Disiplin Tutanakları

İşçinin İşveren Feshi İhbar Bildiriminden İmtina Etmesi Durumunda

İŞÇİNİN, İŞVERENİN FESHİ İHBAR BİLDİRİMİNDEN İMTİNAETMESİNDE DÜZENLENECEK TUTANAK ÖRNEĞİ

 

SAYI                      :                                              ……/…../200…

KONU                   : İş Sözleşmesinin Feshi

 

TUTANAK

İşyerimizin…………….. bölümünde, ……………….görevi yapmakta olan ve aşağıda açık kimliği yazılı işçi ……………………………’in…../…../200… tarihi itibariyle kıdem süresinin, …..yıl, …..ay,…..gün olarak hesaplanarak, iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17.maddesine göre kıdem süresine uygun olarak tespit edilen bildirim süresisonunda …../……/200…. tarihinde feshedileceği, bildirim süresinin sonaerdiği tarihte İş Kanunu’ndan doğan hak ve alacaklarının kendisine ödeneceği veişverenliğimizle olan iş ilişkisinin sona ereceği aşağıda isimleri ve unvanlarıyazılı şahitler huzurunda yazılı ve sözlü olarak bildirilmiş, tebellüğ ettiğineilişkin işçiden imzası istenmiş ancak işçi “feshi ihbar” bildirimini imzadanimtina etmiştir.

Durumubelirten iş bu tutanak tebellüğ yerine geçmesi için şahitler huzurunda imzaaltına alınmıştır. ……/……/ 200…

 

               ŞAHİT                                ŞAHİT             İŞVEREN / VEKİLİ ADI SOYADI

            (UNVANI)                          (UNVANI)                İŞYERİ KAŞESİ-İMZA

 

TEBELLÜĞDENİMTİNA

EDENİŞÇİNİN              :

SİGORTASİCİL NO     :

ADI SOYADI                  :

BABA ADI                     :

DOĞUM YERİYILI      :

ADRESİ                             

İŞÇİNİN, İŞVERENİN FESHİ İHBAR BİLDİRİMİNDEN İMTİNAETMESİNDE DÜZENLENECEK TUTANAK ÖRNEĞİ Word İNDİR

Etiketler
Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 × 2 =

Ayrıca Kontrol Edin

Kapat
Kapat
Araç çubuğuna atla