Sınav Soruları

Bakım Onarım İşleri ile İlgili İş Güvenliği Uzmanlığı Soru ve Cevapları

Soru 1

Bakım Onarım çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği bakımından en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Makine ve tesislerin ömrünün uzamasına katkıda bulunur

b-Beklenmedik arızaları önler

c-Malzeme hasarlarını önler

d-Zaman kayıplarını önler

 

Cevap: b

 

Soru 2

Normal şartlarda bakım onarım işlerinde aşağıdakilerden hangisinde kaza riski en fazladır?

 

a-Sözlü Talimat

b-Yazılı Talimat

c-İkaz İşaretleri

d-Denetim

 

Cevap: a

 

Soru 3

Bakım işlerinde çalışma izni aşağıdakilerden hangisinin içinde yer alması en uygundur?

 

a-Plansız bakım

b-Planlı bakım

c-Denetim sistemi

d-Otokontrol mekanizması

 

Cevap:b

 

Soru 4

Bakım ve onarım işlerindeki kazalar, işe başladıktan sonra en çok kaçıncı saatlerde çok görülmektedir?

 

a-0-1               b-2-3               c-4-5               d-3-4

 

Cevap:  a

 

 

 

 

 

 

 

Soru 5

İçinde parlayıcı, patlayıcı maddelerin bulunduğu tank ve depoların kaynakla tamir bakımında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 

a-Diğer tank veya depolarla olan bağlantıları kesilmeli

b-Basınçlı kazanlar ve kaplar basınç altında iken onarılmalı

c-Rutubetli ve iletken ortamlarda 24 volt aydınlatma cihazları kullanılmalı

d-İçine su doldurularak, buhar veya asal gaz verilerek temizlenmeli

 

Cevap:b

 

Soru 6

İşyerlerinde kullanılacak insan ve yük asansörlerinin, aşağıdaki güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?

 

a-Asansör boşluğundan, asansörün çalışmasına özgü tesis ve tertibattan başka, hiç bir şekilde halat, tel ve boru gibi sair malzeme veya tesis geçirilmemeli

b-Asansör makine dairesi veya boşlukları, geçit olarak kullanılmamalı

c-Bütün asansör kabinlerinde, taşıyabilecekleri en çok yükü açıkça gösteren levhalar bulundurulmalı

d-Kat kontağı bulunmayan yük asansörlerinde asansörcü bulundurulmamalı

 

Cevap:d

 

Soru 7

Bir makinede üç işçi çalışıyorsa üç adet çalıştırma üç adet de durdurma düğmesi bulunmalıdır. Buna göre iş güvenliği önlemleri bakımından çalıştırma ve durdurma düğmelerinin aşağıdaki işlevlerinden hangisi doğrudur?

 

a-Çalıştırma düğmelerinden birine basıldığında makinenin tümü çalışmalıdır

b-Durdurma düğmelerinden birisine basıldığında makine tümü ile durmalıdır

c-Üç durdurma düğmesine basılmadan makine durmamalıdır

d-Her çalıştırma düğmesi makinenin kumanda ettiği kısmı bağımsız olarak çalıştırmalıdır

 

Cevap: b

 

Soru 8

Kuru ve yanıcı maddelerin öğütüldüğü makinelerde, öğütme ile ilgili kısımlar, aşağıdaki hangi malzeme ile yapılırsa güvenlik önlemleri acısından emniyetli olur?

 

I- Bronz          II- Pirinç         III- Çelik

 

a- I-II              b-I-III             c-II-III                        d-I-II-III

 

Cevap: a

 

Soru 9

Yatay bıçak merdaneli planya (kalınlık) tezgâhlarında tabla ile bıçak merdanesi (frezesi) arasındaki boşluk en fazla ne kadar olmalıdır?

 

a-3 mm            b-5 mm           c-1 cm             d-3 cm

 

Cevap:a

 

Soru 10

Şerit testere ve bıçkı makineleri testerelerin bağlantıları en az ne kadar sürede periyodik olarak kontrol edilmelidir?

 

a-Ayda bir      b-Üç ayda bir             c-Altı ayda bir            d-Yılda bir

 

Cevap:a

 

Soru 11

Aspirasyon tesisatının en az ne kadar sürede periyodik olarak genel kontrol ile temizliği yapılmalıdır?

 

a-1 ay              b-3 ay              c-6 ay              d-1 yıl

 

Cevap:b

 

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi el aletleri ile çalışmada kişisel korunmaya örnek verilemez?

 

a-Oksijen kaynağı ile çalışırken oksijen maskesi kullanmak

b-Parmak koruyuculu ayakkabı

c-Delinmeye dayanıklı eldiven giymek

d-Çapak sıçraması için gözlük kullanmak

 

Cevap:a

 

Soru 13

Elektrik tesisatının exproof olması basınçlı kaplardan kaynaklanan hangi tehlikeye karşı önlemi olarak amaçlanmıştır?

 

a-Parçalanma Tehlikesi

b-Boğulma ve Zehirlenme Tehlikesi

c-İnfilak Tehlikesi

d-Kimyevi ve termal Yanık Tehlikesi

 

Cevap: c

 

 

Soru 14

İçme suyu boru donanımı temel rengi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Mavi            b-Sarı              c-Yeşil            d-Kahverengi

 

Cevap:c

 

Soru 15

Buhar boru donanımı temel rengi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Mavi            b-Sarı              c-Kırmızı         d-Kahverengi

 

Cevap:c

 

Soru 17

Transportörlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi yanlıştır

 

a-Bantlı trans portörlerin baştaki silindir veya tamburlarına yapışan maddeler el ile uygun bıçaklar veya döner fırçalarla temizlenmelidir

b-Sonsuz vidalı trans portörler, çelik veya levhalarla döşenmiş oluklar içine konulacak, bu oluklar en az 3 milimetre kalınlığında ve kaldırılıp açılabilen aynı malzemeden yapılmış kapaklarla kapatılacaktır

c-Kapaklar açılınca trans portör otomatik olarak duracaktır

d-Yükleme ve boşaltma yerleriyle hareket ve germe tertibatının bulunduğu uygun yerlere durdurucu tertibat konulacaktır

 

Cevap: a

 

Soru 18

Transportörlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi yanlıştır

 

a-Üzerinden geçmek zorunluluğu bulunan hallerde, güvenliği sağlayan geçitler yapılacaktır

b-Yerden 180 santimetreden fazla yüksekte bulunan taşıma yollarının yanları, parça düşmelerine karşı uygun şekilde korunacaktır

c-Trans portörlerin operatörün kumanda görüş sahası dışında bulunması halinde diğer işçileri, operatörün, trans portörün harekete geçeceğini bildirmesini sağlayacak sesli veya ışıklı bir tertibat kurulacaktır

d-Şişe, kavanoz ve benzerlerinin devrilme veya düşmelerini önlemek için, tablalı trans portörlerin taşıma yüzeylerinin her iki tarafına, uygun yükseklikte koruyucular yapılacaktır

 

Cevap: b

 

 

 

 

Soru 19

“Muayene veya bakım sırasında, koruyucuların kaldırılması gerektiğinde, …..” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. güç kesilmeli, şalter ise açılmalıdır
b. güç verilmeli, şalter ise kilitlenmelidir
c. güç kesilmeli, şalter ise kilitlenmelidir
d. güç verilmeli, şalter ise açılmalıdır

Cevap: c

 

Soru 20

 

Aşağıdakilerden hangisi bakım-onarım ekibine yeterli düzeyde verilecek eğitimlerden değildir?

a. Makinelerin korunması ilkeleri
b. Kaza saptama
c. Bakım işlerinde “çalışma izni” hususları
d. Elektrik ve mekanik güvenlik

Cevap: b

 

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi bakım-onarım işlerinin yapılmasındaki hedefler arasında yer almaz?

a. Sistemin düzgün çalışmasını sağlamak
b. Arıza ve kaza olmadan, tespit yapıp tedbir almak
c. Tesisin ömrünü uzatmak
d. Kazalar vuku buldukça gerekli tedbirleri almak
Cevap: d

 

Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi bakım-onarım işlerinde sık rastlanan kaza türlerinden elektriğe çarpılma nedenlerinden biri değildir?

a. Sistemin enerjisinin kesilmemiş olmasından
b. Ortamın çok iletken bir ortam olmasından
c. Kullanılan seyyar elektrikli cihazların izolasyonunun uygun olmamasından
d. Seyyar aydınlatma lambalarının düşük gerilimli(24 Volt) olmasından

 

 

Cevap: d

 

 

Soru 23

“İşyerinde uygun bir kayıt sisteminin, belge sisteminin kurulması, bilgi akışının güvenli ve sürekli bir şekilde sağlanmış olması, ….. şartıdır” cümlesinde boş bırakılan yere en uygun aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. Çalışanların memnuniyetinin
b. Bakım ve onarım işlerinde güvenlğin
c. Müessese olmanın
d. Etkili kontrol faaliyetlerinin

 

Cevap: c

Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi bakım onarım işlerinde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin gerçekleştirilme zamanlarından biri değildir?

a. Acil durum esnasında
b. Bakım-onarım sırasında
c. Bakım-onarım sonrasında
d. Bakım-onarım öncesinde

Cevap: a

Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi elektrik bakım-onarım işlerinde güvenlik tedbirleri kapsamında yer alır?

a. Alçak gerilim için (AG Eldiveni), yüksek gerilim için (YG Eldiveni) kullanılmalı
b. Platformu olmayan bir direğe çıkılmasını icap ettiren bir işlem bahis konusu olmadıkça iletken bir eşya üzerinde durulmalı
c. Alçak gerilimli tesislerde yapılacak işlere girişilmeden önce gerilim kesilmemeli
d. Yalıtkan eldivenler ve sapı yalıtkan aletler kullanılmamalı

 

Cevap: a

 

Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi makina bakımlarında iş güvenliği kapsamında yer almaz?

a. Bakıma alınan makinanın elektrik devresinin akımı kesilmeli ve kilitlenmeli, kilitleme tertibatı yok ise sigorta alınmalıdır ve üzerine ikaz levhası (kart) asılmalıdır
b. Zorunlu olmadıkça zehirli ve tehlikeli işler hava kararmaya başladıktan sonra yapılmalıdır
c. İş Güvenliği yetkililerin (İSGB veya OSGB) öngördüğü önlemler alınmadan çalışmaya başlanmamalıdır
d. Çalışan makina üzerinde hiç bir surette bakım yapılmamalıdır

Cevap: b

 

Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi, bakım-onarım işlerinde genel iş sağlığı ve güvenliği önlemleri arasında yer almaz?

a. Kazan veya kaplarda çalışılacağı zaman sıcaklık emniyet sınırlarına düşmeden içeri girmemek
b. Arkadaşının çekiç veya ağır bir şeyle üzerine vurduğu aleti elle tutmak yerine uygun bir pens, kıskaç gibi aletler kullanmak
c. Asetilen ve oksijen tüplerini kullanırken, depolarken, doğrudan doğruya güneş ışıklarının altında ve aşırı soğukta bırakmak
d. Matkap, freze, torna tezgahlarından çıkan talaşları, el ile temizlemek

 

Cevap: d

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi, bakım-onarım işlerinde yaşanan kazaları diğer kazalardan farklı kılan sebeplerden biri değildir?

a. İşin bitiminde, daha önce sökülmüş olan emniyet tedbirlerinin tekrar yerleştirilmemiş olması
b. Çalışmaların aceleye getirilmeden yapılması, planlı yapılması
c. Gerekli yerlerden izin alınmaması, izin veren makamların gerekli tedbiri almaması
d. Bakım-onarım öncesinde, işe başlamadan önce gerekli tedbirlerin alınmamış olması, işe apartopar başlanması

 

Cevap: b

Soru 29

Muayene veya bakım sırasında, koruyucuların kaldırılması gerektiğinde, …..” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

 1. güç kesilmeli, şalter ise açılmalıdır
 2. güç verilmeli, şalter ise kilitlenmelidir
 3. güç kesilmeli, şalter ise kilitlenmelidir
 4. güç verilmeli, şalter ise açılmalıdır

 

Cevap: c

 

 

 

 

Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi bakım-onarım ekibine yeterli düzeyde verilecek eğitimlerden değildir?

 

 1. Makinelerin korunması ilkeleri
 2. Kaza saptama
 3. Bakım işlerinde “çalışma izni” hususları
 4. Elektrik ve mekanik güvenlik

Cevap: b

 

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi bakım-onarım işlerinin yapılmasındaki hedefler arasında yer almaz?

 

 1. Sistemin düzgün çalışmasını sağlamak
 2. Arıza ve kaza olmadan, tespit yapıp tedbir almak
 3. Tesisin ömrünü uzatmak
 4. Kazalar vuku buldukça gerekli tedbirleri almak

Cevap: d

Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi bakım-onarım işlerinde sık rastlanan kaza türlerinden elektriğe çarpılma nedenlerinden biri değildir?

 

 1. Sistemin enerjisinin kesilmemiş olmasından
 2. Ortamın çok iletken bir ortam olmasından
 3. Kullanılan seyyar elektrikli cihazların izolasyonunun uygun olmamasından
 4. Seyyar aydınlatma lambalarının düşük gerilimli(24 Volt) olmasından

Cevap: d

Soru 33

“İşyerinde uygun bir kayıt sisteminin, belge sisteminin kurulması, bilgi akışının güvenli ve sürekli bir şekilde sağlanmış olması, ….. şartıdır” cümlesinde boş bırakılan yere en uygun aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

 1. Çalışanların memnuniyetinin
 2. Bakım ve onarım işlerinde güvenlğin
 3. Müessese olmanın
 4. Etkili kontrol faaliyetlerinin

Cevap: c

Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi bakım onarım işlerinde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin gerçekleştirilme zamanlarından biri değildir?

 

 1. Acil durum esnasında
 2. Bakım-onarım sırasında
 3. Bakım-onarım sonrasında
 4. Bakım-onarım öncesinde

Cevap: a

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi elektrik bakım-onarım işlerinde güvenlik tedbirleri kapsamında yer alır?

 1. Alçak gerilim için (AG Eldiveni), yüksek gerilim için (YG Eldiveni) kullanılmalı
 2. Platformu olmayan bir direğe çıkılmasını icap ettiren bir işlem bahis konusu olmadıkça iletken bir eşya üzerinde durulmalı
 3. Alçak gerilimli tesislerde yapılacak işlere girişilmeden önce gerilim kesilmemeli
 4. Yalıtkan eldivenler ve sapı yalıtkan aletler kullanılmamalı

Cevap: a

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi makina bakımlarında iş güvenliği kapsamında yer almaz?

 1. Bakıma alınan makinanın elektrik devresinin akımı kesilmeli ve kilitlenmeli, kilitleme tertibatı yok ise sigorta alınmalıdır ve üzerine ikaz levhası (kart) asılmalıdır b. Zorunlu olmadıkça zehirli ve tehlikeli işler hava kararmaya başladıktan sonra yapılmalıdır
 2. İş Güvenliği yetkililerin (İSGB veya OSGB) öngördüğü önlemler alınmadan çalışmaya başlanmamalıdır
 3. Çalışan makina üzerinde hiç bir surette bakım yapılmamalıdır

Cevap: b

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi, bakım-onarım işlerinde genel iş sağlığı ve güvenliği önlemleri arasında yer almaz?

 1. Kazan veya kaplarda çalışılacağı zaman sıcaklık emniyet sınırlarına düşmeden içeri girmemek
 2. Arkadaşının çekiç veya ağır bir şeyle üzerine vurduğu aleti elle tutmak yerine uygun bir pens, kıskaç gibi aletler kullanmak
 3. Asetilen ve oksijen tüplerini kullanırken, depolarken, doğrudan doğruya güneş ışıklarının altında ve aşırı soğukta bırakmak
 4. Matkap, freze, torna tezgahlarından çıkan talaşları, el ile temizlemek

Cevap: d

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi, bakım-onarım işlerinde yaşanan kazaları diğer kazalardan farklı kılan sebeplerden biri değildir?

 1. İşin bitiminde, daha önce sökülmüş olan emniyet tedbirlerinin tekrar yerleştirilmemiş olması
 2. Çalışmaların aceleye getirilmeden yapılması, planlı yapılması
 3. Gerekli yerlerden izin alınmaması, izin veren makamların gerekli tedbiri almaması
 4. Bakım-onarım öncesinde, işe başlamadan önce gerekli tedbirlerin alınmamış olması, işe apartopar başlanması

Cevap: b

 

Soru 39

 

Bakım ve onarım işlerinde en sık rastlanan kazalar aşağıdakilerden hangisidir?
a.  Hepsi   ← Doğru cevap
b. Zararlı zehirli gaz, toz ve sisler dolaysıyla zehirlenme ve boğulmalar
c. Elektriğe çarpılma, Hareketli kısımlarda yaralanma, Düşme şeklindeki kazalar
d. Parlama, patlama, yanma şeklinde meydana gelen kazalar

Cevap: a

 

361

Soru 40

 

Aşağıdakilerden hangisi makine, tezgah ve tesislerin daha uzun sürelerle, arızasız ve problemsiz olarak çalışmasını, beklenmedik arızalar sebebiyle tehlikeli durumların ortaya çıkmaması, istenmeyen olaylara, kazalara, yaralanmalara, malzeme hasarlarına, zaman kaybına sebep olmaması için yapılan planlı ve düzenli çalışmalar arasındadır?
a. Yerleşim yerlerinden uzakta yapılan hizmetler
b. İnşaat hizmetleri
c.  Bakım ve onarım hizmetleri   ← Doğru cevap
d. Hiçbiri

Cevap: c

 

243

Soru 41

 

Aşağıdakilerden hangisi Bakım ve onarım işleri arasındadır?
a. Problem ortaya çıkmadan yapılan (Programlı) bakım ve onarım
b. Arıza vuku buldukça (problem ortaya çıktıkça) yapılan bakım ve onarım
c. Ömrü bitmiş parçalar değiştirilerek yapılan bakım
d.  Hepsi   ← Doğru cevap

242 Cevap: d

 

Soru 42

 

Bakım ve onarım işlerinin yapılmasında hedef
a. Beklenmedik arızalar sebebiyle kazalar meydana gelmesini önlemek için arıza ve kaza olmadan, tespit yapıp gerekli önlemleri almak
b. Makine ve Tesisin ömrünü uzatmak
c. Sistemin düzgün çalışmasını sağlamak
d. Hepsi   ← Doğru cevap

 

244

Cevap: d

 

Soru 43

Bakım ve onarım işlerinde çok rastlanan kaza türleri hangileridir? 

a. Parlama, patlama, yanma şeklinde meydana gelen kazalar
b. Elektriğe çarpılma, Hareketli kısımlarda yaralanma, Düşme şeklindeki kazalar
c. Zararlı zehirli gaz, toz ve sisler dolaysıyla zehirlenme ve boğulmalar.
d. Hepsi

Cevap: d

 

 

 

Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 × five =

Kapat
Araç çubuğuna atla