Sınav Soruları

Risk Değerlendirmesi ve Kontrolü İş Güvenliği Uzmanlık Sınav Soruları

RİSK DEĞE RLENDİRME VE KONTROLÜ

 

  1. Aşağıdakilerden hangisi Riski tam olarak ifade eder?

Kaybetme ihtimali

Muhtemel kaybın miktarı

Belirli bir tehlike karşısında kişinin şahsi varlıklarından bir kısmını veya tamamını kaybetme ihtimali

Tehlikelerden kaynaklanan bir olayın meydana gelme olasılığı ile zarar verme derecesinin bir bileşkesidir.

 

  1. Risk değerlendirmesi yapma yükümlülüğü İş Kanunu kapsamına giren hangi işyerlerinde yapılmalıdır?

 

Tüm işyerleri

50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri

Tehlikeli işyerleri

Büyük işyerleri

 

  1. Risk değerlendirmesi çalışmalarını, işletmenin özelliğine göre bireyin yapması yararlı değildir?

 

Çabuk netice alınması sağlanır.

Bireyin meslektaşları tarafından yönlendirilmesini engeller

Bireyin kendisine olan özgüven artar

Tek boyutluluk

  1. Aşağıdakilerden hangi risk değerlendirme prosesinin çalışanlar açısından yararı yoktur?

 

Güvenli teknoloji seçimi

Katılım hakkı

Kayıtlara ulaşabilme

Kuralların önceden belirlenmesi

 

  1. “Risk değerlendirmesi çalışmalarının, işletmenin özelliğine göre takım olarak yapılması yararlı değildir” cümlesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir*

Takım içi etkileşim sonucu etkileyebilir.

G erekli tüm bilgi çalışanlar tarafından sağlanır.

Herkesi tatmin edici sonuçlar elde edilebilir.

Katılanlara ciddiyet ve işbirliği ruhu kazandırır.

 

  1. Kuruluşların iş kazası risk değerlendirme çalışmalarının ne zaman yapılması gerekli değildir?

Bakım sonrası dönemde

İşe başlama aşamasında

İş kazası meslek hastalığı olayı sonrasında

Düzenli aralıklarla

 

  1. Kaçınılmaz risk düzeyi ne kadardır?

 

2-3

20-25

40-50

60-100

 

  1. Aşağıdaki risk değerlendirmesi tanımlarından hangisi en kapsamlı ve en uygundur?

Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel ve/veya nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmaların bütünüdür.

Tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek,

Tehlikelerin sistematik  bir yolla gözden geçirilmesine imkan veren bir dizi mantık adımıdır.

Riskin kabul edilebilir olup olamadığının tanımlanmasını kapsayan süreç

  1. Risk değerlenmesinde hangisi yer almaz?

 

İşyeri sağlık birimleri

Tehlike tanımları

Risk skoru

Maruz kişiler

 

  1. Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı iş Kanunu ile iş Sağlığı ve Güvenliği yönünden getirilen yeni anlayış değildir?

 

Tespit bazlı reaktif

Çalışanların katılımı

Koruma önleme anlayışı

Uzman katkısı sağlanması

 

 

 

Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fifteen − thirteen =

Kapat
Araç çubuğuna atla