Sınav Soruları

Uluslararası Sözleşmeler, Tüzük ve Yönetmelikler İş Güvenliği Uzmanlık Sınav Soruları

ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMELER, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Sekreteri hangisidir?

İş yeri Hekimi

İş Güvenliği Uzmanı

İşveren

İşçi Temsilcisi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği kurulları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Kurul üyelerinin çoğunluğu ile toplanır

Kurullar ayda en az bir kere toplanır

Ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir

Toplantıda alınan kararların uygulanmasından iş güvenliği uzmanı sorumludur

 • Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İSG Kurulları danışma organı niteliğindedir

İSG Kurulları ayda bir toplanır

İSG Kurulları sanayiden sayılan, devamlı olarak en az 50 işçi çalışan ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde kurulur

İSG Kurulunun sekreteri iş güvenliği uzmanıdır

 • Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi en az kaç işçi çalıştıran işyerinde olur?

10

30

50

Sayı önemli değildir

 • Aşağıdaki işlerden hangisi günde yedi buçuk saat çalışabilecek işlerdendir?

Ensektisitler

Oksijen ve elektrik kaynağı işleri

Cıva izabe fırınlarında görülen işler

Karbon sülfür işleri

 • Hangi kurum görev ve sorumluluk olarak İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili daha çok ilgilidir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Sanayi Bakanlığı

SS Kurumu

 

 

 

 

 

 

 

KİMYA

 

 • Aşağıdakilerden hangileri yan yana depolanabilir?

Zehirli ve oksitleyici madde

Çok zehirli ve oksitleyici madde

Zehirli ve parlama noktası 210C’den küçük olan parlayıcı madde

Çok zehirli ve parlama noktası 00C’den küçük olan parlayıcı madde

 • Kimyasalların depolanması hakkında hangisi doğrudur?

Depoların tavan ve pencereleri sağlam ve kalın malzemeden yapılmalı

Parlayıcı ve patlayıcı maddeler binanın en üst katında depolanmalı

Depoların drenaj hattı şehir pis su kanalına doğrudan bağlanmalı

Kimyasal maddelerin hepsi aynı depoda bulunmalıdır

 • Doğal gaz havadan………LPG havadan………dır.Boş olan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Hafif-Ağır

Ağır-Hafif

Ağır-Ağır

Hafif-Hafif

 • Kanda karbonsihemoglobin oluşumu yapan gaz hangisidir?

CO

CO2

N2

Argon

 • Kimyasallar için aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

Bütün kimyasallar aynı derecede zararlı değildir

Bütün kimyasallar aynı yolla zarar veremezler

Bütün kimyasallar aynı sürede zarar veremezler

Zararlı etkileri sadece kendi özellikleri ile sınırlıdır

 • Aşağıdakilerden hangisi kimyasalların riskini artıran faktörlerden değildir?

Yaratacağı sonuçların risk olarak algılanmaması

Bazı maddelerin kanıksanmış ve sıradan ürünler olarak tehlikesiz oalrak kabul edilmiş olması

Kimyasalın etiketi ile içerikleri hakkında bilgi olması

Kimyasalların değişik isimlerinin bulunması

 • Aşağıdakilerden hangisi kimyasalların fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle fiziksel ve kimyasal zarar verme risklerinden değildir?

Patlayıcı

Oksitleyici

Çok kolay parlayıcı

Mutajen

 • Aşağıdakilerden hangisi bir kimyasal maddenin biyolojik aktivitesini belirleyen faktörlerden değildir?

Molekül yapısı

Aromatik (halkalı yapı) ve alifatik (düz zincirli) yapısı

Miktarı

Polimer ve monomer yapısı

 • Bir kimyasalın etkisinin başka bir kimyasal tarafından ortadan kaldırılabilir olması özelliğine ne denir?

Antagonizma

Potansiyalizasyon

Additif etki

Sinerjik etki

 • Bağışıklık sistemi üzerine kimyasalların yaptığı etki aşağıdakilerden hangisidir?

İmmunotoksit etki

Teratojenik etki

Mutajenik etki

Allerjen etki

 • Kritik sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

Maddenin sıvı fazdan gaz fazına geçtiği sıcaklık

Basınç altında gazın sıvılaştırabildiği sıcaklık

Madde buharlarının bir alevle teması sırasında tutuşabildiği en düşük sıcaklık

Maddenin patlama sıcaklığı

 • Karbondiokit-metan-karbonmonoksitin etkileri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

Boğucu-Boğucu-Zehirleyici

Zehirleyici-Boğucu-Boğucu

Boğucu-Zehirleyici-Boğucu

Boğucu-Boğucu-Boğucu

 • Kimyasal maddelerle çalışan işyerleri için risk değerlendirmesi en az kaç yılda bir yapılır?

2

3

4

5

 • Kimyasal maddelerin yapısal özelliği nedeniyle zarar verme potansiyeline ne denir?

Risk

Tehlike+Risk

Potansiyel risk

Tehlike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

four × three =

Kapat
Araç çubuğuna atla