Sınav Soruları

Kimyasal Risk Etmenleri İş Güvenliği Uzmanlığı Soru ve Cevapları

SORULAR

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ

 1. Bir maddenin yüksek konsantrasyonuna kısa süreli maruziyetin yarattığı etki ( genellikle bir vardiyada) aşağıda kilerinden hangisidir?
 2. Kronik etki b) Mutojen etki   c) Akut etki      d)  Alerjik etki
 3. Maruz kalındığında genetik bozukluklara neden olan kimyasal madde türü, aşağıda kilerinden hangisidir.
 4. mutejenler b) Teratojenler    c) Halojenler     d) Kanserojenler
 5. Avrupa Birliğinin kimyasalları sınıflandırmasında; solunduğunda, yutulduğunda veya deriden absorbsiyon yoluyla vücuda nüfus ettiğinde ciddi akut veya kronik sağlık risklerine neden olan maddelere genel olarak ne ad verilir.
 6. Zararlı maddeler b) Aşındırıcı maddeler    c) Aktif maddeler  d) Zehirli maddeler
 7. Avrupa Birliği kimyasalları sağlık riskleri bakımından üç seviyede sınıflandırmaktadır. Bu sınıflandırmanın doğru sıralaması aşağıda kilerinden hangisidir.
 8. Çok toksik , kanserojen, mutojen
 9. Çok soksik, toksik, alerjik
 10. Çok toksik, toksik, zararlı
 11. Asitler, Bazlar, Tuzlar
 12. Kimyasal maddelerin fiziksel biçimi, bu maddelerin vücuda giriş şeklini ve bir ölçüde de yaptığı tahribatı etkileyebilir. İşyerinde bulunması muhtemel kimyasal maddeler fiziksel yapılarına ve zararlılık etkilerine göre aşağıda sınıflandırılmıştır. Bu sıralamanın doğru olanı hangisidir.
 13. Katı, Sıvı, Gaz b) Gaz, Toz, Sıvı     c) Sıvı, Gaz, Toz       d) Gaz, Sıvı, Katı

 

 1. Normal olarak toz biçiminde olan ya da toz çıkaran iş süreçleri nedeniyle mesleki toza maruz kalabilirsiniz. Vücudunuza giren tozlar çok çeşitli ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Lifli yapıya sahip, asit ve baza karşı mukavim olan vücudun eritemediği ve ciddi sağlık sorunu yarata toz grubu aşağıda kilerinden hangisidir.
 2. Asbest, arsenik ve bileşiklerinin oluşturduğu kanserojen tozlar
 3. Toryum, zirkonyum gibi maddelerin oluşturduğu radyoaktif tozlar
 4. Asbest, talk gibi maddelerin oluşturduğu fibrojenik tozlar
 5. Sentetik veya bitkisel maddelerin oluşturduğu organik tozlar
 6. Sıvı kimyasallar deri yolu ile absorbe olabildiği gibi bunların çıkardığı buharlardan solunum yolu ile de etkilenilir. Aşağıdaki sıvı maddelerden en zararlı ve kanserojen olanı genel olarak hangisidir.
 7. İnorganik yapıdaki sıvılar
 8. Organik yapıdaki sıvılar
 9. Aromatik benzen halkası şeklindeki hidrokarbonlar
 10. Alifatik, karbon zinciri şeklinde olan hidrokarbonlar
 11. Kimyasal özellikleri nedeni ile solunumu ve dolaşımı engelleyerek akut ölümlere sebep olabilen gazlar ve bunların genel adı aşağıda kilerinden hangisidir.
 12. Karbon monoksit(CO), Karbon dioksit (CO2 ), Kimyasal boğucu gazlar
 13. Karbon monoksit(CO2), Hidrojen Sülfür ( HS2), Basit boğucu gazlar
 14. Amonyak (NH3), Karbon tetra klörür (CCl4) Sistemik etki gösteren gazlar
 15. Karbon monoksit(CO), Hidrojen Sülfür ( HS2), Kimyasal boğucu gazlar
 16. İşyeri ortamında sıvı buharlarına ve gazlara maruz kalmak iş kazalarına da sebep olabilir. Kapalı bir ortamda yüksekte çalışan birinin merdivenden ya da iskeleden düşmesinin sebebi sıvı buharlarının veya gazların ne tür etkisi ile olabilir.
 17. İskele veya merdivenin kırılması
 18. Maddelerin narkotik etkisi
 19. Maddelerin kimyasal etkisi
 20. Maddelerin sistemik etkisi
 21. Akciğer zarı üzerine tesir eder veya doğrudan kan dolaşımına girerler. Böbrek ve karaciğer üzerinde, bazıları da kemik iliği üzerinde etkileri olan, gaz ve buharların genel adı aşağıda kilerinden hangisidir?
 22. Sistemik etki gösteren gaz ve buharlar
 23. Narkotik etki gösteren gaz ve buharlar
 24. Tahriş ve allerjik etki gösteren gaz ve buharlar
 25. Teretorojen etki gösteren gaz ve buharlar
 26. Aşağıda kilerinden hangisi genel olarak kimyasalların zararlarını belirleyen etmenlerden değildir?
 27. Maddenin stabilite özelliği
 28. Fiziksel özellikleri
 29. Kimyasal özellikleri
 30. Maruz kalan kişinin özelliği
 31. Tehlikeli kimyasalların fiziksel, kimyasal özellikleri ile toksik ve zararlı özellikleri bakımından hem sağlık, hem de güvenlik açısından birçok risk taşımaktadırlar. Aşağıda kilerinden hangisi kimyasalların sağlık riski gurubuna girmez?
 32. Tahriş edeci özelliği
 33. Duyarlaştırıcı özelliği
 34. Renk değişimi ve lekelere neden olma özelliği
 35. Yanma ve parlama özelliği
 36. Aşağıda kilerinden hangisi kimyasalların güvenlik limitlerini belirleyen etkenlerden biri değildir.
 37. Yanma ve parlama sıcaklığı
 38. Patlama alt ve üst limit değerleri
 39. Maddenin lifli ya da amorf yapıya sahip olması
 40. Fiziksel koşulları

 

 

 

 

 

 

 

Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

five + 7 =

Kapat
Araç çubuğuna atla