Sınav Soruları

Elektrik İşlerinde İş Güvenliği Uzmanlık Sınav Soruları

ELEKTRİK

1-Bir pilde akım, gerçekte akış yönü aşağıdakilerden hangisidir?

 

+ uçtan – uça

 – uçtan + uça

+ uçtan + uça

– uçtan – uça

 

 2-Alçak gerilim etkin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 

1000 V üstü

1000 V a kadar

1000 V dahil üstü

1000 V dahil altı

 

3-Alçak gerilimli tesislerde yapılacak işlere girişilmeden önce gerilim kesilmelidir. Ancak zorunluluk hallerinde, çalışma müsaadesi veya hizmet talimatında sayılan şartlar dahilinde ve aşağıdaki hususlara hangisine uyularak çalışma yapılması zorunlu değildir?

 

İyi durumda bulunan yalıtkan eldivenler ve sapı yalıtkan aletler kullanılmalı

Çıplak iletkenler civarında çalışırken baret, yalıtkan altlıklı iş ayakkabısı ve iş elbisesi giyilmeli

Nötr teli dahil işyerine yakın olan gerilim altındaki diğer iletkenlerden çalışanın kendisini önceden izole etmesi sağlanmalıdır

Platformu olmayan bir direğe çıkılmasını icap ettiren bir işlem veya diğer işlerde yalıtkan bir eşya üzerinde durulmalısına gerek yoktur.

 

4-Kapasitif boşalmayı temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri için aşağıda yapılması gereken işlerden hangisi yanlıştır?

 

Kısa devre edilmeli ve topraklanmalı

Kısa devre ve topraklama işlemi çalışma yerinin en yakın kısımları üzerinde ve bu yerin her iki ucunda yapılmalı

Yeniden gerilim altına girme tehlikesini önlemek için gerilim vermeye elverişli bulunan bütün ayırıcılar kapalı durumda kilitlenmiş olmalı

Sözlü olarak telefon veya telsizle verilen talimatlar tekrar ettirilmeli, yanlış anlamalara ve hatalı manevra yapılmasına meydan verilmemelidir

 

Soru 5-Yüksek gerilim tesislerine ayrılan ve işletilen yerlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi yanlıştır?

 

Küçük boyutlu elektrik gereçlerinden başka eşya konulmamalı

Buralarda çalışanlar, buralarda giyinip soyunmalı

Kapıları kilitli tutulmalı ve ilgisiz kişilerin girmeleri önlenmeli

Bu yerlerin kapısına giriş yasağını bildiren ikaz levhası asılmalı

6-Yüksek gerilim tesislerinde çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki tedbirler hangisinin ilk önce yapılması gerekir?

Üzerinde çalışma yapılmalı teçhizatı gerilimsiz bırakmak için kesiciler ve ayırıcılar açılmalıdır

Kesici ve ayırıcının her fazının açık olduğu gözle ve araç ile teker teker kontrol edilmeli

Kilitleme tertibatı mevcut değilse, kesici ve ayırıcının yanında bir nöbetçi bulunmalı

Görev Emri ve Çalışma Müsaadesi Formu düzenlenmeli, çalışma yapılacak tesisin özelikleri çalışanlara bildirilmeli

 

7-Don halinde bir ağaç direğe çıkılmadan önce aşağıdakilerden hangisi yapılırsa yanlış olur?

 

Bir çekiç ile dip tarafına vurulmak suretiyle dolgun ve tınlayan bir ses çıkarıp çıkarmadığı kontrol edilmeli,

Dip kısmı en az 20 santimetre kazılıp çürüme olup olmadığı muayene edilmeli

Direğin kaldırma çatalları, payanda veya lenteleme gibi başka bir vasıta ile kuvvetlendirilmesi sağlanmalı

Sağlam olduğundan emin olunmadıkça çıkılmamalı

 

8-Aşağıdaki Fiş-Priz Sistemleri ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır?

 

Fişler, aynı tesiste kullanılan farklı gerilimler için kullanılan prizlere sokulmayacak yapı ve özellikte olmalı

Ara fiş-priz düzenlerinin yalıtkan düzenekleri uygun şekilde korunmalı

Kırık ve çatlak fiş-prizler kullanılmamalı

Fiş ve priz sisteminde topraklama kontak elemanları akım kontak elemanlarından sonra bağlantıyı sağlamalı

 

9-  Elektrik iç tesislerinde alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan sigortalar kaç amperin üzerinde en az bir şalter veya anahtarla kontrol altına alınmalıdır.

24 amper

32 amper          

40 amper

60 amper

10-Sigortalar değiştirilmeden önce yapılacak aşağıdaki işlerden hangisi yanlıştır?

Gerilim dışı bırakılmalı

Gerilim yokluğu kontrol edilmeli

Sigorta gerilim dışı bırakılamıyorsa, kesicilerle devrenin kesilmesi sağlanmalı

Sigortanın yeniden yanması ihtimali göz önüne alınarak tel sarılarak köprülenmiş sigortalar kullanılmalı

11-Gerilim altındaki kısımların dokunmaya karşı gerilimi kaç Volt’tan yukarı olan alternatif veya kaç Volt’ tan yukarı olan doğru akımlı bölümleri devreleri yalıtılmış olmalı ya da doğrudan doğruya dokunmaya karşı korunmuş olmalıdır.

 

20-50

32-150

50-120

50-150

 

12-Teknik ve işletme bakımından dokunmaya karşı koruma yapılamazsa aşağıdaki alınacak emniyet tedbirlerinden hangisi yanlıştır?

 

Yalıtılan çalışma zemininin izolasyon direnci ölçülerek uygunluğu tespit edilmeli

Çalışma zeminini yalıtılmalı

Tesisin uygun yerlerine gerekli ikaz levhaları asılmalı

Yalıtkan ayakkabı kullandırılmamalı

 

13-Tevzi tabloları için aşağıda verilen güvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır?

 

Tozlu ve nemli yerlerde tamamen sızdırmaz biçimde kapalı dökme demir ya da çelik saçtan yapılmalı

Metal gövdesi topraklanmalı diğer gerilim altında olmayan metal bölümleri topraklanmamalı

Sigorta, şalter ve anahtarların üzerine, kumanda ettiği yeri gösteren etiketler bulunmalı

Çalışanların erişebileceği yerlerde bulunanların kontrol tertibatı ile benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içinde olmalı

 

14-Transformatör, kondansatör ve benzerlerinin konulduğu işyerlerinde aşağıdaki alınacak güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?

 

Yeteri kadar havalandırılması sağlanmalı ve duvarları ile kapıları yangına dayanıklı olmalı

Şarj kalıntılarını önleyecek şekilde bağlanmış ve kontrol edilmiş olmalı

Soğutmalı transformatörleri yanabilir malzemelerden yeteri kadar uzakta bulunmalı

Transformatörler ve kondansatör merkezlerindeki diğer yüksek gerilim cihazları açıkta olmalı

 

15- Kurşun-asitli sabit akümülatör tesisleri için aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

 

Kapılar içeri doğru açılacak şekilde yapılmalıdır

Anahtar, priz vs. gibi alevlenmeye sebep olabilecek kıvılcım çıkaran elektrik araçları akü odalarının dışına konulmalıdır

Tabanı aside dayanıklı malzemeden yapılmış, iyi havalandırılmış olmalı

Kuru havalı, serin ve sarsıntısız olmalı, sıcaklık değişmelerinden korunmalı

16-Aşağıda verilen elektrikli el aletleri özelliklerinden hangisi yanlıştır?

Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce yetkili kimseler tarafından kontrol edilmeli

Taşınabilir ağır elektrikli aletlerin bir yerden diğer bir yere taşınması özel sapan veya askılarla yapılmalı ve bu sapan askılar çalışma sırasında kullanılmalıdır

Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları yeterli cins ve kalınlıkta akım geçirmeyen maddeyle kaplı olmalı

Elektrikli el aletleri kendi özel gayeleri için doğru olarak ve kendi kapasiteleri içinde, aşırı zorlanmalara başvurulmadan kullanılmalı

 

17-Aşağıda verilen elektrik kaynağı işlerinde güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?

 

Elektrik kaynak işlerinde ehil kaynakçılar çalıştırılmalı

Elektrik kaynak makinelerinin şalteri, makineden ayrı bir kısımda bulunmalı, kablolar sağlam şekilde tespit edilmiş olmalı

Yanıcı maddeler yakınında elektrik kaynağı yapılmamalıdır

Besleme ve kaynak kabloları, üzerinden taşıt geçmesi halinde zedelenmeyecek ve bozulmayacak şekilde korunmalı

 

18- Güvenlik transformatörü kullanılması halinde çıkış devresine en fazla kaç adet elektrikli el aleti bağlanabilir?

 

1                    

3

5

10

 

19- Atmosferde doğal elektriklenme sonucu bulutla yer arasında bir elektrik boşalmasına ne denir?

 

Şimşek

Yıldırım                    

Gök gürültüsü

Paratoner

 

20-Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerle bu maddelerin yakınındaki yerlerde statik elektrik yüklerinin meydana gelmesine karşı aşağıda verilen güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?

Topraklama

İyonizasyon

Ayırıcı transformatör

Nemlendirme

21- Depoların parlayıcı sıvılarla doldurulması ve boşaltılmasında araç ile depo arasında topraklama hattı bağlantısı yapılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 

Statik elektriklenmeyi önlemek

Elektrik enerjisinden tasarruf sağlamak

Çalışanları elektrik çarpmalarına karşı korumak

Depoları korozyona karşı korumak

 

22-Statik elektik birikmelerine karşı alınacak aşağıdaki güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?

 

Yük gidericileri ve nötralizatörler koymak

Sentetik akaryakıt kapları iletken maddelerle kaplanmamalı

Titan, Alüminyum ve Magnezyum ince tozlarının taşındığı yerlere statik elektrik dedektörleri konulmalı

Lastik tekerlekler üzerinde hareket eden tankerler yüklü oldukları statik elektrikten tamamen arındırılmadıkça dolum yerlerine sokulmamalı

 

23-Parlayıcı gaz veya buharların havaya karışması ile patlama tehlikesi bulunan yerlerdeki elektrik alet ve teçhizatı için aşağıda verilen güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?

 

Alev geçirmez cihazlar için kullanılacak iletkenler eksiz borular içinde bulunmalı

Elektrik alet ve teçhizatı tehlikeli anında ani müdahaleler için alanın içinde kurulmalı

Elektrik tesisat boruları tehlike alanına girdikleri noktada alev sızdırmaz buatlarla donatılmalı

Alev geçirmez cihazların üzerinde yapılacak herhangi bir onarım veya değişiklik bu cihazların ilk güvenlik durumlarını bozmayacak veya azaltmayacak şekilde yapılmalı

 

 

1-b 2-d 3-d 4-c 5-b 6-d 7-a 8-d 9-b 10-d 11-c 12-d 13-b 14-d
15-a 16-b 17-b 18-a 19-b 20-c 21-a 22-b 23-b 24-c 25-c 26-b 27-c 28-d
29-c                          

 

 

24-Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddeler bulunan yerlerde, aydınlatma devresi de dahil olmak üzere elektrik tesisatı en fazla ne kadar süreler içinde muntazaman ehliyetli elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulmalıdır?

 

3 ay

6 ay

1 yıl                           

2 yıl

 

25-Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan diğer koruyucu tertibat en az hangi sürelerde periyodik olarak ehliyetli elektrikçi tarafından kontrol edilerek, belgelendirilmelidir?

3 ay

6 ay

1 yıl                           

2 yıl

 

26-Yer değiştirebilen işletme elemanlarının topraklama tesisatı periyodik olarak en az hangi sürede yetkili teknik elemanlar tarafından muayene ve ölçümleri yapılmalıdır?

 

3 ay

6 ay                           

1 yıl

2 yıl

 

27-Elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin topraklama tesisatı, hatlar hariç en fazla hangi sürelerde muayene, ölçme ve denetlemeye tabi tutulmalı, ölçüm sonuçları kaydedilmelidir?

 

6 ay

1 yıl

2 yıl                           

5 yıl

 

28-Enerji nakil ve dağıtım hatlarının topraklamaları en fazla hangi sürelerde muayene, ölçme ve denetlemeye tabi tutulmalı, ölçüm sonuçları kaydedilmelidir?

6 ay

1 yıl

2 yıl

5 yıl

25-Taşınabilir çıplak metal kısımlı elektrikli el aletlerinin aşağıdaki güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?

Topraklanmaları, topraklama elemanı bulunan fiş ve prizlerle yapılmalı

Yüksek amperajlı prizler üzerinde ayrıca bir şalter bulundurulmalı

Kablolar dağınık bulundurulmamalı, geçitlerde zeminden geçirilmeli

Besleme kablosu içinde bulunan özel topraklama iletkeni ile topraklanmalı

 

Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

18 − four =

Kapat
Araç çubuğuna atla