Formlar (İş Analizi)

Beyaz Yakalılar İş Değerleme Sistemi İş Analizi Anket Formu

BEYAZ YAKALILAR (BÜRO VE YÖNETİCİLER) İŞ DEĞERLEME FAKTÖR AĞIRLIKLARI BELİRLEME FORMU

 

 

 NOTLAR :

1-Karara yardımcı olmak amacıyla, faktörlerin Genel Düzey, Bir İşletme ve Tavsiye     edilen ağırlıkları verilmiştir.

2-“Bir İşletme” ağırlıkları, büyük ölçekli ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, kurumsallaşmış bir işletmede uygulanan ağırlıklardır. Bu işletmede ayrıca “Temsil” faktörü yer almakta olup, bunun ağırlığı %5’tir.

3-“Genel Düzey”, muhtelif sektörlerdeki uygulamalar dikkate alınarak verilmiştir.

4-“Tavsiye”, insan kaynaklarınca önerilen ağırlıklardır.

5-“Tercih”, sizin faktör için uygun gördüğünüz ağırlık (yüzde) olacaktır.

 

 

DEĞERLEYEN

 

ADI ve SOYADI   :

 

UNVANI              :

 

BÖLÜMÜ            :

 

TARİH                 :

 

 

 

ANA FAKTÖR FAKTÖR AÇIKLAMA   GENEL DÜZEY (%) BİR İŞLETME      ( %) TAVSİYE    

( % )

TERCİH

( % )

I.MAHARET (YETENEK)    (%50–%60)          I.1. ÖĞRENİM İşin istenen niteliklere uygun olarak ve arzulanan düzeyde yapılabilmesi için kazanılması gerekli en az özellikler ile maharet ve becerilere temel oluşturacak olan öğrenim durumunu ölçer.  

15 – 20

 

15

 

5,5

 
  I.2. MESLEKİ BİLGİ (TEMEL İŞ BİLGİSİ) Dayanak bilgi itibariyle; işe ehil olarak, eğitim ötesinde, işin usulüne uygun ve tatmin edici bir ustalık derecesi ile yapılabilir düzeye gelmesi için gerekli mesleki eğitimi ölçer.     7,5

 

 
  I.3. DENEYİM (TECRÜBE) Temel bilgiler veya gerekli öğrenimin kazanılmasından sonra işin istenilen kalite ile miktarda yapılması ve sorumlulukların tam bir şekilde kavranılarak yürütülebilmesi için gerekli deneyim süresini belirler.  

10-15

 

10

 

 

9

 
I.MAHARET (YETENEK)    (%50–%60)          I.4.  İŞİN KARMAŞIKLIĞI (ZORLUĞU) (NİTELİĞİ) Bu faktör, işlerin değişkenlik, çeşitlilik, belirsizlik vb. özelliklerinin (niteliklerinin) oluşturduğu karmaşıklığı (zorluğunu) ve buna karşın mesleki bilgilerin de kullanımı ile yeni yaklaşım, politika ve yöntemlerin tesbit ve yürütülmesini ölçer.  

10-15

 

12

 

10

 
  I.5. KARAR VERME YETİSİ (TAHLİL KABİLİYETİ) İşin gerektirdiği karar verme, çare buluculuk ve bağımsız hareket edebilme kabiliyetini belirtir. 5-10 4  
  I.6. LİSAN BİLGİSİ İşin gerektirdiği yabancı dil bilgisi ve düzeyini ölçer. 5-10 6.5 5  
  I.7. DONANIM VE YAZILIM BİLGİSİ

 

İşin yapımı esnasında kullanılan daktilo, bilgisayar, fotokopi makinası vb. büro teçhizatlarının kullanımı ve/veya donanım ve/veya yazılım özelliklerini bilme düzeyini ölçer.  

5-10

 

 

 

4

 
II. SORUMLULUK (%20-%30)          II.1 İŞ İLİŞKİLERİ (TEMASLAR)

 

İşin gereği olarak başkalarıyla gerekli iş ilişkileriyle ilgili sorumluluktur. İlişkilerin nerelerde, nasıl ve ne sıklıkta yapıldığı ile bu ilişkilerin bilgilendirme veya başkalarını etkileme ve inandırma şeklinde olup olmadığı dikkate alınarak puanlandırılır.  

5-10

 

6

 

5

 
  II.2. YASAL VE PARASAL HATALAR

 

Muhtemel yasal ve/veya parasal hataların veya yanlışların iş üzerindeki etkilerini değerlendirir. Puanlandırmada; işi meydana getiren faaliyetlerin rutin olup olmadığı, amirler tarafından kontrole tabi tutulma sıklığı, muhtemel hataların sıklığı ile bu hataların işyerine etki derecesi ve diğer işyerlerine etkisi dikkate alınır.  

 

10-20

 

 

8

 

 

8

 
  II.3. İŞ TAKİBİ

 

İşletmenin üretim, kalite, maliyet vb. etkinliklerinin gereken süre ile genel kural ve talimatlarla uyumlu olarak yürütülmesi için gerekli iş takibi, koordinasyon ve düzenleme niteliklerini değerlendirir.  

 

8

 

6

 
  II.4. MESLEKİ GELİŞMELERİ İZLEME

 

İşin layiki ile yapılabilmesi için işi yapanın mesleki iş usulleri ve metodlar  hakkındaki değişiklikleri veya gelişmeleri takip etme ve kullanma düzeyini değerlendirir.  

 

 

4

 
  II.5. İDARİ       (NEZARET) (GÖZETİM) Başkalarına nezaret etme ve yönlendirme sorumluluğu, nezaret edilen kişi sayısı ve nezaret türü ile değerlendirilir.  

5-10

 

5

 

7

 

 

III. ÇABA (~%15)          III.1 ZİHİNSEL (DÜŞÜNSEL) İşin gereği gibi yapılabilmesi için harcanacak zihinsel çabanın derecesini belirtir.  

~10

 

8

 

10

 
  III.2. BEDENSEL

 

Normal tempoda çalışma ile işin yapılabilmesi için gereken bedensel çaba derecesini gösterir. ~5 4.5 5  
IV. İŞ KOŞULLARI (~%10)          IV.1. ÇALIŞMA KOŞULLARI İşin yapıldığı ortamın koşullarını ve bu koşulların çalışanı ne derecede rahatsız ettiğini belirtir. ~5 4 6  
  IV.2. KİŞİSEL GÜVENLİK Bütün iş güvenliği kurallarının dikkatle uygulanmasına rağmen işin yapısından ileri gelebilecek olağan kazalar ve sıhhi sakıncalar ile bunların şiddet derecelerinin göz önüne alınmasıdır.  

~5

 

6

 

4

 

Faktör Ağırlıkları Belirleme Formu beyaz yaka

Etiketler
Daha fazla göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nineteen − 9 =

Kapat
Araç çubuğuna atla