Sınav Soruları

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İş Güvenliği Uzmanlık Sınav Soruları

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TS OHSAS 18001

 • İşçilerin sağlık muayenelerinden elde edilen verilerin analiz edilmesi TS OHSAS 18001’in hangi aşamasında yapılır?

Durum tespiti

Planlama

Kontrol önlemleri

Uygulama

 • İşverenin, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması için her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama, OHSAS 18001 yönetim sisteminin hangi aşamasında yapılır?

Planlama

Kontrol ve düzeltici faaliyetler

Uygulama

Önlem alma

 • Prosedür oluşturma, çalışma izni verme, çalışma zamanını kısıtlama, uyarı tabelası, eğitim v.s. TS OHSAS 18001’in kontrol önlemlerinden hangisine girer?

Mühendislik

Yönetsel

Kişisel koruyucu

Mali

 • ISO 18001’in amaçları arasında hangisi yoktur?

Stajyer ve taşeronların korunması

Ürün ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi

Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme

Risk değerlendirilmesinin yapılması

 • Aşağıdakilerden hangisi düzeltici faaliyettir?

Yangından sonra alınacak tedbirler

İşe giriş muayenesi

Makine koruyucuları kullanımı

İletkenlere koruma topraklama yapılması

 • Aşağıdakilerden hangisi süreklilik arzeden koruma uygulamalarından değildir?

İşe giriş sağlık muayenesi

Periyodik sağlık muayenesi

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

Kişisel koruyucu donanım kullanımı

 • Aşağıdaki tehlikelerden korunma yollarından hangisi önceliklidir?

Tehlike alanının mesafesinin artırılması veya çalışma ortamına kapatılması

Kişiye yönelik koruma uygulamalarına öncelik verilmesi

Tehlikenin kaynağında yok edilmesi

Tehlikenin kaynağında azaltılması

 • OHSAS 18001’in temel felsefesi hangisidir?

İş güvenliği ve işçi sağlığının sağlanması

İSG mevzuatına  göre ihtiyaçaları belirtmek

Risk değerlendirmesi yapmak

Verimliliği artırmak

 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE KONTROLÜ

 

 • Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden getirilen  yeni anlayış değildir?

Tespit Bazlı Reaktif

Çalışanların Katılımı

Koruma Önleme Anlayışı

Uzman Katkısı Sağlanması

 • Aşağıdakilerden hangisi riski tam olarak ifade eder?

Kaybetme ihtimali

Muhtemel kaybın miktarı

Belirli bir tehlike karşısında kişinin şahsi varlıklarından bir kısmını veya tamamını kaybetme ihtimali

Tehlikelerden kaynaklanan bir olayın meydana gelme olasılığı ile zarar verme derecesinin bir bileşkesidir 

 • Risk değerlendirmesi yapma yükümlülüğü İş Kanunu kapsamına giren hangi işyerinde yapılmalıdır?

Tüm işyerleri

50 ve daha fazla işçi çalıştırma işyerleri

Tehlikeli  iş yerleri

Büyük iş yerleri

 • “Risk değerlendirmesi çalışmalarını, işletmenin özelliğine göre bireyin yapması yararlı değildir” cümlesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Çabuk netice alınması sağlanır

Bireyin meslektaşları tarafından yönlendirilmesini engeller

Bireyin kendisine olan özgüven artar

Tek boyutluluk

 • Aşağıdakilerden hangi risk değerlendirme projesinin çalışanlar açısından yararı yoktur?

Katılım hakkı

Kayıtlara ulaşabilme

Güvenli teknoloji seçimi

Kuralların önceden belirlenmesi

 • “Risk değerlendirmesi çalışmalarının, işletmenin özelliğine göre takım olarak yapılması yararlı değildir” cümlesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Gerekli tüm bilgi çalışanlar tarafından sağlanır

Herkesi tatmin edici sonuçlar elde edilebilir

Katılanlara ciddiyet ve işbirliği ruhu kazandırır

Takım içi etkileşim sonucu etkileyebilir

 • Kuruluşların iş kazası risk değerlendirme çalışmalarının ne zaman yapılması gerekli değildir?

İşe başlama aşamasında

İş kazası meslek hastalığı olayı sonrasında

Bakım sonrası dönemde

Düzenli aralıklarla

 • Kaçınılmaz risk düzeyi ne kadardır?

2-3

20-25

40-50

60-100

 • Aşağıdaki risk değerlendirmesi tanımlarından hangisi en kapsamlı ve en uygundur?

Tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek

Tehlikelerin sistematik bir yolla gözden geçirilmesine imkan veren bir dizi mantık adımıdır

Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel ve/veya nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmaların bütünüdür

Riskin kabul edilebilir olup olmadığının tanımlanmasını kapsayan süreç

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

one × 3 =

Kapat
Araç çubuğuna atla