İç Yönetmelikler

İdari İşler Yönetmeliği

ULUSAL FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. İDARİ İŞLER  MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİ YÖNETMELİĞİ

Geçerlilik Tarihi: 01.01.2006

 

 1. Haberleşme işlemlerinin düzenli olarak tutulmasını ve yürütülmesini sağlamak (Numaralandırılmış, hangi birime gittiği/hangi birimden geldiği işlenmiş Gelen-Giden Evrak Dosyası),
 2. Kurum araçlarının tüm bilgilerini içerecek şekilde dosyalarını çıkarmak,
 3. Kurum araçlarının düzenli şekilde hizmet vermesini sağlayabilecek bakım programlarını yapmak ve bakımlarını gerçekleştirmek,
 4. Araçlarla ilgili her türlü kontrol, sigorta ve ödeme işlemlerinin takibini yapmak, bu bilgileri araç dosyasına işlemek,
 5. Ödemeler ile ilgili olarak gelen faturaların kontrollerini yapmak varsa düzenlemeleri yaptırmak ve ödeme için, ödeme taahhütlerini de yazılı olarak bildirerek amir onayı ile Muhasebe Müdürlüğü’ne iletmek,
 6. Her birimin görüşünü aldıktan sonra kargo ve posta gidiş saatlerini ayarlamak, duyurusunu yapmak ve kargo-posta işlemlerinin düzenli olarak işlemesini sağlamak.
 7. Sekreterya işlemlerinin düzenli olarak işlemesini sağlamak,
 8. Tüm bina ve çevre düzeni ve temizliğinin düzenli olarak her gün (gerekli durumlarda gün içinde de) işleri aksatmayacak şekilde yapılmasını sağlamak ve denetlemek,
 9. Çay ve yemek servislerinin düzenli olarak ve beklenen şekilde yapılmasını sağlamak, denetlemek, bu işlerle ilgili giderleri kontrol etmek, ödemeleri kontrol ettikten sonra ödeme için, bilgileri de içerecek şekilde Muhasebe Müdürlüğü’ne iletmek,
 10. Bağlı personelin düzenli, disiplinli, kılık kıyafetleri Kurum prensiplerine uygun olarak çalışmalarını sağlamak, denetlemek,
 11. Satın alma işlemlerini talepler doğrultusunda yapmak, stok lamasını sağlamak ve ihtiyaç anında ilgili birime iletmek, her ay sonu bunları amirine raporlamak,
 12. Silahlı güvenlik elemanlarının kanun hükümleri gereği eğitimlerinin gerçekleşmesini sağlamak,
 13. Silahlı güvenlik elemanlarının Kurum kuralları içinde, görev, yer, çalışma saat ayarlamasını yapmak ve bu bilgilerin görev kartlarına işlenmesini sağlamak, denetlemek,
 14. Belli dönemlerde tüm binanın fiziki korumasının kontrol edilmesini, varsa aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak,
 15. Kuruma bağlı binalarda yangın, terör, deprem ya da hırsızlık gibi nedenlerle meydana gelebilecek hasar ve ziyanları göz önünde tutarak gerekli önlemleri almak, bu konularda personeli eğitici programlar hazırlayıp uygulamak ve tatbikatlar yapmak.
 16. Kuruma gelen misafirlerin, girişte güvenlik kontrolünden geçmelerinin sağlanmasını denetlemek,
 17. Kanuni yükümlülükleri ve yazışmaları bağlı bulunduğu amirinin bilgisi ve onayı ile yerine getirmek,
 18. Planlanan günlük, haftalık, aylık ve dönemlik toplantılara, görüşlerini bildirecek şekilde, hazırlıklı olarak katılmak,
 19. Bağlı elemanlarını denetlemek ve belirlenen dönemlerde performans değerlendirmelerini yapmak, ücret ayarlamaları için öneriler getirmek,
 20. Bağlı elemanların eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne bildirmek,
 21. Diğer departman sorumluları ile koordineli bir şekilde çalışmak ve gerekli durumlarda, ilgili birim sorumlularını bilgilendirmek,
 22. Bağlı personelin kendi içinde ve diğer birimlerle düzgün bir iletişim içinde olmasını sağlamak,
 23. Verilen diğer görevleri, talep edilen şekil ve zamanda, doğru ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

 

Sorumluluk: Birim müdürü ve ilgili personel bu yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesinden yada yerine getirmeme nedeniyle  kurumun uğrayacağı maddi manevi zararlardan yasalar ve yönetim kuruluna karşı şahsen sorumludurlar.

 

 İdari İşler Yönetmeliği İNDİR

Etiketler
Daha fazla göster

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

9 + eighteen =

Ayrıca Kontrol Edin

Kapat
Kapat
Araç çubuğuna atla