Formlar (İş Analizi)

Beyaz Yakalılar İçin İş Değerleme Sistemi İş Analizi Anket Formu

BEYAZ YAKALILAR (BÜRO VE YÖNETİCİLER) İŞ DEĞERLEME SİSTEMİ İŞ ANALİZİ ANKET FORMU

 

A. PERSONELİ TANITICI BİLGİLER

Ad ve Soyadınız :  ………………………………………………………………………………….
Bölüm :  ………………………………………………………………………………….
Kısım : ………………………………………………………………………………….
İş Kodu ve Unvanı : ………………………………………………………………………………….

 

Öğrenim Durumunuz:

(   ) İlkokul (   ) Ortaokul (   ) Düz Lise
(   ) Meslek Lisesi (   ) Ön Lisans (   ) Meslek Yüksekokulu
(   ) Lisans (   ) Yüksek Lisans (   ) Doktora

Branş     :  ………………………………………………………………………………………………………………………

Aralık 2003 Ayı Sonu İtibariyle;

Firmadaki toplam hizmet süreniz : . . . . . . .Yıl . . . . . . . Ay
Çalışma yaşamınızdaki toplam hizmet süreniz : . . . . . . .Yıl . . . . . . . Ay
Şu anda bulunduğunuz görevdeki hizmet süreniz : . . . . . . .Yıl . . . . . . . Ay
Şu anda bulunduğunuz görevden daha önceki hizmet süreniz : . . . . . . .Yıl . . . . . . . Ay

 

Mesleğiniz veya göreviniz ile ilgili gördüğünüz eğitimlerin;

Adı/Konusu Süresi (Gün)
a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Gördüğünüz diğer eğitimlerin;

Adı/Konusu Süresi (Gün)
a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

B. GÖREV İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

 

 1. Sürekli olarak yaptığınız görevleri ve gün içindeki yoğunluğunu belirtiniz
Görevler Gün İçi Tahmini Yoğunluk (%)
a.

 

 

 
b.

 

 

 
c.

 

 

 
d.

 

 

 
e.

 

 

 
f.

 

 

 
g.

 

 

 

 

 1. Belirli aralıklarla yaptığınız görevleri ve sıklığını belirtiniz.
Görevler Sıklık (Haftada bir gibi)
a.

 

 

 
b.

 

 

 
c.

 

 

 
d.

 

 

 
e.

 

 

 

 

 1. Görev alanınıza girmediği halde yaptığınız işler var mı? Varsa sizce bu işleri hangi bölüm ve görevliler yerine getirmelidir?
Yaptığınız İşler Yapması Gereken

Bölüm ve Görevliler

a.

 

 
b.

 

 
c.

 

 
d.

 

 

 

 

 1. Görev alanınıza girdiği halde başkaları tarafından yapılan işler var mı? Varsa bu işleri yapan bölüm ve görevlileri yazınız.
Yapılan İşler Yapan Bölüm ve Görevliler
a.

 

 
b.

 

 
c.

 

 
d.

 

 

 

 

 1. İşin yerine getirilmesi esnasında kullanılan donanım (telefon santrali, fax, fotokopi makinası ve

bilgisayar gibi büro; test cihazları gibi kontrol üretim makine ve teçhizatları) ve yazılımlar (paket programlar; MS Office, muhasebe, personel vb.) ile kullanım sıklıklarını belirtiniz.

 NOT: Kullanım sıklıkları;

 Nadir: Haftada ort. 1-2 saat,    Zaman zaman: Günde en fazla 1 saat,

 Sık sık: Günde ort. 2-3 saat,     Sürekli: Günde en az 4 saat,

 anlamına gelmektedir.

 

Donanımlar Hiç Nadir Zaman Zaman Sık Sık Sürekli
a. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
b. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
c. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
d. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
e. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

 

Yazılımlar Hiç Nadir Zaman Zaman Sık Sık Sürekli
a. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
b. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
c. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
d. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
e. (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

 

İşin yerine getirilmesi esnasında kullanılan donanım (telefon santrali, fax, fotokopi makinesi ve bilgisayar gibi büro; test cihazları gibi kontrol üretim makine ve teçhizatları) ile yazılımları (paket programlar; MS Office, muhasebe, personel vb.) bilme düzeyinizi belirtiniz.

NOT: Bilgi düzeyiniz;

Kullanıcı (orta) düzey:  Temel özelliklerini ve yaygın kullanılan bazı temel işlevlerini bilmek,

İyi düzey:  Bir sorunu çözebilecek küçük tasarım değişikliklerini yapabilecek düzey,

Çok iyi düzey: Çoğu karşılaşılan sorunu çözebilecek tasarım değişikliklerini yapabilecek düzey,

Mükemmel: İşletim sistemi, üretim, tasarım vb. kompleks yazılımlarla türlü sorunu çözebilecek tasarım değişikliklerini yapabilecek, yazılımı kurma ve kullanıma hazır hale getirebilecek düzey anlamına gelmektedir.

 

Donanım / Yazılımlar Kullanıcı İyi Çok İyi Mükemmel
a. (  ) (  ) (  ) (  )
b. (  ) (  ) (  ) (  )
c. (  ) (  ) (  ) (  )
d. (  ) (  ) (  ) (  )
e. (  ) (  ) (  ) (  )

 

 1. Görev yerinize atanabilmek için hangi düzeyde eğitim almış olmak gereklidir?
(   ) İlkokul (   ) Ortaokul (   ) Düz Lise
(   ) Meslek Lisesi (   ) Ön Lisans (   ) Meslek Yüksekokulu
(   ) Lisans (   ) Yüksek Lisans (   ) Doktora

 

Branş     :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Neden   :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 1. Bulunduğunuz görevi yerine getirebilmek için öğrenim dışında, hangi konularda bilgi sahibi olmak gerekmektedir?
a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . .
d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .

Bu mesleki bilgilerin elde edilebilmesi için gereken işbaşı (uygulama) (ve/veya teorik eğitim) süresi ……….. ay / yıldır.

 

 1. Temel bilgiler veya gerekli öğrenimin kazanılmasından sonra, işin istenilen kalite ve miktarda yapılması için gerekli deneyim süresi en az …………… ay / yıldır.

 

 1. Bulunduğunuz görevin zorluk (karmaşıklık) düzeyini belirtiniz.

 

(   ) Rutin, tekrarlanma özelliği taşır ve fazla değişiklik göstermez.
(   ) Genel olarak rutin özellik taşır. Zaman zaman değişiklik gösterebilir. Ancak sınırlı seçeneklere göre az miktarda ve kolay mesleki bilgiler kullanarak bir sonuca varılabilir.
(   ) Karşılaşılan sorunlar zaman zaman değişiklik gösterir. Sorunların çözümü için daha çok standartlaştırılmış teknik resim veya şema, tahlil ya da test, formül, ticari muhasebe ve bilgisayar programlama gibi mesleki bilgiler kullanılır.
(   ) İdari, teknik ve yönetsel sorunlar, farklı mesleki alanlardaki bilgilerin bütünleştirilerek kullanımı ile çözülür.
(   ) Karşılaşılan muhtelif yapıdaki sorunların çözümü için seçeneklerin oluşturulması, en uygun seçeneğin belirlenmesi ve değerlendirilmesi ile bağımsız hareket edilmesi gerekir.
(   ) Sonuçları önceden tahmin edilmesi zor veya belirsizdir. Sorunlara, yöntem araştırması ve seçeneklerin değerlendirilmesi gibi çok yönlü, değişken ve belirsiz parametrelerle çözümler araştırılır.
 1. Bulunduğunuz görevin gereği olarak gerekli yabancı dil düzeyini işaretleyiniz.

 

Yabancı Dil Kullanım Türü Hiç Az Orta Yüksek Çok Yüksek
Basit katalog vb. dokümanları veya MS Office vb. yazılım programlarının komutlarını okuyup anlama (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
Sipariş, iş emri ile iş mektubu okuma ve hazırlama (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
Telefon veya karşılıklı iş görüşmesi yapma (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
Mesleki dergi, broşür, kapsamlı katalog, gazete vb. yazılı metinleri okuma ve anlama, her türlü görüşmeleri akıcı bir şekilde yürütme (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

 

 1. Görevin yerine getirilmesi esnasında, genellikle ne tür kararlar verilir?
(   ) Bariz, adeta otomatiktir. Alternatif yoktur.
(   ) Bölüm veya kısmın iş çıkarma durumunu etkileyen kararlardır.
(   ) Diğer bölümlerin faaliyetlerini etkilemesi nedeniyle, durumlarını dikkate almayı gerektirir.
(   ) Diğer bölümlerin faaliyetlerini yoğun etkilemesi nedeniyle eşgüdümlü olarak verilir
(   ) Diğer işletmelerin veya halka karşı durumun göz önünde bulundurulmasını gerektirir.

 

 1. Diğer işler, bölüm veya işletmeler ile ne tür iş ilişkileri içinde olduğunuzu ve bunların frekansını açıklayınız.
 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bu ilişkilerin genel olarak düzeyini belirtiniz.

 

 

İlişkilerin Düzeyi Hiç Az Orta Yüksek Çok Yüksek
Bölüm içi diğer işlerle (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
Diğer bölüm işleri ile (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
Diğer işletmelerle (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
Halkla (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

 

 1. Aşağıdaki sorumluluk türü ve derecelerinden hangisi sizin için söz konusudur?
Sorumluluk Türü Hiç Az Orta Yüksek Çok Yüksek
Mali (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
Yasal (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
Malzeme (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
Donanım (Teçhizat vb.) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
Belge ve Evrak (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
Gizli Belge (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
Başkalarının Güvenliği (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
  (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
  (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
  (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

 

 

 1. İşin yapılması esnasında bir hata yapıldığında,

(   ) Kolay ve çabuk bulunabilir.

(   ) Karşılıklı kontrollerle bulunabilir.

(   ) Çok yoğun kontrollerle bulunabilir.

(   ) Çok zor bulunabilir veya bulunamaz.

 

Hataların sonucunda oluşabilecek kayıpların derecesini belirtiniz.

Hata Türü Hiç Az Orta Yüksek Çok Yüksek
Etkilerin bölüm düzeyinde kalması (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
Üretim kayıpları (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
Tezgâh, teçhizat hasarı (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
Kişi haklarına zarar (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
Diğer işletmelerle ilişkileri olumsuz etkileme (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
Cezai etki gösterme (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

 

 

 1. Göreviniz esnasında hangi faaliyetlerin bölüm veya işletme düzeyinde takibi gerekmektedir? Bu takibin sıklığını belirtiniz.
  Bölüm Sıklık
Faaliyetler İçi Dışı Az Zaman Zaman Sık Sık Sürekli
  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

 

 

Göreviniz esnasında hangi faaliyetlerin işletme dışı takibi gerekmektedir? Bu takibin sıklığını belirtiniz.

  Sıklık
Faaliyetler Az Zaman Zaman Sık Sık Sürekli
  (  ) (  ) (  ) (  )
  (  ) (  ) (  ) (  )
  (  ) (  ) (  ) (  )
  (  ) (  ) (  ) (  )
  (  ) (  ) (  ) (  )
  (  ) (  ) (  ) (  )

 

 

 1. Görevinizi denetleyen üstlerinizin kadro unvanlarını hiyerarşik sırayla belirtiniz.
 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Gözetim ve denetiminiz altındaki astlarınızın işlerini kısaca açıklayınız ve kişi sayısı belirtiniz.
Astlarca Yapılan Faaliyetler Kişi Sayısı
a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 1. Görevinizle ilgili hangi alandaki gelişmeleri ne sıklıkla takip ediyorsunuz?
 

Gelişmeleri İzlenen Alan

Az Zaman Zaman Sık Sık Sürekli
a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . (  ) (  ) (  ) (  )
b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . (  ) (  ) (  ) (  )
c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . (  ) (  ) (  ) (  )
d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . (  ) (  ) (  ) (  )
e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . (  ) (  ) (  ) (  )

 

 1. Görev esnasında gerekli zihinsel çaba düzeyini işaretleyiniz.

(   )                                                       İş akışına uyum sağlanabilmesi için rutin zihinsel çaba gerekir.

(   )                                                       Zaman zaman zihnin konu üzerinde yoğunlaşması gerekir.

(   )                                                       İş çok yönlü ve hassastır. Zihin sık sık iş üzerinde yoğunlaşmalıdır. Birimin etkinliğini de etkileyen küçük çaplı yaratıcı çözümler geliştirmek gerekir.

(   )                                                       Çalışma süresi boyunca zihnin sürekli iş üzerinde yoğunlaşması gerekir. Ortaya çıkan sorunların çözümü için yaratıcı yöntemler geliştirmek gerekir.

(   )                                                       Ortaya çıkan yeni durumlara göre stratejik düzeyde yaratıcı çözümler üretmek gerekir. Çözümler işletme etkinliğine etki eder niteliktedir.

 

 1. İşi yaparken harcadığınız dikkat düzeyini belirtiniz.

(   )                                                       İş akışına uyum sağlanması ve yapılan işin kaliteli olması için belirli bir dikkat gerekir.

(   )                                                       İş akışına uyum sağlanması ve yapılan işin kaliteli olması için yüksek bir dikkat sarf etmek gerekir.

(   )                                                       Çok yönlü ve hassas olması nedeni ile devamlı konsantre olmayı ve gerekli olması halinde müdahale yapılmasını gerektirir.

(   )                                                       Çok yönlü ve yüksek hassasiyete sahip olması nedeni ile özellikle ve büyük bir dikkatle birbirine bağlı çok çeşitli usullerle yapılabilen işlerin sürekli gözetilmesini ve takip edilmesini gerektirdiği için çok zor ve karışıktır.

 

 1. Görevin yapılması esnasında kullanılan bedensel çaba düzeyini işaretleyiniz.
BEDENSEL Çok Nadir Zaman Zaman Sık Sık Çoğunlukla Sürekli
Oturma (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
Ayakta durma (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
Yürüme (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
Malzeme vb. taşıma (  ) (  ) (  ) (  ) (  )

 

 

 1. Çalışma ortamınızı belirtiniz.
(   ) Büro (   ) Ambar (   ) Montaj veya Hafif Atölye (   ) Klasik Atölye

 

Görev gereği işletme dışı (şehir içi veya dışı) çıkma düzeyiniz.

Şehir İçi (   ) Az (   ) Zaman zaman (   ) Sık sık (   ) Sürekli
Şehir Dışı (   ) Nadir (   ) Ayda 5 günden az (   ) Ayda 5 günden fazla  

 

 1. Fiziksel çalışma koşullarından çalışmanızı olumsuz yönde etkileyenleri ve düzeyini belirtiniz.
Çalışma Koşulları Az Orta Yüksek Çok Yüksek
Işık (  ) (  ) (  ) (  )
Isı (  ) (  ) (  ) (  )
Nem (  ) (  ) (  ) (  )
Gürültü (  ) (  ) (  ) (  )
Toz (  ) (  ) (  ) (  )
Gaz (  ) (  ) (  ) (  )
Havalandırma (Cereyan) (  ) (  ) (  ) (  )
Zehirlenme (  ) (  ) (  ) (  )
  (  ) (  ) (  ) (  )
  (  ) (  ) (  ) (  )
  (  ) (  ) (  ) (  )

 

 

 1. Görevin yapılması esnasında karşılaşılan iş kazası türlerini ve düzeyini işaretleyiniz.
Kaza Türü Yok Zaman Zaman Sık Sık Çoğunlukla
Şehir içi işletme dışına çıkma nedeniyle nadir yaralanmalar (  ) (  ) (  ) (  )
Şehirlerarası yolculuk nedeniyle, olasılığı az ama ağır yaralanmalar veya ölüm (  ) (  ) (  ) (  )
Ufak kesik, yara, bere vb. (  ) (  ) (  ) (  )
Ayak, el ile göz sakatlanması ve kol-bacak kırılması (  ) (  ) (  ) (  )
Ağır – sürekli sakatlıklar ve vücut uzuvlarının kaybı (  ) (  ) (  ) (  )

 

 

25- Göreviniz gereği gibi yerine getiremediğiniz durumlar varsa bunların nedenlerini önem sırasına göre numaralandırarak belirtiniz.

Öncelik Etkenler
(      ) Mevzuattan Kaynaklanan Nedenler
(      ) Yetki Yetersizliği
(      ) Yetki Karmaşası
(      ) Ödenek Yetersizliği
(      ) Malzeme Yetersizliği
(      ) Donanım Yetersizliği
(      ) İletişim Eksikliği
(      ) Çalışma Ortamı
(      ) Kararlara Katılımın Yetersizliği
(      ) Mesleki Bilgi Eksikliği
(      ) Hizmet İçi Eğitim Yetersizliği
(      )  
(      )  
(      )  
(      )  
(      )  

 

 

 1. Görevlerinizi sürekli olarak etkili ve verimli bir şekilde yerine getirebilmek için görev, yetki ve sorumluluklarınız bakımından yukarıdaki sorulara ek görüşlerinizi belirtiniz:
 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Teşekkür ederiz.

İş Analiz Formu

Etiketler
Daha fazla göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

18 − 11 =

Kapat
Araç çubuğuna atla