Sınav Soruları

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşme ve Standartlar İş Güvenliği Uzmanlığı Soru ve Cevapları

ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR

 VE SÖZLEŞMELER

 

  1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde bulunan kaç birim vardır?

 

4

 

3

 

5

 

7

 

  1. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde bulunur?

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM)

 

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK)

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)

 

Hepsi

  1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri aşağıdakilerden hangisidir?

 

İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek,

 

İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek, eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamak,

 

Mesleki yeterlilik sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli tedbirleri almak.

 

Hepsi

 

 

 

 

 

  1. Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün görevleri arasındadır?

 

İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak,

Ulusal politikalar belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak,

Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak, sonuçlarını izlemek,

Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek,

Üretilen ve ithal edilen kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, bu hususlarda usul ve esasları belirlemek,

İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak,

Faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek,

Mesleki eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak,

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek,

İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer görevlilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek,

İş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol, risk analizi ve değerlendirmesi, eğitim, danışmanlık, uzmanlık hizmetlerini yapmak ve bu tür hizmetleri verecek özel ve tüzel kişi ve kuruluşların niteliklerini belirlemek, yetki vermek, yetkilerini iptal etmek, kontrol ve denetimini sağlamak,

 

Hepsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Aşağıdakilerden hangisi ÇASGEM’in görevleri arasındadır?

 

Çalışma hayatı, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, işçi işveren ilişkileri, istihdam, verimlilik, toplam kalite yönetimi, iş piyasası alomaliye.com etütleri, ergonomi, çevre, ilk yardım, iş istatistikleri ve benzeri konular ile işyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek işyeri hekimi, mühendis, teknik eleman, hemşire ve diğer sağlık personeline iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerektiğinde Bakanlık birimleri veya ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte, eğitim programları hazırlamak,

 

Eğitim vermek veya eğitim hizmeti satın almak, sertifikalandırmak, bu konularla ilgili araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

 

Bakanlık, bağlı kuruluşları ile ilgili kuruluşlarının personeli ile özel veya kamu sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki işçi, işveren veya yönetici personel için eğitim, seminer ve konferanslar tertip etmek veya bu konularda tertiplenmiş eğitim, konferans ve seminerlere iştirak etmek.

 

Hepsi

 

  1. Aşağıdakilerden hangisi İSGÜM’ün görevleri arasındadır?

 

gaz, toz, gürültü, ölçümlerini gerçekleştirmek

 

titreşim ve termal konfor ölçümlerini gerçekleştirmek

 

bu ölçümlerle ilgili olarak kendisine bağlı olarak faaliyet gösteren laboratuvarlarda analiz çalışmalarını yürütmekte

 

Hepsi

 

  1. Uluslararası Çalışma Örgütü, kaç yılında imzalanan Versay Antlaşmasında öngörülen Milletler Cemiyeti ile ortaya çıkmıştır?

1919

 

1922

 

1923

 

1925

 

  1. Aşağıdakilerden hangisi ILO’nun temel stratejik hedefleri arasındadır?

Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek.

Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat yaratmak,

Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak, Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek.

Hepsi

 

  1. Türkiye hangi tarihte Dünya Sağlık Örgütü’ne üye olmuştur.

2 Ocak 1948

10 Mayıs 1940

22 Temmuz 1949

30 Ekim 1945

 

  1. “Herkesin, çalışma, mesleğini seçme ve adil ve uygun iş koşullarında çalışma hakkı bulunmaktadır.” İlkesi hangi belgede yer almaktadır?

 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde

 

WHO Kuruluş beyannamesinde

 

Dilaver Paşa Nizamnamesinde

 

Mahmut Paşa Nizamnamesinde

 

 

 

Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three × 2 =

Kapat
Araç çubuğuna atla