Sınav Soruları

İş Güvenliği Uzmanlığı Soru ve Cevapları

 

 1. Oksijen yetersizliğinin fizyolojik işaretleri nelerdir?
 1. Solunum derinliğinin artması.
 2. Solunum frekansının değişmesi.
 3. Solunum, oran ve derinliğinin artması.
 4. Solunum oranının artması.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi ayak bakımındaki ilkelerden biri değildir?
 1. Çıplak ayakla dolaşılmamalıdır.
 2. Ayak derisi kuruysa uygun losyonlar kullanılmalıdır.
 3. Ayaklar bol su ile durulanmalı, deride sabun artığı bırakılmamalıdır.
 4. Ayaktaki nasırlar kesilmemelidir.

 

 1. Deniz seviyesinde normal hava bileşimi hacimce aşağıdakilerden hangisidir?
 1. % 21 O – % 79 N
 2. % 22 O – % 78 N
 3. % 23 O – % 77 N
 4. % 24 O – % 76 N

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Ağız Hijyeni sağlanmasında göz önüne alınmamalıdır?
 1. Her 6 ayda bir kontrol amacıyla diş hekimine gidilmelidir.
 2. Diş araları diş ipi ile temizlenmemelidir.
 3. Yeterli beslenme sağlanmalıdır
 4. Taze meyve ve sebze gibi lifli besinler yenilmelidir

 

 1. Sanayide kimyasal maddelerin büyük bir bölümü hangi yolla alınır?
 1. Deri Absorbsiyonu
 2. Sindirim
 3. Solunum
 4. İntra vasküler

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi evlilik dışı ilişki ile bulaşabilecek hastalıklardan değildir?
 1. Hepatit C
 2. AIDS
 3. Silikozis
 4. Hepatit B

 

 1. MGBF nın hangi bölümünde kimyasal maddelerin nasıl işlem göreceği yer alır? (2P)
 1. Bölüm
 2. Bölüm
 3. Bölüm
 4. Bölüm

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi vektörlerle bulaşan hastalıkların ortadan kaldırılmasında kullanılan bir yöntemdir? (2P)
 1. Fiziksel kontrol
 2. Biyolojik kontrol
 3. Beslenme ve üreme ortamını düzenleme
 4. Kimyasal kontrol

 

 1. Aşağıdaki madde formlarından hangisi en düşük zehirlenme olasılığına sahip olan formdur? (2P)
 1. Katılar
 2. Tozlar
 3. Sıvılar
 4. Buharlar

 

 1. Bir α ışımasında atom numarası ve kütle numarasında olan azalma ne kadardır? (2P)
 1. AN 2 – KN 4
 2. AN 1 – KN 4
 3. AN 2 – KN 3
 4. AN 1 – KN 3

 

 1. Meslek hastalıklarının tanımı nerede verilmiştir? (Eski yasa) (2P)
 1. 506 Sayılı yasa madde 11/A
 2. 506 Sayılı yasa madde 11/B
 3. 506 Sayılı yasa madde 11/C
 4. 506 Sayılı yasa madde 11/D

 

 1. Steril temizlik nedir? (2P)
 1. Dezenfeksiyon
 2. Tüm mikroorganizmaların yok edilmesidir.
 3. Isı yardımı ile yaşayan bütün canlı hücrelerin öldürülmesi virüs ve enzimlerin inaktivasyonudur.
 4. Kirlerin geri dönüşümsüz bir şekilde yüzeylerden, ekipmanlardan uzakaştırılmasıdır.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi  plastiklerin pirotolizi sonucu oluşan bir kimyasal tehlike değildir? (2P)
 1. A) CO
 2. B) HCN
 3. C) HBr
 4. D) HCl

 

 

 

 

 1. Oksijen ihtiyacına göre bakteriler kaça ayrılır? (2P)
 1. 6
 2. 5
 3. 4
 4. 3

 

 1. Kahvenin kavrulması sonucu aşağıdakilerden hangisi kimyasal tehlikelerden

            değildir? (2P)

 1. A) Azot Oksitleri
 2. B) Aldehitler
 3. C) Ketonlar
 4. D) Organik Asitler

 

 1. Mikroorganizmalar kaç aşamada çoğalır? (2P)
 1. 3
 2. 4
 3. 6
 4. 5

 

 1. Ellewnbog hangi metallerin zehirlenme semptomlarını tanımlamıştır? (2P)
 1. A) Pb – Cu
 2. B) Pb – Au
 3. C) Hg – Ag
 4. D) Pb – Hg

 

 1. Kaydedilen en eski meslek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? (2P)
 1. Civa zehirlenmesi
 2. Kükürt zehirlenmesi
 3. Fosfor zehirlenmesi
 4. Kurşun zehirlenmesi

 

 1. Mikroorganizmaların çoğalmasını önleyen faktörler kaça ayrılır? (2P)
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5

 

 1. Aşağıdaki elementlerden hangisi hücre yapısında bol miktarda yer almaz. (2P)
 1. S
 2. H
 3. O
 4. C

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi laboratuardaki güvenlik sorunlarından değildir? (2P)
 1. Suyun kesilmesi
 2. Keskin uçlu lansetler
 3. Gözün korunması
 4. D) Kimyasal spreyler

 

 

 

 1. Suların kirlenme sonucu taşıdıkları kimyasal maddelerin ve canlı cisimlerin doğanın kendi laboratuarında biyolojik, fizik ve mekanik araçlarla ve kimyasal olarak temizlemesine ne denir? (2P)
 1. Otovopürasyon
 2. Otoepürasyon
 3. Otoregülasyon
 4. Otovoregülasyon

 

 1. İş Hijyenistleri aşağıdaki disiplinlerden hangisinden olamaz. (2P)
 1. A) Kimya ya da Kimya Mühendisliği
 2. B) Diş Hekimliği
 3. C) Tıp
 4. D) Biyolojik

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi hava kirlenmesinde alınabilecek önlemlerden değildir? (2P)
 1. A) Yakıt ürünlerini azaltma çabaları
 2. B) İşyerini kapatma
 3. C) Egzos gazlarından korunma
 4. D) Uygun yer seçimi
 1. Bir buhar kazanının en önemli tehlikesi nedir?
 1. Buhar sızdırması
 2. Kötü ısıtma
 3. Su damlatma
 4. Kazan patlaması

 

 1. Laboratuardaki yangın önlemlerinin temel amacı nedir?
 1. Personelin rahat çalışması
 2. Patlama tehlikelerine karşı mal ve can güvenliğinin sağlanması
 3. Patronların para kazanması
 4. Müfettişlerin teftiş yapması

 

 1. Korozyona dayanıklılık ve maddenin kirlenmesine engel olmak amacıyla cam kavanozlar kaç litre olmalıdır?
 1. 7 L
 2. 6 L
 3. 5 L
 4. 4 L

 

 1. Kuru temizleme fabrikalarında parlama derecesi kaç dereceden daha yüksek solventler kullanılır?
 1. 34 oC
 2. 37 oC
 3. 40 oC
 4. 43 oC

 

 1. Yangın esnasında insanlarda oluşan paniğin asıl nedeni aşıdakilerden hangisidir?
 1. Hüzün
 2. İstek
 3. Korku
 4. Neşe

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi ısı transfer sisteminin en yüksek noktasında havayı tahliye etmek için bulunan alettir?
 1. Seviye göstergesi
 2. Basınç göstergesi
 3. Termometre
 4. Yaylı emniyet valfi

 

 

 1. Günümüzde kullanılan kauçuğun yüzde kaçı sentetiktir?
 1. 75
 2. 65
 3. 55
 4. 45

 

 1. Kalıplarda kullanılan plastik pullar ne ad alır?
 1. Silindirik toz
 2. Kalıp tozu
 3. Kübik toz
 4. Katı toz

 

 1. Otomobil endüstrisinin bütün dünyada bir yıl içinde ihtiyaç duyduğu pamuk kaç bir tondur?
 1. 20
 2. 25
 3. 30
 4. 35

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?
 1. Süzme
 2. Kurutma
 3. Adsorbsiyon
 4. Absorbsiyon
 5. Aşağıdakilerden hangisi hava kirlenmesinde alınabilecek önlemlerden değildir? (2P)
 6. A) Yakıt ürünlerini azaltma çabaları
 7. B) Uygun yer seçimi
 8. C) Egzos gazlarından korunma
 9. D) İşyerini kapatma

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal etmenlerin giriş yollarından değildir? (2P)
 2. A) Sindirim yolu B) Deri absorbsiyonu   C) Enjeksiyon yolu   D) Solunum yolu

 

 1. Ellewnbog hangi metallerin zehirlenme semptomlarını tanımlamıştır? (2P)
 2. A) Pb – Cu B) Pb – Au   C) Hg – Ag   D) Pb – Hg

 

 1. İş Hijyenistleri aşağıdaki disiplinlerden hangisinden olamaz. (2P)
 2. A) Diş Hekimliği   B) Kimya ya da Kimya Mühendisliği   C) Tıp   D) Biyolojik

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi plastiklerin pirotolizi sonucu oluşan bir kimyasal tehlike

      değildir? (3P)

 1. A) CO B) HBr   C) HCN   D) HCl   

 

 1. Odunun sıcaklık etkisiyle pirolizi sonucu aşağıdakilerden hangisi kimyasal

      tehlikelerdendir? (2P)

 1. A) CO2 B) NO2   C) CO   D) NO

 

 1. Kahvenin kavrulması sonucu aşağıdakilerden hangisi kimyasal tehlikelerden

      değildir? (2 P)

 1. A) Azot Oksitleri B) Aldehitler   C) Organik Asitler   D) Ketonlar

. Alifatik yapıya hangi halojenin girmesiyle Halojenli Hidrokarbonların anestezik özelliği artar? (2P)

 1. A) Flor B) Brom   C) Klor   D) Iyot

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal resaksiyon göstermeyerek anestezik ve toksik özelliklerini sinir

       sistemine fiziksel etkileri nedeni ile gösterir. (2P)

 1. A) Alkoller B) Aldehitler   C) Ketonlar   D) Eterler

 

 1. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları veya Kimyasal Güvenlik Bilgi Formları aşağıdaki kuruluşlardan

       hangisi tarafından hazırlanmamaktadır? (2P)

 1. A) IPCS B) WHO   C) ILO   D) UNESCO
 1. Aşağıdaki sistemlerden hangisi iş güvenliği için önemli değildir. (1P)
 1. A) Sinir B) Sindirim C) Üreme   D) Dolaşım

 

 1. 2004 yılında İSG Avrupa Ajansı tarafından düzenlenen iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek için ekonomik teşviklerin etkisi konulu konferansta kaç konuya değinilmiştir? (1P)
 1. A) 6 B) 5 C) 4     D) 3

 

 1. Aşağıdaki elementlerden hangisi hücrelerin yapısında fazla miktarda bulunmaz. (1P)
 1. A) P B) C C) H    D) N 

 

 1. Yapı ve görevleri itibarıyla kaç tür kas vardır? (1P)
 1. A) 2 B) 3 C) 4     D) 5 

 

 1. Ergonomi hangi savaş neticesinde yararları görülerek daha sonra kullanılmaya başlamıştır? (1P)
 1. A) Kore savaşı
 2. B) 1. Dünya savaşı
 3. C) 2.Dünya savaşı
 4. D) Kıbrıs Barış Harekatı

 

 1. Madencilik sektörü, 4857 sayılı İş Kanununa  göre çıkarılan risk grupları tebliğinde kaçıncı  risk grubunda yer almaktadır? (1P)
 1. A) II. B) III. C) IV. D) V.

 

 1. Anayasanın iş güvenliği eğitimiyle ilgili maddesi aşağıdakilerden hangisidir? (1P)

A)42    B)43    C)44    D)45

 

 1. AB direktifleri iş kanununun hangi maddesine göre yönetmelik haline getirilmiştir? (1P)

A)77    B)78    C)79    D)80

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası laboratuar standartlarından değildir? (1P)

A)OSHA        B)EPA           C) ISCS         D) CDC

 

 1. Risk kontrolünde öncelik sırası nedir? (1P)
 1. A) Kontrol etmek
 2. B) Değiştirmek.
 3. C) Bertaraf etmek.
 4. D) Azaltmak

 

 1. Çevresel nedenler kaç grupta toplanır? (1P)

A)6      B)5      C)4      D)3

 

 1. Atmosferde hacmen % kaç oksijen vardır? (1P)
 1. A) 24 B) 23 C) 22   D) 21

 

 1. “Madde 332 – Maden ocaklarında, bir kurtarma istasyonu kurulması zorunludur. Ancak, yarıçapı en çok ….. kilometre olan alan içinde bulunan maden işletmeleri, merkezi bir yerde, ortaklaşa bir kurtarma istasyonu kurabilirler.  Bu hüküm, aynı işletmenin çeşitli ocakları için de geçerlidir.” Boş olan alana gelecek sayı nedir?
 1. A) 50 B) 55 C) 60   D) 65

 

 1. Aşağıdaki disiplinlerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili değildir? (1P)
 1. A) Astronomi B) Kimya C) Mühendislik         D) Ekonomi

 

 1. Türkiye’ de ilk yazılı İş Hukuku belgesi aşağıdakilerden hangisidir? (1P)
 1. 1475 Sayılı İş Kanunu
 2. B) Dilaver Paşa Nizamnamesi
 3. Maadin Kanunu
 4. Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü

 

 1. Günde bir kez kaldırılan kaç Kg ağır yük kaldırmadır?

A)25    B)35    C)45    D)55

 

 1. Günde on kez kaldırılan kaç Kg ağır yük kaldırmadır?

A)15    B)20    C)25    D)30

 

 1. Kaç Kg. yükün günde iki saat, dakikada iki kez kaldırılması sık yük kaldırmadır.
 1. A) 7,5 B) 6,5 C) 5,5  D) 4,5

 

 1. Boyun veya sırttan 30 dereceden fazla eğilerek günde kaç saatten fazla çalışılması uygunsuz postürdür

A)2      B)3      C)4      D)5

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi çalışana yönelik iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili unsurlardan değildir?
 1. A) İş Güvenliği
 2. B) Sanayi Güvenliği
 3. C) İşletme Güvenliği
 4. D) Üretim Güvenliği

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi çalışana yönelik iş güvenliği unsurlarından değildir?

 

 1. A) İş Güvenliği
 2. B) İşletme Güvenliği
 3. C) Finansman Güvenliği
 4. D) Üretim Güvenliği
 1. Bir maddenin sıcak kısmının, soğuk kısmı ile karışması sonucunda ısı transferi olmakta ise bu hangi yolla ısı transferidir?  (2P)

A)Kondüksiyon       

 1. B) Radyasyon
 2. C) Konveksiyon
 3. D) Hiç biri

 

 1. Atmosferde hacmen % kaç oksijen vardır? (2P)
 1. A) 21 B) 22 C) 23   D) 24

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı ve yanıcı sıvıların normal olarak aktarılma yönetmelerinden değildir?  (2P)
 1. A) Pompalarla
 2. B) Yer çekimi akışı ile
 3. C) Hidrolik basınçla
 4. D) Gevşetilmiş basınçla
 1. H2S’ in idrar muayenesinde nelere bakılır?
 1. A) Na, K B) Albümin, şeker C) Sedimantasyon   D) Hemogram

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi nitroz gazlarının kronik zehirlenmesi arasında yer almaz.
 1. A) Baş ağrısı B) Zayıflama C) Akciğer ödemi   D) Bulantı

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Kadmiyumun organizmaya giriş yollarından biridir.
 1. A) Solunum yolu B) Kan yolu C) Ağız yolu  D) Sindirim yolu
 1. Kimyasal maddeler ortama verildikleri yerde  kalmazlar. Değişik yerlere dağılırlar. Aşağıdakilerden hangisi kimyasalların dağılacağı yerlerden değildir?
 1. A) Hava
 2. B) Su
 3. C) Depolar
 4. D) Toprak

 

 1. VOC’ lerin tanımı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A  Alifatik veya aromatik yapıda ve kaynama sıcaklığı  350 oC’ ye kadar olan atmosferik fizikokimyasal reaksiyon ile hava kirliliğine neden olan hidrokarbonlardır.

 1. B) Alifatik veya aromatik yapıda ve kaynama sıcaklığı 300 oC’ ye kadar olan atmosferik fizikokimyasal reaksiyon ile hava kirliliğine neden olan hidrokarbonlardır.
 2. C) Alifatik veya aromatik yapıda ve kaynama sıcaklığı 200 oC’ ye kadar olan atmosferik fizikokimyasal reaksiyon ile hava kirliliğine neden olan hidrokarbonlardır.
 3. D) Alifatik veya aromatik yapıda ve kaynama sıcaklığı  250 oC’ ye kadar olan

atmosferik fizikokimyasal reaksiyon ile hava kirliliğine neden olan hidrokarbonlardır.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi VOC’ lerin kabul edilebilir risk düzeyini belirlemede kullanılan değerlendirme kriterlerinden değildir?
 1. A) Maddenin kullanımın sağlayacağı zararlar.
 2. B) Çevreye etkisi
 3. C) Üretim ile ilgili koşullarının değerlendirilmesi?
 4. D) Doğa kaynaklarının korunması

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi solvent ve çözücülerin giriş yollarından değildir?
 1. A) Solunum yolu
 2. B) İntravenöz yolal
 3. C) Yutma yoluyla
 4. D) Deriyoluyla

 

 1. İşyeri ortamındaki uçucu bileşiklerin örnekleme teknikleri kaç kategoride yapılmaktadır?
 1. A) 4
 2. B) 3
 3. C) 2
 4. D) 5

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi laboratuar ortamında kullanılan tanımlama ve bulma tekniklerinden değildir?
 1. A) FID
 2. B) ECD
 3. C) MS
 4. D) ISCS

 

 

 

 

 

 1. Kimyasal kontrol fabrika işlemlerinde kaç yerde yapılır?
 1. A) 3
 2. B) 4
 3. C) 5
 4. D) 6

 

 1. Üçlü Sorumluluk Programı ilk önce hangi ülkede uygulanmıştır?
 1. A) ABD
 2. B) Kanada
 3. C) Japonya
 4. D) Almanya

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi gazların akciğerlere girmesini etkileyen etmenlerden değildir?
 1. A) Çözünürlük
 2. B) Akım hızı
 3. C) Yoğunluk
 4. D) Etkileşim süresi

 

 1.  Boyaların etkileri kaç şekilde görülür?
 1. A) 4
 2. B) 3
 3. C) 2
 4. D) 5

 

 1.  Aşağıdakilerden hangisi organik tozlardan değildir?
 1. A) Bitkisel kökenliler
 2. B) Hayvansal tozlar
 3. C) Sentetik bileşenlerin tozları
 4. D) Kimyasal bileşenlerin tozları

 

 1. Zararlı kimyasallar için belirlenen etiketlerde piktogramların yanı sıra kullanılan harflerden “E” harfi kullanıldığında hangi anlamı ifade eder?
 1. A) Oksitleyici
 2. B) Aşındırıcı
 3. C) Zararlı
 4. D) Patlayıcı

 

 1. Zararlı kimyasallar için belirlenen etiketlerde piktogramların yanı sıra kullanılan harflerden “O” harfi kullanıldığında hangi anlamı ifade eder?
 1. A) Oksitleyici
 2. B) Toksik
 3. C) Aşındırıcı
 4. D) Zararlı

 

 1. Zararlı kimyasallar için belirlenen etiketlerde piktogramların yanı sıra kullanılan harflerden “F” harfi kullanıldığında hangi anlamı ifade eder?
 1. A) Şiddetli patlayıcı
 2. B) Oksitleyici
 3. C) Aşındırıcı
 4. D) Toksik
 1. Zararlı kimyasallar için belirlenen etiketlerde piktogramların yanı sıra kullanılan harflerden “T” harfi kullanıldığında hangi anlamı ifade eder?
 1. A) Oksitleyici
 2. B) Toksik
 3. C) Şiddetli patlayıcı
 4. D) Aşındırıcı

 

 1. Zararlı kimyasallar için belirlenen etiketlerde piktogramların yanı sıra kullanılan harflerden “C” harfi kullanıldığında hangi anlamı ifade eder?
 1. A) Oksitleyici
 2. B) Aşındırıcı
 3. C) Şiddetli patlayıcı
 4. D) Toksik

 

 1. Zararlı kimyasallar için belirlenen etiketlerde piktogramların yanı sıra kullanılan harflerden “Xn” harfi kullanıldığında hangi anlamı ifade eder?
 1. A) Oksitleyici
 2. B) Şiddetli patlayıcı
 3. C) Zararlı
 4. D) Aşındırıcı

 

 1. Kimyasal maddelerin taşıma ve depolanmasında Kimyasal Maddeler kaç ana grupta toplanmıştır?
 1. A) 6
 2. B) 7
 3. C) 8
 4. D) 9

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal maddelerin zararlarını en aza indirmek uygulanacak metotlardan biri değildir?
 1. A) Eğitim
 2. B) Kullanılan zararlı maddelerin değiştirilmesi
 3. C) İşlemin değiştirilmesi
 4. D) Havalandırma

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi MAK (MAC) tanımıdır?
 1. A) Günde 8 saat ve haftada 45 saatlik çalışma süresi için ortamda bulunmasına izin verilen ve çalışanların sağlıklarını bozmayacak maksimum konsantrasyondur.
 2. B) Günde 8 saat ve haftada 40 saatlik çalışma süresi için ortamda bulunmasına izin verilen ve çalışanların sağlıklarını bozmayacak maksimum konsantrasyondur.
 3. C) Günde 8 saat ve haftada 45 saatlik çalışma süresi için ortamda bulunmasına izin verilen ve çalışanların sağlıklarını bozmayacak minimum konsantrasyondur.
 4. D) Günde 8 saat ve haftada 40 saatlik çalışma süresi için ortamda bulunmasına izin verilen ve çalışanların sağlıklarını bozmayacak minimum konsantrasyondur.

 

 

 

 

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi ESD (TLV) tanımıdır?
 1. A) Kimyasalların karada bulunmasına izin verilen ve uzun süreli yinelenen maruziyetlerde herhangi bir işçide olumsuz etkiye yol açmadığına inanılan sınır değer.
 2. B) Kimyasalların suda bulunmasına izin verilen ve uzun süreli yinelenen maruziyetlerde herhangi bir işçide olumsuz etkiye yol açmadığına inanılan sınır değer.
 3. C) Kimyasalların havada bulunmasına izin verilen ve uzun süreli yinelenen maruziyetlerde herhangi bir işçide olumsuz etkiye yol açmadığına inanılan sınır değer. D) Kimyasalların plazmada bulunmasına izin verilen ve uzun süreli yinelenen maruziyetlerde herhangi bir işçide olumsuz etkiye yol açmadığına inanılan sınır değer
 1. Aşağıdakilerden hangisi ESD – ZAO (TLV – TWA) tanımıdır?
 1. A) Günde 8 saat ve haftada 45 saat çalışan işçinin bir kimyasal uzun süreli, tekrarlanan bir biçimde maruz kalması durumunda sağlığının zarar görmeyeceği düşünülen zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyondur.
 2. B) Günde 8 saat ve haftada 40 saat çalışan işçinin bir kimyasal kısa süreli, tekrarlanan bir biçimde maruz kalması durumunda sağlığının zarar görmeyeceği düşünülen zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyondur.
 3. C) Günde 8 saat ve haftada 40 saat çalışan işçinin bir kimyasal uzun süreli, tekrarlanan bir biçimde maruz kalması durumunda sağlığının zarar görmeyeceği düşünülen zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyondur.
 4. D) Günde 8 saat ve haftada 40 saat çalışan işçinin bir kimyasal uzun süreli, tekrarlanmayan bir biçimde maruz kalması durumunda sağlığının zarar görmeyeceği düşünülen zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyondur.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi ESD – KSMS (TLV – STEL) tanımıdır?
 1. A) Çalışma günü boyunca asla aşılmamsı gereken ve 5 dakikalık maruziyet temelinde belirlenmiş zaman ağırlıklı ortalama sınır değerdir.
 2. B) Çalışma günü boyunca asla aşılmamsı gereken ve 10 dakikalık maruziyet temelinde belirlenmiş zaman ağırlıklı ortalama sınır değerdir.
 3. C) Çalışma günü boyunca asla aşılmamsı gereken ve 20 dakikalık maruziyet temelinde belirlenmiş zaman ağırlıklı ortalama sınır değerdir.
 4. D) Çalışma günü boyunca asla aşılmamsı gereken ve 15 dakikalık maruziyet temelinde belirlenmiş zaman ağırlıklı ortalama sınır değerdir.

 

 1. Asbest solunmasına bağlı hastalıklar ne kadar süre sonra ortaya çıkar?
 1. A) 10 – 40
 2. B) 15 – 40
 3. C) 25 – 40
 4. D) 20 – 40

 

 1. Asbesttin bağlı olduğu etki şekli aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 1. A) Tozun içerdiği asbest oranına/toz miktarına/etki süresine/kişisel dispozisyona
 2. B) Tozun içerdiği asbest miktarına/toz oranına/etki süresine/kişisel dispozisyona
 3. C) Tozun içerdiği asbest oranına/toz oranına/etki süresine/kişisel dispozisyona
 4. D) Tozun içerdiği asbest miktarına/toz miktarına/etki süresine/kişisel dispozisyona

 

 

 

 1. Asbest tozlarına bağlı olarak akciğer plevra ve karın zarı mezotelyum ile bronş kanserlerinin oluşması için kaça sene tozlu yerlerde çalışılmalıdır?
 1. A) 15 -20
 2. B) 16 – 20
 3. C) 17 – 20
 4. D) 18 – 20

 

 1. Asbest ile ilgili yükümlülük süresi kaç yıldır?
 1. A) 5
 2. B) 10
 3. C) 15
 4. D) 20

 

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü’ nün hangi maddeleri “Kimyasal Etmenlerle Ortaya Çıkabilecek Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Özel Tedbirler” i içeriri?
 1. A) 60 – 75
 2. B) 60 – 76
 3. C) 60 – 77
 4. D) 60 – 78

 

 1.  Kimyasal Maddelerle çalışmalarda Sağlık ev Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre Kimyasal Madde tanını nedir?
 1. A) Doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem sırasında ortaya çıkan her türlü element, bileşik veya karışımlardır.
 2. B) Doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem sırasında kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlardır.
 3. C) Doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem sırasında ortaya çıkan veya kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlardır.
 4. D) Doğal halde bulunan veya herhangi bir işlem sırasında ortaya çıkan veya kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlardır.

 

 1. Kimyasal Maddelerle çalışmalarda Sağlık ev Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre Oksitleyici madde tanını nedir?
 1. A) Özellikle yakıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddelerdir.
 2. B) Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde endotermik reaksiyona neden olan maddelerdir.
 3. C) Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddelerdir.
 4. D) Özellikle yakıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde endotermik reaksiyona neden olan maddelerdir.

 

 1. Kimyasal Maddelerle çalışmalarda Sağlık ev Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre Alevlenir madde tanını nedir?
 1. A) Parlama noktası 23 oC – 55 oC arasında olan sıvı haldeki maddelerdir.
 2. B) Parlama noktası 22 oC – 55 oC arasında olan sıvı haldeki maddelerdir.
 3. C) Parlama noktası 21 oC – 55 oC arasında olan sıvı haldeki maddelerdir.
 4. D) Parlama noktası 23 oC – 55 oC arasında olan sıvı haldeki maddelerdir.
 1. Ülkemizde kadınların iş yaşamına girişi hangi yüzyılda olmuştur?
 1. A) yy.
 2. B) yy.
 3. C) yy.
 4. D) yy.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kadınların çalışma hayatına atılma nedenlerinden değildir?
 1. A) Ekonomik nedenler
 2. B) Sosyal nedenler
 3. C) Psikolojik nedenler
 4. D) Ailevi nedenler

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kadın işçilerin özelliklerinden değildir?
 1. A) Kadının beden gücü erkeğin gücünden % 35 – 40 azdır.
 2. B) Psikolojik durumları kolayca değişebilir.
 3. C) Gebelikleri ve Adet dönemleri çeşitli güçlükleri vardır.
 4. D) Ergenlik ve adetten kesilme yaşları bünyelerini ileri derecede sarsabilir.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi çocuk arzını etkileyene faktörlerden değildir?
 1. A) Yoksulluk
 2. B) Girişimcilik
 3. C) Hızlı ve çarpık kentleşme
 4. D) Nüfus

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi çocuk istihdamı ile çocuklara yüklenen kapasitelerini aşan sorumluluklardan değildir?
 1. A) Bedensel
 2. B) Ruhsal
 3. C) Bilişsel
 4. D) Zihinsel

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi çocukların karşı karşıya bulundukları risklerden değildir?
 1. A) Çok uzun çalışma süreleri
 2. B) Sağlıksız iş ortamı
 3. C) Yıllık izin kullanamama
 4. D) Yeterli ücret ile paraya alışma

 

 1. Yaşlılık hangi yaş aralığında kendini belli etmeye başlar?
 1. A) 40 – 45
 2. B) 40 – 50
 3. C) 45 – 50
 4. D) 45 – 55

 

 

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi 45 – 50 yaşını geçenlere uygun bir iştir?
 1. A) İleri derecede sıcak ve soğukta yapılan işler
 2. B) Yaz – Kış ritmini bozan işler
 3. C) Devamlı efor isteyen işler
 4. D) Gece gündüz ritmini bozan işler

 

 1. ILO’ nun hangi tarih ve sayılı tavsiye kararı ile özürlü tanımı yapılmıştır?
 1. A) 1955/97
 2. B) 1955/98
 3. C) 1955/99
 4. D) 1955/100

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi rehabilitasyonun tanımıdır?
 1. A) Bir kişinin geri kalan yeteneklerini kullanabilmesini sağlayan programa rehabilitasyon denir.
 2. B) Bir kişinin geri kalan bilgilerini kullanabilmesini sağlayan programa rehabilitasyon denir.
 3. C) Bir kişinin geri kalan yeteneklerini mümkün olduğu kadar kullanabilmesini sağlayan programa rehabilitasyon denir.
 4. D) Bir kişinin geri kalan bilgilerini mümkün olduğu kadar kullanabilmesini sağlayan programa rehabilitasyon denir.

 

Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

one + twelve =

Kapat
Araç çubuğuna atla