Sınav Soruları

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri İş Güvenliği Uzmanlık Sınav Soruları

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE

GÜVENLİK BİRİMLERİ

 

 

 1. İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri yönetmeliğinin dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

 

4857 sayılı İş Kanunu

 

3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu

 

İş Sağlığı ve güvenliği tüzüğü

 

ILO sözleşmeleri

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi işverenin yükümlülükleri arasında yer almaz?

 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek, almak, uygulanmasını izlemek,

 

Denetlemek ve geliştirmek, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek,

 

İşçilere ilkyardım ve acil müdahale ile önleyici ve koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerini vermek

 

Hiçbiri

 

 1. Ortak sağlık ve güvenlik birimleri aşağıdakilerden hangilerine uymak zorundadırlar?

 

İsim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir ve tabelalarında sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazılır ve Bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda reklam yapılamaz,

 

Tabela veya basılı evraklarında, başka bir unvan veya mevcut unvanlarının yabancı dildeki karşılıkları kullanılamaz,

 

Özel kuruluşlar tarafından, Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimler, yanlış algılama ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla, ticari isim olarak kullanılamaz.

 

Hepsi

 

 1. İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgiler, işyeri sağlık ve güvenlik birimi veya ortak sağlık ve güvenlik birimince kayıt altına alınır ve belgeler kaç yıl süreyle saklanır.?

15

 

7

 

10

 

9

 

 1. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi, yürütülecek hizmetler ile ilgili olarak yıllık çalışma planı hazırlar ve hazırlanan plan kimin tarafından onaylanır?

 

İşveren

 

İşçi

 

İşçi temsilcisi

 

Sendika

 

 1. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi; aşağıdakilerden hangisi ile işbirliği yapar.

 

İşverenle ve İşyeri bünyesindeki bütün üretim birimleri veya diğer bölüm çalışanları ile,

 

İşletmede iş sağlığı ve güvenliği işçi temsilcisi ile,

 

Sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu ile,

 

Hepsi

 

 1. İş yeri hekimleri; Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az………….., buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için on işçi başına yılda en az …………. Süre hizmet verirler.

 

36 saat                  90 dakika.

90 dakika.             36 saat

24 saat                  60 dakika

60 dakika              24 saat

 

 1. İş güvenliği uzmanlarından; (A) sınıfı belgeye sahip olanlar aşağıdakilerden hangisinde görev yapabilirler?

 

bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde,

tehlikeli ve az tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde,

az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde,

Hiçbiri

 

 1. ) İş güvenliği uzmanlarının yetkileri aşağıdakilerden hangisidir?

 

Bağımsız çalışma ilkesi uyarınca bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirirken, işveren tarafından hiçbir şekilde engellenemez, görevini yapmaktan alıkonulamaz,

 

İşyerinde çalışanların hayatı ile ilgili yakın tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde, işin geçici olarak durdurulması için derhal üst yönetimi bilgilendirir ve gerektiğinde konu ile ilgili kurum veya kuruluşlar ile işbirliği yapar.

 

Üretim planlamalarında karar alma sürecine katılır ve görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme, araştırma yapar ve çalışanlarla görüşür,

 

Hepsi

 

 1. Eğitim kurumları, eğitim hizmetlerinin tamamının veya bir kısmının yerine getirilmesini başka bir eğitim kurumuna;

 

Devredemezler

 

Devredebilirler

 

Ortaklık kurabilirler

 

Ortaklık kuramazlar

 

 1. Genel Müdürlüğün, eğitim kurumlarının vereceği eğitim hizmetleri ile ilgili görevleri aşağıdakilerden hangisidir?

 

Eğitim kurumu olarak yetkilendirilmek için yapılan başvuruları incelemek ve Eğitim kurumunun eğitim faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, değerlendirme sonucunun 43, 45, 46, 47, 48 ve 49 uncu maddelere aykırı olduğunun belirlenmesi durumunda yetkilendirmeyi iptal etmek,

 

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavlarını, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne veya Milli Eğitim Bakanlığı’na yaptırmak ve Sınavlarda başarılı olanlara işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgelerini düzenlemek,

 

Eğitim kurumlarına ait kayıtları tutmak.

Hepsi

 1. Eğitim kurumlarında kişi başına en az kaç m3 hava temin edilmelidir?

 

10

 

9

 

11

 

8

 

 1. Eğitime katılanlar, teorik eğitimin % kaçına katılmak zorundadır?

 

% 90

 

% 80

 

%70

 

% 60

 

 1. Eğitim sonunda, eğitime katılanların başarılı sayılmaları için, Genel Müdürlükçe yaptırılacak sınavdan 100 tam puan üzerinden en az kaç puan almış olmaları şartı aranır?

 

75

 

70

 

85

 

80

 

 1. Eğitimin süresi, teorik ve uygulama olmak üzere toplam kaç saatten az olamaz?

 

220

 

200

 

240

 

210

 

 1. İşyeri hekimleri için düzenlenecek yenileme eğitiminin süresi kaç saatten az olamaz?

 

24

36

 

48

 

52

 

 

 

Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

12 + four =

Kapat
Araç çubuğuna atla