÖREVLERİ:

 

Kuruluşu:Her vardiyada çalışanlar arasından tefrik edilen 2-4 kişiden kurulu bir ekiptir.Görevi;Yangın,deprem,su baskını vs. olağanüstü durumlarda meydana gelebilecek yaralanma ve kaza olaylarında yaralıları doktora ulaşıncaya kadar,o anki durumun daha kötüye gitmesini önlemek için mevcut malzemelerle ilk müdahaleyi yaparak en yakın sağlık kuruluşuna sevk etmektir.Bu maksatla ilk yardım ekibinde görev alan personel kırıklar,kanamalar,elektrik çarpmaları,boğulmalar,yanma ürünleri ve yanıklara yapılacak ilk yardımlar konusunda eğitilmelidir.Unutulmamalıdır ki;ilk yardımı yapan kimse doktorun yerini alamaz / tutamaz.Görevi,

 

1.Yangın alarmının duyulması ile birlikte sağlık ilkyardım malzemeleri ve sedyeleri ile derhal tesisin toplanma bölgesine gider ve ilkyardıma hazır olur.

 

2.İlkyardımı yaparken seri,dikkatli ve kaidelere uygun hareket eder.

 

3.Yaralılar taşınırken sarsmamaya dikkat edilir.

 

4.Yangın başlangıcında yaralanan ve hastalananlara ilk yardımı yapar; gerekenleri hastaneye sevk eder.

 

5.Gerekirse mevcut araçlardan istifade ile yaralıyı en yakın ilkyardım merkezine nakleder.

 

6.Yangın amirine bağlı olarak diğer ekiplerle koordine içerisinde görevini yürütür.

 

YANGIN EKİPLERİNDE KOORDİNE:

 

Yangınla yapılan mücadelenin arzu edilen başarıya ulaşabilmesi için görevli her ekibin hem personel olarak kendi içinde hem de diğer ekiplerle koordineli ve uyumlu çalışması esastır.Ekipte görevli bir personelin yeterliliği kafi değildir.Her personelin görevini yapabilme kabiliyeti ekibin gücünü ortaya koyacağından müşterek çalışma ruhu aşılanmalı ve geliştirilmelidir.Yangın yerinde bir amir bulunmalı diğer bütün ekip şefleri yangın amiri ile koordineli çalışmalıdır.Böylece kargaşalık önlenirken yangınla mücadelede daha kısa zamanda etkinlik sağlanacaktır.Bir yangın söndürme organizasyonunda bütün ekiplere birden ihtiyaç duyulmasa bile genel bir işlem sırası aşağıdaki gibidir.

 

 1. Yangın ihbarı ile birlikte yangın mahallinin elektrikleri kesilir.

 

 1. Yangına uygun söndürücü ile müdahaleye başlanır.

 

 1. Personel toplanma yerine alınarak mevcut alınır.

 

 1. Varsa kurtarma işlemi ve ilkyardım yapılır.

 

 1. Yangın mahalli ve işletmenin fiziki güvenlik önlemleri artırılır.

 

 1. Gerekiyorsa tahliye işlemi yapılır.

 

 1. Sürekli olarak çevre kontrolü yapılarak yangının yayılması önlenir.

 

 1. Yangın mahallinde infilak ve yayılmayı önlemek üzere duman tahliyesi yapılır.

 

 1. Yangına su sıkılıyorsa diğer ünitelere geçişi önleyecek direyn,bariyer vs. tedbirler alınır.

 

 

 

YANGIN ÖNLEME ÇEK LİSTESİ (ÖN BİLGİLER):

 

Evlerimizde,iş yerlerimizde ve çevremizde oluşabilecek yangınları nasıl önleyebiliriz?

 1. Sigarayı hiç içmemenizi öneririz ama hiç olmazsa;yatakta sigara içmeyiniz. Sigarayı söndürmeden gelişigüzel yerlere atmayınız.Kül tablasındaki sigaraları söndüğünden emin olmadan çöpe boşaltmayınız.Yasaklanmış yerlerde sigara içmeyiniz.

 

 

 1. Ütü,elektrik sobası gibi cihazların işi bitince fişini çıkartınız.Kullandığınız elektrik malzeme ve cihazların TSE’li olmasına dikkat ediniz.

 

 1. Sigortalara tel sarmayınız,otomatik sigortaları tercih ediniz.Aynı prize birden fazla cihaz takmayınız.

 

 1. Çok nemli (banyo vb.) yerlerde aydınlatma lambasını fanus içine alınız.

 

 1. Çocuklarınızın kibrit,çakmak vb. yakıcı ve yanıcı maddelerle oynamasına engel olunuz.
 2. Bodrum ve tavan aralarına gelişi güzel şekilde yanıcı madde koymayınız.

 

 1. Temizlik yangını önler.Bacalarınızı her yıl temizletiniz.Sıvasız,hatalı inşa edilmiş bacaları kullanmayınız.

 

 1. Her kat,her oda,her kazan için müstakil baca kullanınız.

 

 1. Soba borularınızdaki,kazan borularındaki kurumları sık sık temizleyiniz/ temizletiniz.

 

 1. Sobanızı tutuşturmak için benzin,tiner gibi kolay yanıcı sıvı maddeleri kullanmayınız.

 

 1. Yakıldıktan sonra sönen sobalara da sıvı yanıcı dökmeyiniz.Soba boruları çevresinde çamaşır kurutmayınız.

 

 1. Sobadan sıçrayabilecek kıvılcımlara karşı önlem alınız.Bacasız şofben kullanmayınız.

 

 1. Piknik tüplerini geniş tabanlı tava-tencere ısıtmak için kullanmayınız.

 

 1. Isıtma cihazlarının altında,yanında ve yakınında kolay yanıcı madde bulundurmayınız.

 

 1. LPG tüplerini dik tutunuz,donmalara karşı açık alevle ısıtmayınız.Tüp değişiminde contaları değiştiriniz.

 

 1. LPG ve Doğalgazla çalışan soba ve kalorifer mahallerini iyi havalandırınız. Gaz kokusu aldığınızda,gaz kaçağına karşı kıvılcım çıkabilecek hareketlerden kaçınınız.Kibrit,çakmak yakmayınız,elektrik anahtarlarına dokunmayınız ve buzdolabını açmayınız.Bunun yanında ağzınızı-burnunuzu ıslak bir mendille kapatarak dışa açılan balkon vb. kapı-camları açınız.LPG kullanılan mahalli hayali toz-çöp vs. düşünerek açtığınız kapıya doğru süpürünüz.

 

 1. LPG için tabandan,doğalgaz (NLG) için tavan veya yakın kısımlarından havalandırma delikleri bırakın.Çünkü LPG havadan ağır olup yere çöker. NLG ise havadan hafif olduğu için yukarıda,tavan kısmında toplanır.

 

 1. LPG tüplerini bodrum gibi yerlerde bulundurmayınız.Bu mahallerde kullanım zarureti varsa,mutlaka gaz alarm detektörü kullanınız.

 

 1. Binanızda gereksiz şekilde yanıcı malzemeden dekor-süsleme yapmayınız,yapmanız halinde ise yanmaz malzemeyi tercih ediniz.Ahşap yapıları (kapı-pencere-dolap-raf vs.) yanmaz boya ile boyayınız.

 

 1. İkaz,yangın riskini azaltır.Aile bireylerinizi ve komşularınızı ikaz ediniz.Acil ve önemli telefonları yazılı olarak el altında bulundurunuz.

 

 1. Evinizde ve işyerinizde mutlaka yangın söndürme tüpü bulundurunuz

 

 1. Mesai saatleri sonunda ve mesai saatleri dahilinde açıkta yanıcı bir şey bırakmayınız.
 2. Bina çıkış kapılarını her an açılmaya elverişli,koridorları açık bulundurunuz.

 

 1. Yangın pompalarını her an çalıştırmaya hazır bulundurunuz.

 

 1. Öncelikle görevliler ve fabrikadaki bütün çalışanlar yangın söndürücülerin nasıl kullanılacağını öğreniniz.

 

YANGIN SIRASINDA ÖNERİLER:

 

1.Soğukkanlılık muhafaza edilmeli;paniğe kapılmadan,yangın yeri ile birlikte, ”YANGIN” diye bağırılmalıdır.

 

2.Yangın ikaz sistemi kullanılarak yangın zili veya yangın çanı ile alarm

verilmelidir.

 

3.Yetkili şahıslara derhal haber verilmelidir.

 

4.Yangın görülen yerlerin acele tahliyesi sağlanıp kapalı alanlarda hava

cereyanını azaltmak için kapılar kapalı tutulmalıdır.

 

5.Yangına ilk müdahale yapılmalı, yangının havayla teması mümkünse kesilmelidir.

 

6.İtfaiyeye haber verilmelidir.

 

7.Binanın sorumlusu olan şahsa yokluğunda Koruma ve Trafik/Kılavuz Ekip Amirine durum bildirilmelidir.

 

8.İtfaiye ekibi canlının ve eşyanın tahliyesine yardım etmelidir.

 

9.Kurtarma ekibi tahliye edilen canlının ve eşyanın kurtulmasını sağlamalıdır.

 

10.Koruma ekibi tahliye edilen canlının ve eşyanın güvenliğini sağlamalıdır.

 

11.Koruma ekibi trafiği düzenlemeli,kargaşalığı önlemelidir.

 

12.İlk Yardım Ekibi hazır durumda bulunmalı,yaralı ve baygın olanlara ilk müdahaleyi yapmalıdır.

 

TAHLİYE SIRASINDA ÖNERİLER:

 

1.Tahliyenin yapılacağı bina ve sahadakilere olay duyurulur ve “PANİĞE KAPILMAYINIZ” anonsu yapılır.

 

2.Büronuzu boşaltırken kapı ve pencereleri hava cereyanını azaltmak için “KİLİTLEMEDEN KAPATINIZ”

3.Çalışma yerlerinizi telaşa kapılmadan terk ediniz ve beraberinizde önemli evrak vs. almayı unutmayınız.

 

4.Çıkış yerlerine sükunetle gidiniz ve gereksiz acelecilikten sakınınız.

 

5.Merdiven ve çıkış kapılarını düzenli olarak kullanınız ve sıkışıklığa sebep olmayınız.

6.İşletme sahasındaki valflere yetkili şahısların dışında müdahale etmeyiniz.

 

7.Bina ve sahayı tahliye ettikten sonra,belirlenen toplanma yerlerinde yeniden görev almak üzere “AMİRİNİZİ” bekleyiniz.

 

İHBAR VERMEK:

 

1.Soğukkanlılık muhafaza edilmeli;paniğe kapılmadan “YANGININ YERİ İLE BİRLİKTE”,”YANGIN VAR” diye bağırılmalıdır.

 

2.Mevcut yangın ikaz sistemi kullanılarak (yangın zili veya çanı) alarm verilmelidir.

 

3.Yetkili görevlilere derhal haber verilmelidir.

 

4.Yangına ilk müdahale yapılmalıdır.

 

5.Kapalı alanlarda hava cereyanını azaltmak için kapılar kapalı tutulmalı ancak kilitlenmemelidir.

 

6.Yangının havayla teması mümkünse kesilmelidir.

 

7.Organize Sanayi itfaiyesine acilen haber verin.

 

8.İtfaiyeye verilecek ihbar aşağıdaki formata göre alınacağından ihbar verilirken formdaki sorulara cevap teşkil edecek şekilde bilgi aktarılması doğru ve hızlı ihbar verilip alınmasını sağlayacaktır.

 

9.Yangın ihbarı Jandarma,Yerel İtfaiyesi ve gerekirse civar itfaiyelere bildirilecektir.Böylece Adli ve Mülki makamlara bilgi verilmesi sağlanacaktır.

 

 

D-DOĞAL AFETLERDEN KORUNMA

 

KISIM I – AMAÇ :

 

SERDAR MAKİNA İMALAT SANAYİ işyerinde deprem ve yer hareketine maruz kalacak bina ve bina türü yapılarının tamamının veya bölümlerinin depreme dayanıklı tasarımı ve yapımı için gerekli minimum koşulları tanımlamaktır.

 

KISIM II – SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ :

SORUMLULUK :

 

Doğal afetlerden korunma hizmetlerinin aksaksız yürütülmesinden Fabrika Müdürlüğüne karşı idari işler amiri sorumludur.

 

(Not: İş yerinin hususiyetlerine göre sorumlu birden fazla kişiye verilmesi gerekiyorsa,sorumlulukları ayrı ayrı yazılmalıdır.)

 

KISIM III – DOĞAL AFETLERİN SINIFLANDIRILMASI :

 

DOĞAL AFETLER :Nerede,ne zaman,ne ölçüde,nasıl ve ne türde olacağı bilinmeyen doğal afetler varolduğu günden beri insanların can ve malına yönelik en büyük tehlikedir.

 

Doğal Afet:Yerleşim,Üretim,alt yapı,ulaşım,haberleşme gibi,genel hayatın zorunlu vasıtalarını ve akışını bozacak ölçüde aniden ve belirli bir süreç içerisinde meydana gelen doğal yer ve hava hareketleridir.

 

Doğal Afetin Çeşitleri :

 

 • Deprem, (Yer Sarsıntısı)
 • Su Baskını, (Sel)
 • Kaya Düşmesi,
 • Toprak Kayması,
 • Çığ,
 • Kuraklık,
 • Fırtına-Kasırga-Tayfun-Tornada,
 • Volkan Patlaması,
 • Yangın,
 • Baraj Patlaması,
 • Hava, Su, Çevre Kirlenmesi,
 • Sınai Kazalar,
 • Ulaşım (Karayolu- Demiryolu- Hava- Deniz) Kazaları

 

 

Doğal Afetin Özellikleri- Sonuçları :

 

 • Çeşitli güç ve genişlikte olurlar,
 • Alt yapıyı bozarlar,
 • Şok tesiri yaratırlar,
 • Ölüm, sakatlık ve öksüz kalma gibi sonuçlar doğururlar,
 • Bulaşıcı ve salgın hastalıkların (Tifo, tifüs, sarılık, veba vb.) çıkmasına neden olurlar,
 • Yörenin ekonomik yapısını bozarlar,
 • Devletin planladığı yatırımları geciktirirler,
 • Depremin başka zararları da vardır.Örneğin;salgın hastalıklara,şok, işsizlik,ulaşım ve haberleşmede aksaklık,insanlar üzerinde psikolojik bozukluklar,sakatlık,öksüz kalma v.s. gibi.

 

3.1.DEPREM:

 

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına DEPREM denir.Başka bir deyişle arzın içindeki bir noktada meydana gelen kırılmanın doğurduğu sismik dalgaların arz yüzeyine kadar ulaşarak onu sarsmasıdır.

 

Ülkemizde de depremi önceden haber alma tekniği henüz araştırma safhasında ise de,afet bölgelerinde yapılacak yapılar ile ilgili yönetmelik çıkarılmıştır. (02.09.1997 gün ve 23098 sayılı R.G. yayınlanmıştır.)

 

Deprem sadece can ve mal kaybına neden olmakla kalmaz,ayrıca;baraj patlamalarına,taşkın sulara,yangınlara,kaya düşmelerine,çığ ve yer kaymalarına neden olur ki,bu etkisi bazen doğrudan meydana getirdiği zarardan da daha büyük olabilir.Depremin başka zararları da vardır.Örneğin;salgın hastalıklara,şok,işsizlik, ulaşım ve haberleşmede aksaklık,insanlar üzerinde psikolojik bozukluklar,sakatlık, öksüz kalma vs. gibi.

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.Depremden Önce Yapılması Gerekenler:

 

 1. Yaşadığınız/bulunduğunuz mekan incelenerek,korunma için bulunacağınız yer ve muhtemel kaçış yolları belirlenmelidir.Eğer bulunduğunuz noktadan kendinizi 10-15 saniye içinde bina dışına çıkartacak ve güvenli bir açık alana ulaştıracak pozisyonunuz varsa,bu yolu saptayın.(Bu yöntem sadece giriş altı,giriş ve 1.katta olanlar için geçerlidir.)

 

 1. Deprem sırasında ilk 10-15 saniye binayı terk edebilmek açısından çok önemlidir.Daha önce yaşanan depremlerden elde edilen istatistik verilere göre,binalarda yıkıma yol açan unsur,hissettiğiniz ilk sarsıntı değil,binanın rezonansa girmesidir.Bu da size anılan süreyi kazandırmaktadır.Bu süre içinde kaçma eylemini gerçekleştirebilecek bir yöntem bulduğunuz takdirde, tatbik ederek zamanı saptayın.Böylelikle hem kesin kaçış sürenizi öğrenebilir,hem bu süreyi daha da kısaltacak yöntemler geliştirebilir.

 

DİKKAT: Kişisel kaçış zamanı ile,birilerine yardım ederek (eşiniz,çocuğunuz,iş arkadaşınız yada özürlü,sakat vb.) kaybedeceğiniz zaman çok farklıdır.Bu farklı senaryoları denemenizde yarar vardır.

 1. Kapı veya cam kenarında yada bulunduğunuz yeri 10-15 saniye içinde terk edebilecek bir mesafede iseniz,herhangi bir acil çıkış anında kullanacağınız güzergah üzerinde size engel olabilecek saksı,masa,sandalye,koltuk, sandık ve benzeri unsurlar ortadan kaldırılmalıdır.

 

 1. Bazı durumlarda ani bir acil çıkış olanağı yaratılabilir.(giriş katındaki camı kırarak dışarı çıkmak gibi).Bu cam kalın yada sağlamlaştırılmış olabilir. Bunu kırmak için bir seyyar yangın söndürme cihazını kaçış yolu üzerinde bulundurulabilir.Bina terk edilirken kendinizi yüksekten veya tavandan düşen nesnelerden (tuğla, kiremit, avize vb.) korumalısınız.Bu aşamada yastık bir işe yaramayacak,aksine çevrenizi görmenize ve sesleri duymanıza engel olacaktır.Bir kask veya baret,bulamazsanız bir sandalye, bir tahta parçası,büyük ve kalın bir kitap işinize yarayabilir.

 

 

 

 1. Eğer bina 10-15 saniye içinde terk edilemiyorsa,kesinlikle merdivenlerden, merdiven boşluklarından uzak durulmalıdır.Asansör bir tuzaktır, kullanılmamalıdır.Yıkılan binalarda en yüksek oranda ölüm bu noktalarda meydana gelmektedir.Birinci kattan daha yüksektekiler atlamayı denememelidir.

 

 1. Yaşanan depremlerde ölümle ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanan olayların büyük bir bölümü yüksekten atlamayla ilişkilidir.Bunun yerine yüksek binalarda yapılması zorunlu olan harici yangın merdivenler kullanılmalıdır. Demir konstrüksiyondan inşa edilen bu merdivenler,binadan bağımsız olduğu için yıkım darbesinden daha zor etkilenecek ve bağlı olduğu yerden kopması halinde,çeperlerindeki kuşaklar nedeniyle düşme anında bir koruma alanı oluşturacaktır.

 

3.1.2.Deprem Anında Yapılması Gerekenler:

 

 1. Deprem anında 10-15 saniye içinde bulunduğunuz binayı terk edebiliyorsanız derhal kaçılır,yoksa güvenli bir yer bulunur.İlk sarsıntıyı hissettiğiniz anda paniğe kapılmadan hareket ettirilir.Panik,sağlıklı düşünmenizi engelleyecek,hatalı,bilinç dışı hareket etmenize yol açacaktır. Bilinçli düşünebilmek,hazırlıklarınızı felaket anında değil,daha önce yapmanıza ve planlamanıza bağlıdır.10-15 saniye içinde bulunduğunuz yerden bina dışına güvenli bir açık alana çıkma olanağınız ve planınız varsa,bu derhal önceki bölümde anılan önlemleri alarak uygulamaya koyulur.Eğer bina terk edilemiyorsa,daha önce belirlenen yaşam üçgeni alanına gidilerek cenin pozisyonunu alınır.Kesinlikle oradan oraya koşularak ayakta durulmamalıdır.

 

DİKKAT: Enkaz altında öncelikle böbreklerin iflas ettiği bilinmelidir.Depremzedelerin kurtarılması halinde bile vücudunda büyük hasarların oluştuğu ve bu nedenle ölüm olaylarının yaşandığı saptanmıştır.Cenin pozisyonunun bir diğer özelliği ise,kurtarma ekiplerinin kazazedenin bulunduğu bölüme en küçük bir gedikten de olsa ulaşması halinde,onu bulunduğu yerden çıkartmasa bile elini tutmasına izin vermesidir.Bu durumda kazazedenin beyni adrenalin pompalamaya başlayacak onu yeniden hayata bağlayacak çok önemli bir köprü kurmuş olacaktır.

 

 

2.Deprem sırasında eğer dışarıda bulunuluyorsa;bina,direk,reklam panosu, duvar gibi devrilebilecek materyallerin uzağında durmak gereklidir.Herhangi bir nesnenin (araba, balkon..) altına girmek çok sakıncalıdır.Deprem bitene kadar açık alanda beklenmelidir.Eğer bina içinde bulunuluyorsa,en güvenli yerler,ev yıkıldığında bizim yaşamamız için gerekli yer kalmasını sağlayacak sağlam ve büyük eşyaların yanıdır.

 

3.Deprem sırasında araçta bulunanlar;tünelde yada kapalı bir otoparkta hissedildiği anda paniğe kapılmadan,aracı yol kenarından çekip binalardan, elektrik direklerinden veya uzakta durdurmalıdır.Tünel içinde iseniz ve çıkışa yakın değilseniz,aracınızı durdurup aşağıya inerek cenin pozisyonu alınır. Aracın içinde durulmamalıdır.

 

3.1.3.Depremden Sonra Yapılması Gerekenler:

 

 1. Psikolojik hasarın büyümesinin engellenmesi gerekir.Bu sebeple paniğe girilmemesi, fısıltılara kulak asılmaması,kurtarma çalışmalarına katılmak suretiyle,yaralılara gerekli yardımın koordine şeklinde sağlanması vs. işlemler yapılır.

 

 1. Elektrik ve suyun kısa zamanda afet bölgesine yeniden kontrollü şekilde verilmesi, gerekli sığınak,ısınma,beslenme olanaklarının acilen sağlanması, yağmaya yönelik güvenlik tedbirlerinin sıkı bir şekilde alınması,depremin tekrarlanma olasılığının jeolojik takibi, önlemlerinin alınması gerekir.

 

 1. Hasarın bölgelenmesi,ileride tetkiki,hataların ve eksiklerin belirlenmesi, şehirden göç ve dışarıdan olumsuz etkilerin azalması,hizmetlerin afet önleme eylem planına uygun yapımının sağlanması gerekir.

 

 1. Enkaz kaldırmada görev alanlar mutlaka koruyucu aşılarını yaptırmalı, koruyucu teçhizat kullanmadan cesetlere temas edilmemelidir.

 

 

 

 

 

 

 1. Enkaz altında çakmak,kibrit gibi aydınlatma yerine pilli fenerler tercih edilmelidir.

 

 1. Güvenli gıda yönünden;son kullanma tarihi geçmemiş,ayrı bir tabak kullanılmadan kendi ambalajında yiyecekler yenilmeli,ısıtma maksatlı tabak kullanılması gerekirse kullanıldıktan sonra atılması gerekir.

 

3.2.SU BASKINI (Sel):

 

Deprem felaketinin aksine su baskınlarını gerek meteorolojik bulgular ve gerekse baskın bölgelerinden bugüne kadar elde edilen istatistikler ve gözlemler sayesinde önceden saptamak mümkün olabilmektedir.Kısaca,bir dizi teknik önlemler ve gözlemler değerlendirilerek su baskınlarından önceden haberdar olunabilmekte ve can-mal kaybı önlenebilmektedir.Günümüzde baskın sahalarında etütler yapılmakta ve afete maruz yerleşim yerleri daha emin bölgelere kaldırılmaktadır.Ancak;Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce,yapılan etütler sonucu taşkınları teknik önlemlerle kontrol altına alma işlemi daha ekonomik görülürse,yer değiştirme yapılmamakta sadece bent ve kanal yapılarak gerekli önlemler alınmaktadır.Ayrıca;nehir ve barajların su seviyeleri düzenli olarak izlenmelidir.Bölgemizde muhtemel su baskınları işletmelerin bodrum tabir edilebilen sıfır kot altında kalan kısımlarında yağmur,su borularında kırılma veya drenaj sisteminde tıkanma sonucu meydana gelen kazlar ile oluşabilir. Acil durum eylem planları kapsamında bu tip kazalar faraziye olarak değerlendirilmeli ve önlemleri alınmalıdır.

 

KISIM IV – DOĞAL AFETLERE KORUNMA TEDBİRLERİ :

 

A-DEPREM AFETİNDEN KORUNMA

 

 1. İşletme kaçış güzergahı incelenerek acil aydınlatma için yeterli önlem alınmalıdır.

 

 1. Deprem sırasında ilk 10-15 saniye binayı terk edebilmek açısından çok önemlidir.Bunun için işletmece periyodik olarak deprem tatbikatları yapılmalı,farklı senaryolar geliştirilmeli ve süre tutularak

 

 

 

 1. Deprem sonrası gerekli olabilecek mekanik yardımcıların tedariki yapılmalı merkezi bir yerde kullanıma hazır bulundurulmalıdır.

 

B-SU BASKINI AFETİNDEN KORUNMA: (7269 sayılı kanunun 1051 sayılı kanunla değiştirilen on dördüncü maddesini kapsar)

 

 1. Binaların su ile temas etme olasılığı bulunan kısımlarında,suya dayanıklı olmayan yapay ve doğal yapı malzemeleri (kerpiç,ahşap,tüf,alçı taşı,çamur vs.) kullanılmamalıdır.

 

 1. Binaların en yüksek su düzeyinden en az 0.30 metre yüksekliğe kadar olan kısımları,250 doz çimento harçlı taş duvar,yada daha dayanıklı malzeme ile yapılmalıdır.

 

 1. Temel zeminin su altında kalma olasılığı varsa,bu durum göz önünde tutularak gerekli teknik önlemler alınmalıdır.

 

 1. En yüksek su düzeyinin altında kalacak depo,çamaşırlık,sığınak ve benzeri yapı bölümleri yapılmamalıdır.

 

KISIM V DOĞAL AFET VUKUUNDA YAPILACAK İŞLER :

 

DOĞAL AFET ÇALIŞMA SAATLERİ İÇİNDE OLURSA :

 

 1. Herhangi bir doğal afet meydana geldiğinde işletme personeli toplanma yerinde bölümlere ayrılarak kısa sürede mevcut alınmalı,göçük altında kalan personel mevcudu çıkarılmalıdır.(Kurtarma operasyonu itfaiyeye ile müşterek olarak öncelikli işletmelere göre yapılacaktır.)

 

 1. Eğer haberleşme telefon ile yapılıyorsa,İtfaiyeye telefonla irtibat kurulamıyorsa,ulaşım ve pasaparola ekiplerinden birer kişi bir araçla İtfaiyeye haber vermelidir.

 

 1. Doğal afetler için kurulan ekipler daha önceden (kurtarma,ilkyardım vs.) konularında eğitilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 1. Özellikle ilkyardım ve kurtarma ekip personeli için bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu teçhizat temin edilmelidir.

 

 1. Gerekli olan aydınlatma,su,yemek ihtiyaçları elektrik-su ekibi koordinesinde emre intizar personelce karşılanmalıdır.

………………………………………………………………………………………………………….

DOĞAL AFET ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA OLURSA :

 

 1. Yine aynı işlemler takip edilecek farklılık gerektiren durumlar göz önünde tutulacaktır.(İşletme yetkilisinin bulunmaması, elektrik sorunu vs.)Herhangi bir doğal afet meydana geldiğinde işletme personeli toplanma yerinde bölümlere ayrılarak kısa sürede mevcut alınmalı,göçük altında kalan personel mevcudu çıkarılmalıdır.

 

 

 1. ACİL TELEFONLAR

 

112 Ambulans

154 Trafik

110 İtfaiye

155 Polis

156 Jandarma

177 Orman Yangın İhbar

184 Sağlık Danışma

181 Çevre Bilgi

…………………… Valilik Kriz Masası

 

 

 

 

          HAZIRLAYAN                                                                          …./…./….

                                                                                                              ONAY

                                                                                                            İmza/kaşe

 

 

 

 

Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 + 14 =

Ayrıca Kontrol Edin

Kapat
Kapat
Araç çubuğuna atla